Sümer və pan-Türkçülük

Original Ünvan: Sümer və pan-Türkçülük

دریافت به صورت فایل متنی پان ترکیسم و سومری ها

Pantürkistlər Ata Türk dövründən bəri türk olmayan onlarla sivilizasiyanı öz mənfəətləri üçün türk hesab etməyə çalışıblar.. Məşhur şərqşünas Vladimir Minorskinin fikrincə: “Şərqin qədim xalqlarının mədəniyyəti sahəsində həllini tapmayan bir məsələ harda varsa, türklər dərhal əllərini uzadırlar”..

Pan Turkism, par minorsky dans ensycolpdie de islam, Livraison N. P. 924 Akopov

Pantürklərin siyasi oyunundan təsirlənən bu parlaq və qədim sivilizasiyalardan biri də Şumer sivilizasiyasıdır.. Yüz il bundan əvvəl Şumerologiya haqqında biliklər ilkin mərhələdə olanda müxtəlif insanlar şumer dili haqqında müxtəlif nəzəriyyələr irəli sürmüşdülər.. صد سال پیش، برخی نویسندگان زبان آن ها را افریقایی شمردند و بعضی زبان آنان را دراویدی و شماری دیگر حتا زبان آن ها را زبانهی قفازیو هندو اروپایی یا آلتایی یا اورالی پنداشتند. Məsələn, Kellogg (سومرشناس) O hesab edir ki, şumer dili struktur olaraq fin-uyğur dil ailəsi ilə müqayisə edilə bilməz, lakin onun dəstək dilləri və bir çox sudan dilləri ilə müqayisə edilə bilər.(بنگرید به نوشتار (1) در کتابنامه). همچنین مین هاف (1915-1914) برای نخستین بار شباهت های زبان سومری و برخی زبان های آفریقایی (بانتو و حامی) را تشخیص داد(بنگرید به نوشتار (1) در کتابنامه). Bu gün pantürkistlər şumer dilinin türk dili olduğunu sübut etmək üçün yüz il əvvəldən indiyə qədər ancaq bir alimin adını çəkirlər.. این دانشمند، شخصی آلمانی به نام هومل بود. Hummel şumer dilinin Turan ailəsinə aid olduğunu iddia etdiyi vaxtdan indi itib. (که بخشی از آن را خانواده​ی امروز مفقود شده​ی اورال-آلتایی که دو خانواده​ی مستقل از هم دانسته میشوند) Yüz on il keçdi. Hummel dövründə bütün digər şumerlər arasında bu iddiaya inanan yeganə şəxs o idi. Məsələn, o dövrün böyük alimi, balaca Moris Yastroy ( Morris Jastrow JR) ABŞ-ın Pensilvaniya Universitetinin professorudur (Pennsylvania) İldə 1906 Bode, Hummelin iddiası haqqında yazır:

“Hummelin bu məsələdə də fikri, bir çox məsələlərdə olduğu kimi, yalnız bir alim tərəfindən qəbul edilmişdir, o alim Hummel özüdür.! Onun təşkil etdiyi güman edilən türkcə sinonimlərlə birlikdə şumer sözlərinin siyahısı onun metoduna inam yaratmır. (2)(برای پان ترکیستهایی که به ترجمه​ی ما اعتقاد ندارند، برای اصل انگلیسی مطلب ، بنگرید به کتابنامه پایین سند دوم، برگ دوم.)

Bu gün şumer dilini tək bir ailənin dili hesab etməyən bir şumer belə yoxdur və pantürkistlər onlarla həmfikir olan dünya şöhrətli şumeri tanıtdıra bilməzlər.. Pan-Türk müstəqil universitet və Big Qərb iddia sui-qəsd nəzəriyyələri ilə məşğul məcbur, onlara qarşı bir sui-qəsd təşkil olunur.

Biz türkcə kitablar yazan və ya siyasi qərəzli nəşrlərdə yazılanları yox, əsas xarici jurnallarda tənqid üsuluna əsaslanan məqalələr dərc etdirən Şumer alimi, tədqiqatçını nəzərdə tuturuq.Onlar pantürkizmi təşviq edir, materiallar dərc edir.. Bu yazıda biz tənqid və təhlil metoduna əsaslanan bu geniş jurnalların bir çoxunu qeyd edir və onlara istinad edirik.. Sediq, Zəhtabi və idarə heyəti kimi adamların bu etibarlı jurnallarda heç bir məqaləsi yoxdur və bilirlər ki, onların fikirləri yalnız beyinləri yuyulmuş pantürklər tərəfindən təhlükəli şəkildə qəbul edilir..

Bu girişlə biz bu məqaləni üç hissəyə böldük. Birinci hissədə şumerlərə və dilçilərə məxsus bəzi məqalələrdən, şumer dilinin monofamiliyası ilə bağlı şumer kitablarından sitat gətiririk.. İkinci hissədə Azərqaşnesp məlumat bazasında mövcud olan bəzi etibarlı məqalələrə əsaslanaraq şumer və türk qrammatikası arasındakı əhəmiyyətli fərqləri araşdırırıq.. Üçüncü hissədə pantürkist bir şəxsin bizə göndərdiyi sözlər siyahısına nəzər salırıq və bu insanların şumer dilini türkcəsinə çevirmək üçün necə bəzi sözləri saxtalaşdıraraq şumer dilinə aid etdiklərini görürük. .. Həmçinin, müqayisə üçün Afrika, Avstraliya, Dravid, Bask və Hind-Avropa dilləri ilə fonetik oxşarlığı olan bir sıra şumer sözlərini sitat gətiririk..

بخش اول – Bu günün nüfuzlu alimlərindən və kitablarından sitatlar:

0)

Şumer dilini öyrədən məşhur kitablardan biri:

John Hayes, University of California, Berkeley

“Sumerian” 2nd printing June 1999, Languages of the World/Materials 68,

LINCOM EUROPA, Paul-Preuss-Str. 25, D-80995 Muenchen, Germany.

در مقدمه این کتاب می خوانیم:

”Sumerian has the distinction of being the oldest attested language in
the world. Spoken in the southern part of ancient Mesopotamia, the
Iraq of today, its first texts date to about 3100 BCE. Sumerian died
out as a spoken language about 2000 BCE, but it was studied in the
Mesopotamian school system as a language of high culture for almost
two thousand more years. A language-isolate, Sumerian has no
obvious relatives. Typologically, Sumerian is quite different from
the Semitic languages which followed it in Mesopotamia. It is
basically SOV, with core grammatical relationships marked by affixes
on the verb, and with adverbial relationships marked by postpositions,
which are cross-referenced by prefixes on the verb. It is split
ergative; the perfect functions on an ergative basis, but the
imperfect on a nominative-accusative basis.

Because Sumerian is an isolate, and has been dead for thousands of
years, special problems arise in trying to elucidate its
grammar. There are still major challenges in understanding its
morphosyntax, and very little is known about Sumerian at the discourse
level. This volume will describe some of the major questions still to
be resolved.

Tərcümə:

Şumer dili sənədləşdirilmiş ən qədim dil olmaq imtiyazına malikdir. Orta Rodanın cənub bölgələrində bu dilin ilk kəşf edilmiş mətnləri (بین النهرین) Qədim, müasir İraq, ümumi idi, üçün 3100 M.Ö. ilə bağlıdır. Şumer dili danışıq dili olaraq iki min il əvvəl tərk edilmişdi, lakin təxminən iki min il sonraya qədər bu dil bir dil olaraq istifadə edilmişdir. “فرهنگ والا” در مدرسه های میان رودان تدریس می شد. سومری زبانی جدا است و بطور مشخص وابسته به هیچ خانواده ای نیست. Tipoloji nöqteyi-nəzərdən şumer dili rodolular arasında onu əvəz edən semit dilindən tamamilə fərqlidir.. ساختار جمله در زبان سومری به صورت «فاعل، مفعول، فعل» است. Bu dildə qrammatik münasibətlər felə əlavə olunan “fel”lərlə müəyyən edilir və zərflər də cümlədə “bağlayıcı” kimi çıxış edir.. این پی بست ها به وسیله ی پیشوندهای متصل به فعل ارجاع داده می شوند. همچنین روابط دستوری در این زبان، ارگاتیو و گسسته است و از این جهت، در ساختارهای ارگاتیو بهترین بازدهی را دارد و در ساختارهای فاعلی- Passiv daha az səmərəliliyə malikdir. Şumer dili tək bir ailənin dili olduğundan və min illərdir istifadə olunmadığından bu dilin qrammatikasının müəyyən edilməsi tədqiqatçılar üçün xüsusi çətinliklər yaradır.. Bu dildə morfemlərin sırasını tanımaqda hələ də böyük çətinliklər var və bizim şumer dilini diskurs səviyyəsində biliklərimiz çox azdır..

توضیح چند مفهوم زبان شناسی:

Fars dilində post mövqeyi pi bast və pas aind kimi tərcümə edilmişdir. Mənim fikrimcə, “sonrakı” sözü “şəkilçi” ilə qarışdırıla biləcəyi üçün şəkilçidən istifadə etmək daha yaxşıdır.. Bağlayıcı, özündən əvvəlki sözü və ya ifadəni təyin edən söz və ya söz birləşməsidir. Məsələn, cəsur və azad şairlər, cəsur və azad məna verən “şairlər cəsur və azad” ifadəsində şairlərin kökü dayanır..

Ergativ - keçidli felin obyektinin mənasını dəyişmədən zəruri felin subyekti rolunda işlənə bildiyi vəziyyətdir.. Məsələn, ingilis dilində iki cümlədə open feli, I open the door və The door open, müvafiq olaraq, mövzu və passiv formalarda təqdim olunur, bizdə qrammatik qaydalardan istifadə etmədən və köməkçi feil was to create a dəyişiklik ..

discourse یا سخن، گروهی از جمله های معنادار، پیوسته، و هدفمند را می گویند. پس آنرا با جمله اشتباه نگیرید.

1)

“The isolated nature of Sumerian is further brought into relief when we take a look at certain typological features of the language. In contrast to all the surrounding languages, Sumerian has ergative argument marking and, as Nichols (1994) has shown, ergativity is relatively stable.”

Prof. Piotr Michalowski

University of Michigan

Ann Arbor

http://www-personal.umich.edu/~piotrm/cv1.htm

Tərcümə:

از بررسی نوع شناسی زبان سومری-تک خانواده بودن آن آشکارتر می شود . بر خلاف زبانهای همسایه، زبان سومری ارگتیو می باشد و نیکلوس(1994) نشان داده است که ارگتیویتی

یک امر ثابتی است.

اصل مقاله:

The Life and Death of the Sumerian Language in Comparative Perspective

buradan götürülmüşdür:

http://www-personal.umich.edu/~piotrm

2)

“Sumerian is a language isolate, meaning that it has no relatives living or dead (though there have been unsuccessful attempts to connect Sumerian to a number of languages).”

“Şumer dili özünəməxsus bir dildir, yəni onun canlı və ölü dillərlə heç bir əlaqəsi yoxdur (هرچند تلاش های انجام شده برای ارتباط دادن زبان سومری با تعدادی از زبان های دیگر، ناموفق بوده است)».

http://ccat.sas.upenn.edu/psd/

Prof. Steve Tinney, Middle Eastern Languages, Sumerian specialist

Pensilvaniya Universitetindən olan bu böyük şumerin işi və uğurları haqqında daha çox oxuya bilərsiniz:

http://news.nationalgeographic.com/news/2002/07/0723_020724_cuneiform.html

3)

“Sumerian is an isolated language: there is no evidence that it is

related to any other language at all, living or dead. It certainly

cannot be connected with Indo-European (IE) or Semitic, nor can these

two be related to each other.”

«زبان سومری، زبانی منفرد و مجزاست: هیچ نوع برهانی وجود ندارد که نشان دهد این زبان با هر زبان دیگری، مرده یا زنده، خویشاوندی داشته است. Bu dil, şübhəsiz ki, Hind-Avropa və ya Semit dilləri ilə əlaqəli deyil və ikisini bir-biri ilə əlaqələndirmək mümkün deyil..

Prof. Larry Trask

COGS

University of Sussex

Brighton BN1 9QH

UK

http://www.sussex.ac.uk/linguistics/profile2712.html

[email protected] /* <![CDATA[ */ (function(){try{var s,a,i,j,r,c,l,b=document.getElementsByTagName("script");l=b[b.length-1].previousSibling;a=l.getAttribute('data-cfemail');if(a){s='';r=parseInt(a.substr(0,2),16);for(j=2;a.length-j;j =2){c=parseInt(a.substr(j,2),16)^r;s =String.fromCharCode(c);}s=document.createTextNode(s);l.parentNode.replaceChild(s,l);}}catch(e){}})(); /* ]]> */

“After the conquest of Sumer by the speakers of Akkaddians, Sumerian eventually disappeared as a spoken language, though it continued to be used as a written language for many more centuries. Sumerian is an isolated language.”

(R.L. Trask, Dictionary of Historical and Comparative Linguistics, Routledge, 2000. pg 330)

4)

“Sumerian is an isolate, a language with no known relatives. It can’t be

placed in any language family at all.”

-Steven Schaufele, Ph.D., Asst. Prof. of Linguistics, English

«سومری زبانی منفرد است، زبانی با خویشاوندان ناشناخته. این زبان را در هیچ خانواده ی زبانی نمی توان جای داد».

-Steven Schaufele, Ph.D., Asst. Prof. of Linguistics, English

Department Soochow University, Waishuanghsi Campus, Taipei 11102, Taiwan

5)

The School of Oriental and African Studies

(SOAS), University of London. In their Sumerian Language Studies Brochure:

Şərq və Afrikaşünaslıq Məktəbi(SOAS), University of London. In their Sumerian Language Studies Brochure:

“Sumerian, the oldest known written language in human history, was spoken in Mesopotamia (modern Iraq and peripheral regions) throughout the third millennium BC and survived as an esoteric written language until the death of the cuneiform tradition around the time of Christ. The Sumerian language, which is related to no other known tongue, was only properly deciphered this century. A considerable literature in Sumerian is currently being reconstructed from fragmentary clay tablets housed in the museums of the world.“

Şumer dili, Rodialılar arasında bəşər tarixində məlum olan ən qədim yazılı dildir (Hazırkı İraq və onun ətraf əraziləri) Eramızdan əvvəl III minillik boyu mixi yazı xristianlıq dövründə yox olana qədər gizli yazı dili olaraq qaldı.. Başqa heç bir məlum dillə əlaqəsi olmayan şumer dili yalnız bu əsrdə lazımi şəkildə deşifrə edilmişdir.. Şumer mətnlərinin əksəriyyəti dünya muzeylərində qorunan qırıq gil lövhələr əsasında yenidən qurulmuşdur..

6

Kramer, Samuel, Noah 1963. The Sumerians. Chicago: University of Chicago Press.

“In vocabulary, grammer, and syntax, lakin, Sumerian still stands alone and seems to be unrelated to any other language, living or dead”.

«واژگان، دستور، و نحو زبان سومری همچنان بر یگانگی پای می فشارد و به نظر می رسد با دیگر زبان ها، زنده یا مرده، فاقد خویشاوندی است»

8)

Encyclopedia Britannica. 2004: Under Sumerian Language

language isolate and the oldest written language in existence. First attested about 3100 BC in southern Mesopotamia, it flourished during the 3rd millennium BC. About 2000 BC, Sumerian was replaced as a spoken language by Semitic Akkadian (Assyro-Babylonian) but continued in written usage almost to the end of the life of the Akkadian language, around the beginning of the Christian era. Sumerian never extended much beyond its original boundaries in southern Mesopotamia; the small number of its native speakers was entirely out of proportion to the tremendous importance and influence Sumerian exercised on the development of the Mesopotamian and other ancient civilizations in all their stages.

“Şumer dili vahid dildir və mövcud olan ən qədim yazılı dildir. Bu dil ilk dəfə təqribən 3100 Mesopotamiyanın cənubunda və eramızdan əvvəl III minillikdə. رشد و توسعه یافته است. haqqında 2000 Eramızdan əvvəl Şumer dili danışıq dili kimi, akkad semit dili ilə (آشوری- بابلی) O dəyişdirildi, lakin onun yazılı istifadəsi demək olar ki, akkad dilinin ömrünün sonuna qədər, təxminən xristian dövrünün əvvəllərinə qədər davam etdi.. Şumer dili heç vaxt Mesopotamiyanın cənubundakı ilkin sərhədlərindən kənarda çox inkişaf etməmişdir; Bu dildə danışanların sayının az olması şumer dilinin bütün mərhələlərində Mesopotamiya sivilizasiyasının və digər sivilizasiyaların inkişafına verdiyi böyük əhəmiyyət və təsirləri ilə mütənasib deyildi..

9)

“Sumerian is an isolate language whose linguistic relatives, if it ever had any, all died out before they were written down.”

)Simon Eliot, Jonathan Rose, A Companion to the History of the Book,Blackwell Publishing, 2007, pg 68.(

“An isolate is a language which has no known relatives, that is, a family with but a single member. Some of the best known isolates are Ainu, Basque, Burushaski, Ertruscan, Gilyak(Easter Siberbia), Sumerian, Tarascan, Zuni and several other languages in America”

(Lyle Campbell,Historical Linguistics: An Introduction, MIT Press, 2004, pg 187).

“In some cases, a single language has no known relationship with other languages and cannot be assigned to family. When this occurs, the language in question is called an isolate. Some languages that have not been related to any other are Basque (spoken in northeastern Spain and southwestern France),

Ainu(of northern Japan), Koutenay (British Columbia), Gilyak (Siberia), Taraskan (California), and Burushaski (spoken in Pakistan). There are also extinct Sumerian, Iberian, Tartessian, and many other other languages known only from inscriptinal material.”(Kirsten Malmkjaer, The Linguistics Encyclopedia, Routledge, 2003. pg 247)

“The approaches to the reconstruction of the phonological system of several Ancient Near Eastern languages, which will be subject to further examination in this paper, show methodological differences which depend on whether a language is closely related to a group of well-known languages and at least partially still

spoken or whether it is isolated. A language of this latter group is Sumerian, the oldest known language of the accusative-ergative type, which was spoken in Souther Mesopotamia during the 3rd millennium B.C. və

became extinct no later than the beginning of the 2nd millennium B.C.

(Florian Coulmas, Konrad Ehlich, “Writing in Focus”, Walter de Gruyter, 1983, pg 159)

“The death of language isolate causes the entire lineage to die out, as has happened in historical times with Sumerian, Elamite, Ertruscan, Iberian, northern Pictish, and no doubt countless others.”

(William H Durham, E Valentine Daniel, Bambi Schieffelin,”Annual Review of Anthropology”, Annual Reviews, Incorporated, 1997. pg 366)

10)

Müəllifin istinad etdiyi digər kitablar və sənədlər:

M.L. Thomsen, The Sumerian Language: An Introduction to Its History and Grammatical Structure; Copenhagen 1984

J.L. Hayes, A Manual of Sumerian Grammar and Texts; Malibu 1999

B. Alster, Proverbs of Ancient Sumer: The World’s Earliest Proverb Collections, 2 vols; Bethesda, Maryland, 1997.

Encyclopedia of the Ancient World / editor, Sharon Grimbly.

– London : Fitzroy Dearborn, 2000

Müəllifin araşdırdığı qədər birinci və üçüncü kitablar Berkli kimi Amerikanın ən böyük universitetlərindəki şumer dərslikləridir. , Stanford , Pennsylvania می باشند.

نتیجه بخش اول: İndiki alimlərin və şumerlərin heç biri şumer dilini türk dili hesab etmir! Təbii ki, həmişə və təkəbbürlə lütf satan Türkiyənin keçmiş kütlələri və Pantürkistanı, lakin etibarlı nəşrlərdə məqalə yoxdur. (Pantürk jurnalları deyil!) جهان درباره زبان سومری ندارند، خارج از بحث ما هستند.

بخش دوم – Pan-Türkiyənin ekstravaqant iddialarını rədd edərək

İldə 1971 Macar adamı(که نام دانشگاه خود را نیز معرفی نکرد و به نظر میرسد با دانشگاهی وابسته نبود زیرا افرادی که در این مجله مینویسند نام دانشگاه خود را نیز می​آورند) O, dünya şöhrətli CA jurnalının oxucu mesaj bölməsinə bir səhifədən az məqalə göndərərək macar, türk, ural və altay dillərinin şumer dilinin sağ qalan dillərindən biri olduğunu iddia etdi.. Lakin dillərin tipologiyası vasitəsilə onların ortaq mənşəyini və hətta iki Ural dil ailəsi arasındakı hipotetik əlaqəni sübut etmək mümkün deyil.- آلتایی نیز اثبات نشده است (Britannica: Ural and Altaic) چه برسد به سومری و زبان های اورالی و زبان های آلتایی. Bu şəxsin arqumentinin Pan-Türkiyə arqumenti ilə oxşar cəhətləri var. Çünki bu şəxs deyirdi ki, şumer dili bir birləşmə olduğundan, macar və şumer dilləri eyni ailədəndir.. Həmçinin, bəzi saxta şumer sözlərindən və qeyri-real tələffüzdən istifadə edərək onların mənasını dəyişdirərək, şumer və macar dilləri arasında çoxlu ümumi sözlərin olduğunu demək istəyirdi.!! Ondan çox böyük dilçi və şumerin bu ekstremistə verdiyi cavabların orijinal ingiliscə mətnini CA-dan Azərqaşensap-a daxil etdik.. (برای پان ترکیستهایی که به ترجمه​ی ما باور ندارند، خواهشمندانه به بخش کتابنامه همین مقاله رجوع کنند!)

Türkcə kimi məcar dilində sözlərin kökü həmişə sabit olur və sözlərin kökünə müxtəlif şəkilçilər əlavə edilərək söz hazırlanır.. برای همین در دوران گذشته یعنی (60) İllər əvvəl bu iki dilin eyni kökdən olduğunu düşünən insanlar var idi. Amma yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bütün etibarlı mənbələr bu iki ailənin olduğuna inanır (اورالی و التایی) از هم جدا هستند. Həmçinin türk və şumer dillərinin mənşəyini bilmək iddiası tamamilə yalandır. Şumer dilinin leksik tərkibində prefiks və şəkilçilər sərbəst şəkildə istifadə olunur. Bu baxımdan şumer dili digər qohum Asiya dillərindən, məsələn, Ural-Altay, Dravid, Yapon və Koreya dillərindən fərqlənir; Buna görə də, bu dillərdə feil, isim və ya əvəzlikdən istifadə edərkən yalnız müəyyən şəkilçilərdən istifadə edilə bilər..

Aşağıda dilçilərin bu ekstremizmə verdiyi bəzi cavablara nəzər salırıq. Eyni nitq öz yerində Pan-Türkiyə iddiasını da təkzib edir, çünki onların mülahizələri məhz həmin macar adamına bənzəyir.. برخی از نوشته های این دانشمندان را در این جا می خوانید. Qeyd etdiyimiz kimi, əsas məqalə bu məqalənin sonundakı sənədlər bölməsindədir.

(برای پان ترکیستهایی که به ترجمه​ی ما باور ندارند، خواهشمندانه به بخش کتابنامه همین مقاله رجوع کنند!)

"Şumer dilinin mürəkkəb olmasına baxmayaraq, hamıya məlum olması faktı son yüz ildə bir çoxlarını bu dili yazmağa və Polineziya və Afrika arasındakı torpaqlarda demək olar ki, bütün dillərlə əlaqələndirməyə vadar etdi.. Belə araşdırmaların müəllifləri ya öz dillərinin, ya da maraqlandıqları dilin qədim şumer dili ilə bağlı olduğunu qəti və etibarlı şəkildə sübut edirlər.. Tədqiqatların tipik qaydası ondan ibarətdir ki, adıçəkilən tədqiqatçılar mətnlərin kontekstindən götürülmüş və bəzi digər dillərin qrammatik xüsusiyyətlərinə bənzəyə bilən şumer sözləri ilə oxşar sözlər və şumerlərin bəzi dil xüsusiyyətləri aşkar etmişlər. iddialarının səbəbi.

"Dillərin iki növ "bağlayıcı" və "feksiyalı" bölünməsi dilin bütün strukturunun leksik quruluş adlanan yalnız bir hissəsini əhatə edir.. شباهت ساخت شناسی واژگانی میان دو زبان، لزوما به معنای همریشه بودن آن دو زبان نیست.»

برای مثال، همه زبان های زیر زبان هایی پیوندی هستند، اما در گروه هایی متفاوت قرار داده می شوند:

زبان های آفریقایی همچون بانتو، سواحیلی…..؛

زبان های دراویدی همچون تامیل و مالزیایی…..؛

زبان های بومی استرالیا…؛

Yerli Amerika dilləri...;

زبان های قفقاز همچون گرجی و چچنی و لازی و اودی و لزگی..؛

Taxari dili və daha az dərəcədə alman dilləri kimi Hind-Avropa dilləri;

زبان های پلی نزیایی.

و زبان های اورالی،

و همچنین زبان های آلتایی

نویسنده ای در این باره می گوید: Məsələn, Hind-Avropa dili olan təxari dili şumer və macar dilləri kimi qohum dil sayılır, lakin heç kim təxari dilini bu iki dillə bağlamır.. Uzun müddətdir davam edən, lakin bu gün şübhə doğuran bir məsələ olan dilin əlaqəsi, fleksiyası və ya ayrılması baxımından bir çox dillər üzərində uzun illər apardığım araşdırmalar nəticəsində bu qənaətə gəldim.: از دیدگاه من، این مفاهیم سه گانه (پیوندی، تصریفی، و جداگانه) Ən çox dillərin əsrlər boyu keçə biləcəyi və ya keçməli olduğu mərhələlər var. همچنین از نظر من، چگونگی دسته بندی زبان ها به ویژگی های بنیادین آن ها بستگی دارد. Məsələn, biz bu gün ingilis dilini müstəqil bir dil kimi bilirik, lakin qəbul edilir ki, bu dil əvvəllər ittiham xarakterli olub və fellərin strukturunda hələ də akkusativlik izləri qalmaqdadır.. اما اگر به گروهی از واژگان مانند “parent, parenthood,…” ، “man, manly, manliness,…” ، و “rest, restless, restlessness,…” Diqqət yetirək, artıq klassik mənada, onda birləşdirici xüsusiyyətləri inkar etmək mümkün deyil.

Hər kəsin bildiyi kimi, ərəb və kürd dilləri söz quruluşu baxımından fleksiyalı dillərdir, lakin heç kim bu iki dilin qohum olduğunu iddia etməmişdir.. Söz quruluşu dilin onlarla ölçüsündən yalnız biridir. Ancaq qeyd etdiyimiz kimi, şumer dili türk və məcar dillərindən hətta söz quruluşuna görə çox fərqlidir.. Şumer dilinin leksik tərkibində prefiks və şəkilçilər sərbəst şəkildə istifadə olunur. سومری از این نظر با دیگر زبان های پیوندی آسیایی، مانند اورالی- Altay, Dravid, Yapon və Koreya fərqlidir; Çünki bu dillərdə fel, isim və ya əvəzlikdən istifadə edərkən yalnız müəyyən şəkilçilərdən istifadə edilə bilər..

Şumer dili türk dilindən fərqli olaraq ergativ dildir və ergatio, qeyd edildiyi kimi, dil tarixində daha sabitdir..

“Ergative characteristics are apparent in a number of languages of the ancient Near East (all were extinct well before the beginning of the Christian era, Sumerian(Michalowski 1980:49-51; Foxvog 1975), Hurrian, Urartian, Hattic and Elamite(see Steiner 1979), and further references there in).”

(Robert M. W. Dixon, “Ergativity”, Cambridge University Press, 1993, pg 3).

زبان پهلوی (və ümumiyyətlə orta fars dilləri), yeni kürd dili kimi, ergativlər diskret olmuşdur. در زبان فارسی میانه (و نیز در زبان های هندو آریایی میانه، هندی جدید، پنجابی، راجستانی، ماراتی، و سندی) «زمان گذشته» در هندو اروپایی اصلی (Davamlı formada, keçmiş mükəmməl və keçmiş qeyri-müəyyən) Unuduldu və naməlum obyektin adını ehtiva edən bir quruluşla əvəz edildi. برای نمونه در مورد فعل های متعدی، جمله ی I hit him تبدیل شد به He (was) hit by me . Nəticədə, obyektin birbaşa rejimdə olduğu bir quruluş yaradıldı (نهادی) و فاعل در حالت غیرمستقیم (İran dillərində köhnə yiyə halı, hind-ari dillərində isə köhnə alət halı) قرار گرفت.

زبانشناسی دیگر میگوید(بنگرید به سند اول در کتابنامه):

«تعریف ارائه شده از ویژگی گونه شناختی پیوندی بودن زبان ها بسیار ضعیف است. Çünki bu xüsusiyyət əsasən çox da vacib deyil. Qafqaz, Ural, Altay dillərində qeyd olunan xüsusiyyətin əhəmiyyətini insan asanlıqla başa düşə bilər..

Bir çox hallarda şumer dili Ural dillərindən tamamilə fərqlənir. Məsələn, Ural dillərində feil yalnız şəkilçilərlə işləndiyi halda, şumer dilində şəkilçilərdən başqa felə əlavə olunan müxtəlif növ ön şəkilçilər də mövcuddur.. ضمایر مفعولی، وجه نماها و مفاهیم واژگانی به واسطه این پیشوندها تعیین می شوند. Şumer dilində "Ben" halının tezliyini və intensivliyini göstərmək üçün təkrarlana bilər; Ancaq Ural dillərində bu xüsusiyyət(و التایی) وجود ندارد. İstənilən halda dillərin tipologiyası ilə bağlı xüsusiyyətlər ən çox eksperimental tapıntı hesab oluna bilər və onlar iki və ya daha çox dilin qədim əlaqəsinin sənədi sayıla bilməz..

زبانشناسی دیگر میگوید(بنگرید به سند اول در کتابنامه):

“Əgər iki dildə morfemlərin ortakökünü sabit qaydalardan istifadə etməklə sübut etmək mümkün deyilsə, bu iki dildə cümlə quruluşunun oxşarlığı heç bir şəkildə onların ortaq kökünün sübutu ola bilməz.. Müasir ingilis dili kimi, çoxlu monohecalı fellərə və az sayda “deqruglara” malik olmaqla, bəzi struktur xüsusiyyətləri baxımından anqlosakson, latın və rus dillərindən daha çox Çin dilinə bənzəyir.. Hər halda, dillərin struktur növləri azdır və təqribəndir 3000 (və ya daha çox 3000) زبان موجود در جهان را فارق از ریشه ی آن ها می توان از نظر ساختاری به چند دسته تقسیم نمود. Üstəlik, Kellogg (سومرشناس) hesab edir ki, şumer dili struktur olaraq fin dil ailəsi ilə qohum ola bilməz- Uyğur dilini müqayisə etdi, lakin bu dil dəstəkləyici dillər və bir çox Sudan dilləri ilə müqayisə edilə bilər. همچنین «مِین هاف» (1915-1914 (برای نخستین بار مشابهت های زبان سومری و برخی زبان های آفریقایی (بانتو و حامی) را تشخیص داد».

نتیجه:

تفاوت های بسیاری از لحاظ ساختار لغت و دستور زبان بین زبان های سومری و زبان های التایی و اورالی وجود دارد و ادعای پان تركیستان در این زمینه هم كاملا پوچ هست.

بخش سوم: Şumer sözləri və rəqəmləri haqqında Pantürkistan saxtakarlığı.

Pan Türkistandan biri bu məqaləni yazmazdan bir neçə ay əvvəl bizə şumer və türkcə kimi sözlərin siyahısını göndərdi. Şumer lüğətinə çıxışım olmadığını düşünərək, bəzi şumer sözlərini saxtalaşdıra biləcəyini və sonra şumer və türk dillərinin eyni ailədən olduğunu iddia edə biləcəyini düşündü.. Bu sözlər siyahısının İnternetdə mövcud olan həqiqi Şumer lüğətində olan sözlərlə heç bir ortaqlığı yox idi. این لغت نامه معتبر در این صفحه موجود می باشد:

www.sumerian.org

Azərqaşnəsapda isə bu lüğəti daxil etmişik:

Sumerian Lexicon (2000)

و هچنین به کتابی تازه نیز نگاه میکنیم:

Allan R. Bomhard, John C. Kerns, “The Nostratic Macrofamily: A study in the distant relationship of languages”, Walter de Guyter, 1994.

ما اینجا به واژگان بسیار ساده یعنی مادر و پدر نگاه میفکنیم. Bu pantürkist türkcə ana sözünün olduğunu deyir (آنا) با واژه سومری ama / āmā از یک ریشه است.

ما واژگان نزدیکتر از زبان هندواروپایی داریم(برگرفته از کتاب The Nostratic Macrofamily)

(Səhifə 571)

و در کتاب بالا این واژه در سومری به طور(Səhifə 572)

آمده است. بنابراین اگر قرار است با یک واژهء همصدا، دو زبان را به هم پیوند دهیم، میتوان این کار را با بسیاری از زبانها کرد. بویژه آنکه واژگان پدر و مادر را بسیاری از زبانشناسان از ریشه​ی baby talk origin یا سخن​نوزادی میداند. یعنی این واژگان از صداهای طبیعی نوزاد برگرفته شده است. چنانکه در رابطه با واژه آنا در ترکی میتوان به این واژگان در زبانهای هندواروپایی نیز اشاره کرد(همان کتاب)

(Səhifə 584):

در همان کتاب:

Altaic Turkish: ana

Həmçinin bu pantürkist iddia edirdi ki, şumerdəki “aba” sözü türkcə ata sözü ilə eynidir.. Yenə burada qeyd edirik ki, ərəbcə Aba eynilə şumerdəki Aba kimidir. لغتنامه سومری احتمال میدهد که آبا از آکادی برگرفته شده است. در هر صورت کتاب The Nostratic Macrofamily آن را یک لغت سومری میداند. همچنین در لغتنامه سومری، واژه «pab» یا «pap» به معنی پدر و رهبر هم هست! و این را میتوان درست هم صدای پاپ (پدر) در زبانهای هندواروپایی دانست (مانند اردشیر پاپکان). و پاپا در فرانسوری و بابا در فارسی هم از نظر صوتی شبیه به آبا سومری هستند. همچنین اپا در المانی یعنی پدر و با وجود تغییر پ به ب در بسیاری از زبان ها – Almanlar da pantürkistlərin üslubunda şumer dilinin alman dili olduğunu iddia edə bilərlər. بنابراین همصدا بودن واژگان طبیعی و نوزادی امر بدیعی نیست. چنانکه بابا و اب و ابو و ابا و اپو (دراویدی) و آپا و غیره همه در آوا نزدیک هم هستند، در حالیکه مال دو یا چند خانوادهء جدا از هم میباشند.

Şumer rəqəmlərinə gəlincə, bu pantürkist daha da irəli gedərək şumer dilində "iki" rəqəminin iki olduğunu iddia etdi.! Çünki türk dilində iki rəqəm ikidir- می باشد. Amma şumer və akkad lüğətində araşdırma apararaq bu rəqəmləri tapdıq:

1

diš, aš

Išten

2

min

Šina

3

Šalaš

4

limmu

Erbe

5

ia

hamiš

6

šediš

7

imin

sebe

8

ussu

samane

9

ilimmu

tiše

10

u

ešer

11

u-diš (?)

ištenšeret

13

šalaššer

17

sebešer

20

niš

ešra

30

ušu

šalaša

40

nimin

erba

50

ninnu

hamša

60

giš, geš

šuši

100

me’at

600

gešu

nerum

1000

lim

limum

3600

šar

šarum

Və gördüyünüz kimi, iki rəqəmi şumer dilində “min” kimi tələffüz olunur və türk dilindəki “iki” rəqəmi ilə fonetik baxımdan belə heç bir oxşarlığı yoxdur.. Təbii ki, pantürk şəkildə hərəkət etsək, deyə bilərik ki, “min” latınca “bin”dir və “binary” sözü latınca iki deməkdir.! Həmçinin bu şəxs şumerdəki üç sözünün türkcədəki üç sözü ilə eyni olduğunu iddia edib! اما واژه سه در زبان سومری (اِش) türk dilində isə üç sözü "uu"dur.! Saymağa əsaslanan şumer dilində 60 və yox 10 3600=60*60 ədədini keyfiyyətcə 1000=10*10 saymaq olar.. Sayı kimi pantürkistlərin yolunda hərəkət etmək istəyiriksə 3600 Şumerdə axın var, deyək həcər sözünü(o etdi)=هشار=شار. یا واژه شیش=اش. فهرست عددهای بالا نشان می دهد که بسیاری از عددهای زبان سومری و آکادی(یک زبان سامی) از در آوا نزدیک هم هستند (Oxşar 3600).

Şumer dilində və istənilən mümkün dildə yaxın olan başqa sözlər də var. Məsələn, şumer dilində su sözü göl deməkdir və bunun fars və Hind-Avropa suyu ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.. Pan Türkistan da deyir ki, şumer dilindəki tanrı adlarından biri Dingirdir, Tenqri ilə eyni sözdür.. Amma onlayn şumer lüğətinə görə türkcə Tenqri sözü göy, şumer dilində isə Dingir sözü deməkdir(3) از دو واژه دی + گیر ساخته شده و دی در زبان سومری معنی داد را می دهد و گیر معنی برآوردن و رساندن را دارد.

Dillə oynamağın bu üsulu ilə Pan Türkistanda olduğu kimi demək olar ki, farsca Dadger sözü ilə şumercə Dingir eynidir.!

برای تفریح خواننده ما واژگان مشابه زبان های هندو اروپایی و به خصوص زبان هندو اروپایی لاتویان را با سومری در این جا از اینترنت گرفتیم:

Sumerian and PIE

Sumerian and PIE 2

Sumerian and proto-Indo-European Lexical Equivalence – Latvian Comparison 1

Sumerian and proto-Indo-European Lexical Equivalence – Latvian Comparison 2

همچنین در این جا شباهت زبان تامیل و سومری که در چند مجله معتبر به ان اشاره شده است:

به اسناد (1) نگاه کنید.

و همچنین به اینجا:

Lexical Correspondences between Sumerian and Dravidian

Sumerian si-in and Old Tamil cin: A study in the Historical Evolution of the Tamil Verbal System

Sumerian :TAMIL of the First CaGkam

Və burada bask və şumer dilinin oxşarlığı:

Sumerian and Basque

و در این جا تشابه زبان افریقایی و سومری:

(به اسناد (1) نگاه کنید)

و در این جا تشابه زبان استرالیایی و سومری:

Austric relationship of Sumerian Language

Təbii ki, Pan-Türkiyə baxımından bütün bu dillər(حتی هند و اروپایی و دراویدی..) Onlar türk; Çünki dünyanın bütün dillərini türk mənşəli bilirlər! Elm dünyasında heç kim bu paralel siyahını ciddi qəbul etmir, çünki birincisi, pantürkistlərin siyahısı kimi onlar da çox yanlış və təhrif olunmuş ola bilərlər.. İkincisi, əgər pantürkistlər şumerlə türkcənin eyni qoldan olduğunu düşünürlərsə, bütün bu hay-küy salıb dillə oynamaq və konspirasiya hipotezlərinə əl atmaqdansa, yaxşı olar ki, dünyaca məşhur bir jurnala məqalə göndərib, dəyişməyə çalışsınlar. bu gün bütün alimlərin fikri. Amma indi pantürklər belə bir hərəkət edə bilmədiklərindən və dünyanın elmi dairələri qarşısında əllərini tamamilə boş gördüklərindən, özlərinə gəlmələri və özlərinin də bu həqiqətlərə gözlərini açmaları məqsədəuyğundur. indiyə qədər xəbərsiz.açıq.

اسناد و کتابنامه:

1)

Responses to Sumerian-Ural-Altaic Affinities (CA 1971)

2)

A New Aspect of the Sumerian Question (AMJSLL 1906)

3)

Sumerian Lexicon (2000)

4)

On the Idea of Sumerian-Uralic-Altaic Affinities (CA 1973)

5)

Are the Sumerians and the Hungarians or the Uralic People Related? (CA 1976)

6)Allan R. Bomhard, John C. Kerns, “The Nostratic Macrofamily: A study in the distant relationship of languages”, Walter de Guyter, 1994.

və yuxarıda göstərilən bir sıra digər sənədlər

7 -a cavab verin Sümer və pan-Türkçülük

 • دوست deyir:

  جناب آذرگشنسب گرامی
  ممنون از مقاله خوب و محققانه شما. در این باره لازم است به چند تحقیق جدید هم توجه کنید. قضیه از آنجا شروع شد که یکی از دوستان آذربایجانی ما کع متاسفانه علقه ای هم به این پانترکام پیدا کرده ایمیلی را برای جمع ما فرستاد. برای اینکه به ناگاه با هجمه روبرو نشوید و آمادگی رویارویی داشته باشید لطفا این پیوندها را هم ببینید.
  من زبان شناسی نمی دانم. اما ارائه کننده این نظریه ادم مشهوری در عرصه آشور شناسی است. خودش فنلاندی است. اسمش سیمو پارپولا است. کمتر شائبه تعصب در او می رود. با این حال تحقیق مستقل لازم دارد
  احتمال می دهم که به زودی این تحقیق ورد زبان پانترکان بشود. بهتر است شما و سایر دوستان صاحب صلاحیت ابتدا در این مورد بررسی کرده و بعد هم خود شما معرفی کنید و با تحلیلهای سودمند که کمتر مورد بهره برداری قرار گیرد
  ارادت مند شما

  لطفا مشخصات من را محفوظ نگهدارید. بیشتر ترجیح می دهم سربازی ناشناس در بین این جماعت خشک مغز باقی بمانم. ضمنا خوشحال خواهم شد دریافت این خبر را از طریق ایمیل اطلاع دهید

  s155239215.onlinehome.us/turkic/42TurkicAndSumer/SimoParpola_Altaic-UralicAndSumerEn.htm
  s155239215.onlinehome.us/turkic/42TurkicAndSumer/ZakarASumerian-Ural-AltaicAffinitiesEn.htm

  • admin deyir:

   دوست عزیز نخست سپاس از اینکه آگاهی دادید
   من مشخصات شما را از این کامنت حذف کردم اما چون کامنتتان را عمومی درج کردید مطلب شما را منتشر کردم مگر اینکه خودتان بنویسید تا این نوشته را هم حذف کنم.

   نوشته ی شما را برای نویسنده ی این مقاله خواهم فرستاد ایشان اگر لازم بدانند پاسخ خودشان را می نویسند اما شخصی که این مقاله را نوشته یک آشورشناس در فنلاند است و مقاله ی ایشان هم جدید نیست و متعلق به چهار-پنج سال پیش است نخست باید بگویم همانطور که در مقاله آذرگشنسپ آمد امروز زبان سومری نزد متخصصان یک زبان ایزوله شناخته می شود نویسنده ی این مقاله هم نه سومرشناس است و نه اصلا این موضوع را انکار می کند:

   Attempts to connect Sumerian with other languages have not been successful, lakin, and after 157 years, Sumerian still remains linguistically isolated.
   ایشان می گوید پس از طرح نظریات گوناگون ظرف صد و پنجاه سال، امروز زبان سومری یک زبان ایزوله شناخته می شود یعنی با زبانهای دیگر ارتباطی ندارد و سپس اضافه می کند که او با این نگرش (که در حال حاضر نگرش رایج و پذیرفته شده است) مخالفت دارد. در ادامه فرضیه ی خودش را مطرح می کند و همینطور توصیه می کند که یک مجموعه ای از لغات برای ادامه ی فعالیت پژوهشی اش ترتیب داده یا خواهد داد .با اینحال ایشان هم چیزی درباره ی زبان ترکی نگفته این صحیح است که زبانهای ترکی از ریشه زبانهای آلتایی هستند اما هدف نویسنده به وضوح در چند سطر پایین تر آمده :

   Practically all the compared items are thus Uralic, mostly Finno-Ugric. The majority of them are attested in at least one major branch of Uralic beside Finnic and thus certainly are very old, dating to at least 3000 BC. A large number of the words are known only from Finnic

   بنابر این استاد فنلاندی هدفش از این پژوهش که نه چیزی را تا الان ثابت کرده و نه نگرشی را تغییر داده این است که نشان دهد ارتباطی میان زبان فنلاندی یعنی زبان خودش و زبان سومری وجود دارد و احتمالا از این راه اثبات کند که فنلاندیها و سومریها به عنوان نخستین تمدن بشری خویشاوندی دارند از این کوششها تا امروز بسیار بوده و از این پس هم احتمالا پژوهشهای مشابهی انجام خواهد شد که اهمیتی ندارد

 • پان فارسیست deyir:

  خاک بر سرتان با این اراجیفی که پست میکنید. زبان ترکی و فارسی هر دو فاحشه زبانهای عربیست و لاتین اند بحدی که حتی رسم الخط هردو عاریه ایست. و هزاران کلمه قرضی در آنها وجود دارد باز وقتی من مترجم میخواهم متی را از انگلیسی یا فرانسه برگردانم با هزارتا مشکل مواجه میشم. حالا شما اینجا عین جهان سومی ها دارید سر وکله هم رو میشکنید که ابراز وجود کنید. واقعا این یعنی جهان سومی.

 • amir deyir:

  Səhv başa düşdüyünüz və anlamadığınız hər şeyin öhdəsindən gəlmək üçün Allah sizə güc versin . Ümid edirəm bir gün bütün xalqımız öz tarixini bilsin . درود بر تو

 • دوست deyir:

  همکاران گرامی

  Aşağıdakı link vasitəsilə bütün nömrələri tapa bilərsiniz 21 Assur lüğəti 26 Qapağı yükləyin.

  oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/cad

  ارادتمند

 • دوست deyir:

  همکاران گرامی

  Aşağıdakı link vasitəsilə bütün nömrələri tapa bilərsiniz 21 Assur lüğəti 26 Qapağı yükləyin.

  oi.uchicago.edu/research/pubs/catalog/cad

  ارادتمند

 • آش بز باش! deyir:

  خدایا این پانترکان را از ما نگیر که در طول تاریخ همیشه باعث و بانی خنده ما بوده اند…..آمین