Archive for December, 2010

פאן-טורקיזם, אסטרטגיית ברית מילה וחלוקת איראן

מחברים : ד"ר חמיד אחמדי התייחס למאמר המרכזי בהקשר זה : חשיפת מסמכי ויקיליקס ובקשתו של מפקד המוסד דגן לתמוך בלאומנים,בלוך ודואר ירושלים האזרית , שומר על המשימות והתוכניות של הפאן-טורקים בעידן החדש שלאחר המלחמה הקרה ועצמאות מדינות מרכז אסיה והקווקז, דיונים רבים ב […]