Posts Tagged ‘محمد صادق نایبی

برابر پارسی چند واژه نو وارد در فارسی‌ تهرانی (قاشق، بشقاب..)

כתובת המאמר, אחד הפאן-טורקים טוען בלעג שלשפה הפרסית יש מילה עבור “צַלַחַת” “כף” ואין לו צורכי יום. כמו כן, פאן-טורקיסט אחר טוען שלפרסית אין מילה לציוויליזציה. אומר פאן-טורקיסט אחר: ספר הטורקים ואיראן (מהדורה שנייה) מרכז המחקר של אגודת האקדמאים האזרבייג'נים (אוגוסט) אתר אינטרנט: www.azbiltop.com/abtam כמה אלפים […]

אלף מילים טורקיות מקוריות בפרסית

הקישור של המאמר המקורי לקוח מאתר התרבות האיראנית העתיקה, ידידי היקר מר …..הם הציגו מאמר בשם "1000 מילים טורקיות מקוריות בפרסית" שגורם לקורא לחפש ריפוי דחוף למחבר לאחר קריאת כל שורה.! מחבר המאמר המגוחך הזה מדבר על קיומן של אלף מילים טורקיות בפרסית […]