Archive for December, 2010

Pantrkysm, Strategiya və sünnət təhlili

Müəllif : Həmid Əhmədi həkim Bununla əlaqədar orijinal məqalə yoxdur : Sənədlər və sorğuların WikiLeaks açıqlanması "Dagan" Mossad şefi ethnocentric dəstək,Jerusalem Azeri, Baloch və aşağı , Guardian Soyuq Müharibədən və Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyindən sonra yeni dövrdə pantürkistlərin vəzifələri və planları, bir çox müzakirələr haqqında […]