مجموعه نوشته های وبلاگ اسپهبد

نشانی وبلاگ

نسخه آذرگشنسپ

فهرست مقالات:

  • زبان پارسی/فهلوی قطران تبریزی و فهلوی تبریز
  • بررسی یک دروغ دیگر پانترکیستها در مورد آرتساخ (قره باغ کوهستانی) و اسناد روشن و برهان قاطع بر ارمنی بودن این ناحیه در سال 1823
  • آمار اطلاعات سی-آی-فاکتبوک و ایرانی-تباران ترکیه و پانترکهاو نظراتی در مورد پ-ک-ک و کردستان
  • ترکیه و جمهوری جعلی “آذربایجان” – دو کشوری که باید تجزیه شوند
  • فراخوانی برای تحریم نشریه‌ی ضدایرانی و تجزیه‌طلب شهروند در تورونتو
  • برای حفظ تمدن قوم ایرانی ، ایرانیان زیر ستم پانترکیسم را نجات دهیم
  • پان‌ترکیسم، خطر جدی برای ایرانی‌تباران و راهکاری برای مقابله با آن

نظامی گنجوی و پاسخ‌ به پان‌ ترکیستها

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد (فردوسی)

……..

همه عالم تن است ایران دل

نیست گوینده زین قیاس خجل

(نظامی گنجوی)

نظامی گنجوی و پاسخ‌هایی به پان‌ترکیستها

نشانی مقاله نظامی گنجوی و پاسخ‌ به پان‌ ترکیستها

Merci pour le blog Shhrbraz que certains termes sont utilisés dans cet article.

برای پاسخ مفصل و کامل به ادعاهای پان‌ترکان درباره‌ی نظامی گنجوی باید به مقاله‌ی دوست گرامی دکتر علی دوست‌زاده به نشانی زیر نگاه کرد:

Politicization of the background of Nizami Ganjavi: Attempted de-Iranization of a historical Iranian figure by the USSR,

http://sites.google.com/site/rakhshesh/articles-related-to-iranian-history

http://www.archive.org/details/PoliticizationOfTheBackgroundOfNizamiGanjaviAttemptedDe-iranizationOf

http://www.kavehfarrokh.com/articles/pan-turanism

http://azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/NezamiUSSRpoliticization.htm

http://sites.google.com/site/rakhshesh/articles-related-to-iranian-history

Cet article est d'environ quatre cent soixante pages, est la réponse parfaite à toutes les demandes existantes panturquiste iranien perse Nizami bien-être, cependant, il s'est avéré être parmi les chercheurs (با وجود پول فراوانی که شوروی و سپس دولت آران هم اکنون برای تغییر هویت او سرمایه‌گزاری میکنند) بدیهی است و تنها آشنایی با تاریخ آن دوران و نگاه کامل به آثار او این موضوع را به خوبی روشن میکند.

البته در مقاله فوق، یک سند مهم و تازه از شهر گنجه نیامده است.

و آن یک منبع بسیار مهم در رابطه با مردمان گنجه است. در رابطه با این منبع مهم، از وبلاگ شهربراز با هم بخوانیم:
منبع تاریخی مهم درباره‌ی اران و گنجه

دوشنبه ۲۹/شهریور/۱۳۸۹ – ۲۰/سپتامبر/۲۰۱۰

Récemment, un ami très cher, docteur Ali Dvstzadh source importante sur l'histoire de l'Arménie et de la ville iranienne d'Oran et le Caucase a placard et m'a demandé quand il serait d'identifier les amis et les amoureux de l'histoire et de la culture de l'Iran.

این کتاب «تاریخ ارمنیان» (History of the Armenians) نام دارد که نوشته‌ی کِراکوس گنجه‌ای (Kirakos Ganjakets’i)، تاریخ‌نگار ارمنی سده‌ی هفتم ق. / سیزدهم م. یعنی بسیار نزدیک به روزگار شاعر بزرگ ایرانی نظامی گنجه‌ای است.
دنباله ی این نوشته را بخوانید »

جایگاه زبان ترکی

دنباله ی این نوشته را بخوانید »

ایران یا خراسان

پیوند مقاله از شهربراز

Particulièrement depuis le sassanide Khosrow je Anushiravan, la région Est Iranshahr "Côte Khvrasan» désigne un endroit où le soleil est appelé Khvrasan l'Est ou de l'Orient. فخرالدین اسعد گرگانی در داستان ویس و رامین چنین می‌گوید:

زبان پهلوی هر کو شناسد ——— خراسان یعنی آنجا کو «خور آسد»
خراسان را بود معنی خور آیان/کجا از وى خور آید سوى ایران

پس از اسلام نیز این منطقه خراسان نامیده می‌شد. «کوست خوراسان» منطقه‌ی بزرگی بود که شامل بلخ و گوزگانان و هرات و کوهستان (کُهستان یا قهستان = جنوب استان خراسان امروزی در ایران) و .. می‌شد. این منطقه هم چنان خراسان نامیده می‌شد تا این که در زمان ناصرالدین شاه قاجار در گیرودار «بازی بزرگ» میان بریتانیا و روسیه، بریتانیا تصمیم گرفت که از پشتون‌ها (افغانان) حمایت کند و در برابر پیشروی روسیه به سوی هندوستان سد و مانعی بسازد و از این رو استان هرات ایران را اشغال کرد و با تهدید ناصرالدین شاه به حمله از جنوب و خلیج فارس او را مجبور کرد که در ماه مارس ۱۸۵۷ م./ رجب ۱۲۷۳ ق./ فروردین ۱۲۳۶ خ. «عهدنامه‌ی پاریس» را امضاء کند و «کشور افغانستان» را به رسمیت بشناسد.

بریتانیا به خاطر سیاست‌های استعماری خود از حکومت اقلیت «پشتون» بر اکثریت «تاجیک» (یعنی ایرانی) Supports et puis remplacez la politique des langues officielles en Afghanistan a continué Pshtvnsazy autorités afghanes plus, "pachtoune" sont. برای جدایی «ایرانیان» یا تاجیکان افغانستان نام زبان پارسی در افغانستان «دری» گذاشته شد حال آن که «دری» صفت «زبان پارسی» است. انگار بگوییم Standard English و بعد نام زبانی را بگذاریم Standard!
دنباله ی این نوشته را بخوانید »

Dari persan racines et mensonges Pan Turcs

(تصاویر بر مقاله ی شهربراز افزوده شد. همینطور بنگرید به جایگاه زبان ترکی و زبان فارسی لهجه سی و سوم زبان عربی.)

پیوند مقاله از شهربراز

از آنجا که زبان پارسی یکی از عامل‌های پیونددهنده‌ی ایرانیان در طول تاریخ – به ویژه پس از اسلام – بوده است تجزیه‌طلبان و دشمنان ایران به تازگی برای رسیدن به هدف‌های شوم خود نوک حمله را به سوی زبان پارسی گرفته‌اند و در این راستا ادعاهای بی‌پایه و مسخره‌ای می‌کنند که به چند مورد آنها می‌پردازم.

J'ai répété que je devais d'abord l'accent à la fois en turc et en anglais et des enceintes des deux langues égard. Ce qui suit est les seuls idées des Lumières de l'étude et de mensonges sans fondement et minorité petit groupe de séparatisme radical est Pantrk. Azerbaïdjanais iraniens quittent parce que leur culture. Même si, comme certaines études ont mis l'accent sur l'ascendance biologique et génétique et les caractéristiques physiques des groupes turcs azéris iraniens ont également montré que les Iraniens comme les Kurdes et Esfahanian Tehranian LRAN et … Inscrit.

مقایسه و رتبه‌بندی زبان پارسی و ترکی
Il ya un des magazines Pantrk Iran quelques années appelé «Direction de l'espoir" stupide et Bypayhay allégations formulées et sans donner de preuve qui ont écrit la Déclaration de l'UNESCO comme "trente-trois langues arabe, dialecte persan est". Cette déclaration est tellement absurde et sans fondement et pas besoin d'expliquer le poulet présumé semble drôle. Peu de compréhension de la langue et de la linguistique qui est intelligent et comprend que connaissent différentes langues et dialectes de la langue arabe et les deux langues sont très différentes et distinctes. Et parce que la plupart des éléments du squelette d'une langue et de sa grammaire et la syntaxe de la langue arabe est très différent de. این ادعا نشان می‌دهد که گوینده‌ی آن نه زبان پارسی را می‌فهمد و نه شناختی از زبان عربی دارد.
دنباله ی این نوشته را بخوانید »

فارابی و ترک ها

نشانی مقاله: در رابطه با ایرانی بودن فارابی

(با سپاس از وبلاگ شهربراز که برخی از عبارت‌های آن وبلاگ در این متن دیده میشود).

(این مقاله فارسی یک فشرده از یک مقاله کامل‌تر انگلیسی هست که در اینجا یافت میشود:

http://www.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/Farabiremarksonbackground.pdf

http://www.archive.org/details/SomeRemarksOnFarabisBackgroundIranicsoghdianpersianOraltaic

Notre journal a également médecin Mashkoor sur cet article dans le journal l'Mashkoor de médecin de faire deux erreurs avec le nom parfait, et possède l'un des mots. در عین حال دکتر مشکور مقاله محکمی در این مورد نوشته‌اند که پس از پایان این مقاله درج میشود.

همچنین بنگرید به دانشنامه ایرانیکا در رابطه با بررسی تمامی اسناد مستقیم در مورد قومیت فارابی(تمامی سه اسناد مستقیم برپایه سه متن پس از سیصدسال مرگ فارابی هستند):

http://www.iranica.com/articles/abu-nasr-farabi

هرچند دانشنامه ایرانیکا میگوید که منابع برای قضاوت کردن کافی نیست ولی چندین اسناد واضح (در ژرف‌نگری به کار فارابی و پیرو بزرگش ابن سینا) وجود دارند که دانشنامه ایرانیکا آنها را نادیده گرفته است (و در این مقاله درج میشود).

http://www.iranica.com/articles/abu-nasr-farabi

Comme cela a été souligné, toutefois, les chercheurs doivent lire cet article en anglais sous le présent document est un compact:

http://www.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/Farabiremarksonbackground.pdf

http://www.archive.org/details/SomeRemarksOnFarabisBackgroundIranicsoghdianpersianOraltaic
دنباله ی این نوشته را بخوانید »

لغت ترک ,واژه ترک ,محدوده واژه ترک

توضیحی در پیرامون این نوشته: پیامهای زیادی در چند روز گذشته دریافت کردیم و در این میان عده ای هم به این مقاله و مشخصا ایرانی خواندن قوم ترک و ترکها اعتراض داشتند. لطفا دقت کنید این نوشته صرفا در پیرامون ریشه و محدوده ی «واژی ترک» است و نه «مردم ترک»! واضح است که نه «زبان ترکی» و نه «مردم ترک»، ایرانی یا ایرانی تبار نیستند و زبانهای ترک از شاخه ی زبانهای آلتایی است. (این توضیح بعدا توسط مشارکت کننده سایت بر مقاله ی اصلی افزوده شد)

نشانی مقاله واژه ترک ,محدوده واژه ترک

تاریخ‌نگاران باید در مورد واژه‌ی ترک و محدوده‌ی آن با احتیاط مقاله بنویسند. زیرا در متون اعراب، واژه‌ی ترک به معنی قومی نبوده است بلکه به معنی ساکنین آسیایه‌ میانه است (مانند واژه توران که در زمان اوستا تعلق به قوم ایرانی داشت و سپس در دوران اسلام، کم کم این واژه شکل قومی گرفت).

این منابع که امیدوارم زمانی به فارسی ترجمه شود، این نکته‌ی مهم را بیشتر توضیح دادند و به دو بخش (ریشه‌ی واژه ترک و محدوده‌ی واژه‌ی ترک تقسیم میشوند).

همچنین نکته‌ی مهم دیگر اینست که منابع علمی تازه حرف اول را میزنند و بر منابع کهن برتری دارند.

ریشه‌ی واژه ترک هرچند مشخص نیست، اما تحقیقات بسیار نوین آن را ایرانی (و نه آلتایی میدانند) و گرو اشراف اتحادیه “ترکان آبی” را نیز ایرای‌تبار (سکایی) میدانند:

Golden, Peter B. “Some Thoughts on the Origins of the Turks and the Shaping of the Turkic Peoples”. (2006) In: Contact and Exchange in the Ancient World. Ed. Victor H. Mair. University of Hawai’i Press.

PP 142-143

دنباله ی این نوشته را بخوانید »

کوروش بزرگ و پان ترک ها

توضیح از سایت آذرگشنسپ : این مقاله پیشتردر پاسخ به نوشته ی توهین آمیزی از «حسين فيض الهي وحيد»,Faux médecin et auteur du site pan-turc avaient été Zrgshnsp la malédiction d'un écrivain pan-turc continue d'être publiées par des groupes séparatistes, مقاله ی اصلی را به صورت فایل تصویری از روی فایل متنی تجزیه طلبان در انتهای ی این مطلب قرار دادم.

بار ديگر: كوروش كبير و پان تركيسم

نشانی مقاله: كوروش كبير و پان تركيسم

Auteurs : داريوش كياني

كورش در ميان مردان روزگار خود در دليري و هوشمندي و فضائل ديگر، ممتاز و سرآمد بود. // كورش نه تنها مردي دلير در نبرد بود، بل كه در رفتار با اتباع‌اش با ملاحظه و مهربان بود، و از اين رو پارس‌ها او را پدر مي‌خواندند (ديودروس سيكولوس، كتابخانه‌ي تاريخي 9/22/1؛ 9/24/1).

حتا تا به امروز نبز خارجيان در داستان‌‌ها و نغمه‌هاي خود نقل مي‌كنند كه كورش نفساً بسيار سخاوتمند و خيرخواه و معرفت‌دوست و نام‌جوي بود، به طوري كه در برابر هر گونه سختي و رنجي بردباري مي‌كرد و با هر گونه خطري رويارو مي‌شد (گزنفون، پرورش كوروش 1/2/1).

——————————————————————————————

حسين فيض الهي وحيد، نظريه‌باف شناخته شده‌ي مكتب جعل و جهل و فريب (پان‌تركيسم)، كه تخصصي ويژه در افسانه‌سازي دارد، پس از تلاش‌هايي بيهوده و نافرجام در مصادره‌ي برخي از مظاهر تمدن ايراني، هم‌چون رستم، سيمرغ (!)، نظامي گنجوي، ابوريحان بيروني، اشكانيان و غيره، به نفع قوم ترك (كه سرنوشت و سرگذشت آن ربطي به ايرانيان آذري ندارد)، به منظور پر كردن خلاء بي‌فرهنگي اين قوم و جبران بي‌بهرگي آن از هر گونه شخصيت برجسته‌ي تاريخي و ادبي، اين بار با درك اين كه امكان مصادره و تصاحب كوروش بزرگ به نفع اين قوم وجود ندارد، با لحن و ادبياتي در خورد شأن خود و هم‌مسلكان‌اش، كورش بزرگ را آماج انواع هتاكي‌هاي وقيح و دشنام‌گويي‌هاي قبيح ساخته است.

با خواندن نخستين سطور نوشته‌اي كه ح. فيض الهي وحيد (داراي دكتراي افتخاري از دانشگاهي نامعلوم در ماوراء قفقاز!) در اين باره به هم بافته است، بي‌درنگ آشكار مي‌شود كه يكي از دلايل نفرت و كينه‌ي او نسبت به كوروش بزرگ، آن است كه فيلم‌سازي سوئدي قصد ساخت فيلمي سينمايي درباره‌ي اين شخصيت نام‌دار جهاني دارد، اما در مقابل، هيچ كس تاكنون درباره‌ي شخصيت‌هاي نام‌دار قوم ترك (كه نمي‌دانيم چه كساني هستند!) فيلمي نساخته است!
دنباله ی این نوشته را بخوانید »

ساسانیان ,هفتالیان و پان ترکیست ها

نشانی مقاله: پاسخ یک پان ترکیست در رابطه با ساسانیان و هفتالیان

Dites la vérité et jetez tout ce que vous pouvez dans la cible et jetez-la plus haut, c'est la vertu iranienne! (Nietzsche)

"Celui qui détourne la tête de la vérité// Qu'il soit tordu, et il sera châtié// Qu'il aille à terre et qu'il meure, quiconque// Qu'on vous charge de la vérité et c'est tout// Soyez honnête, afin que vous soyez honnête// Ne venez pas travailler dans la caste//"

(فردوسی)

"Celui qui se tourne vers la vérité et la pureté, sa place sera une maison de lumière avec le ciel. Mais un menteur et un malfaiteur passera longtemps dans les ténèbres et la fournaise de la lumière avec honte et regret. "En effet, l'intention mauvaise et laide du criminel le rendra piégé dans une vie misérable et un tourment de conscience."

اهنود گات-هات۳۰-بند۹

فردی ضدایرانی منش به نام مهران بهاری اخیرأ یاوه هایی را درباره سلسله ساسانیان نوشته است که نشان دهنده تلاش آنان برای مصادره تمدن های اقوام دیگر است. این فرد بدون این که سندی را در تایید سخنان خود عرضه دارد، ادعاهای گوناگون نادرستی را به میان آورده است که در ادامه به چند نمونه از آن ها به طور مختصر پاسخ داده می شود.
دنباله ی این نوشته را بخوانید »

بابک خرم‌دین و پان‌ ترک ها

نشانی مقاله : Babak Khorramdin et le pan-turquisme

Un groupe d'ignorants cherchant désespérément à forger l'identité turque (C'est l'attribuer au peuple jaune d'Asie centrale) Pour Babak Khorramdin, l'une des étoiles brillantes de l'histoire de cette terre vivra pour toujours (Iran) هستند.

Puisqu'il n'existe aucun document de langue turque sur la pierre, le cuir, la peau, le papier et la fleur d'Azerbaïdjan avant même l'ère ilkhanide, les séparatistes xénophobes n'ont d'autre choix que de recourir à des revendications anxieuses et insensées pour cacher et couvrir leur vide et leur pauvreté d'identité, dont l'un des exemples est la désertion de Babak Khorramdin..

1. Descente/course Babak:
A cet égard, nous nous contenterons de mentionner deux documents.

سند نخست از آن ابن حزم، مورخ عرب‌تبار است
Chapitre sur l'ennui, les passions et les abeilles, p.199.
«أن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطير في أنفسهم حتى أنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء وكانوا يعدون سائر الناس عبيداً لهم فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطراً تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى ففي كل ذلك يظهر الله سبحانه وتعالى الحق وكان من قائمتهم سنبادة واستاسيس والمقنع وبابك وغيرهم »

Traduit en persan:
"Les Perses étaient supérieurs à toutes les autres nations en termes de taille, de royaumes et de force, et ils se considéraient comme les meilleurs êtres humains, et ils se disaient des hommes libres et considéraient les autres nations comme des esclaves.. Lorsque leur gouvernement s'est effondré et que les Arabes, qui étaient pour eux le peuple le plus inférieur au monde, sont tombés sous leur contrôle, cela leur a coûté cher, et ils ont fait face à une calamité insupportable, et ils ont décidé de combattre l'islam de différentes manières.. Mais chaque fois que Dieu a donné la victoire à la vérité. از جمله رهبران آنان (= Iraniens) Il s'agissait de Sinbad, Moqen, Estadsis, Babak et d'autres..
دنباله ی این نوشته را بخوانید »