«Իրանական քաղաքակրթություն’

Ռեզա շահը պաշտոնականացրել է պարսկերենը և պարտադրել Իրանին

Թուրքիայի սուտը: Ռեզա շահը պաշտոնականացրել է պարսկերենը և պարտադրել Իրանին! Հոդվածի հասցեն Այս անհեթեթ հայտարարությունը նույնպես անցյալի անհեթեթ պահանջի շարունակությունն է. Պարսկերենը միշտ հանդիսանում է Սամանյանների, Սաֆարյանների, Ղազնավիների, Շադդադների, Մարաղեի, Ադրբեջանի, Խվարեզմշահների, Սելջուկների, Իլխանյանների, Քաջարների արքունիքի առաջին և պաշտոնական լեզուն։ […]