Archive for August, 2011

ניזאם Ganjavi ולהגיב למחבת Trkystha

בשם האל, חייו וחוכמתו של ההוגה הנעלה אינם חולפים (Ferdowsi) …….. איראן היא לב לבו של היקום מקביל להביך את אוכף הרמקול (ניזאם Ganjavi) ניזמי גנג'ווי ותשובות לפאן-טורקים, כתובת המאמר ניזמי גנג'ווי ותשובות לפאן-טורקים, הודות לבלוג של שחרבראז, חלק ממילותיו משמשות במאמר זה. […]