Posts Tagged ‘جعل تاریخ

Professor Evan Siegel Kasravi translation "Türk, ildə" Kitab təhrif

Müəllif Ünvan Ətraflı : دکتر علی دوستزاده یکی از پان‌ترکیستها در یک فروم ضدایرانی یک مقاله‌ای از احمد کسروی را درج کرد که در آن بریدگی و تحریف آشکار دیده میشود. Məqalə Pantrkysty və təhrif olunmuş versiyası biz Amerika alimi düzgün tərcümə ilə qatıldı. مقاله را یک محقق آمریکایی به […]

در پیرامون ترک بودن سکاها و رستم !

Tarixi sənədlərə görə, eramızın 7-8-ci əsrlərindən eramızın 2-ci əsrinə qədər Altay türkləri Çinin şimalı və Qobi səhrası və hətta Asiyanın qərb hissələri Aralıq dənizi sahillərindən başqa heç bir yerdə mövcud olmamışdır […]