Posts Tagged ‘زبان ترکی در آذربایجان

אזרי

מסמך זה עוסק במגזר אזרי של שפת Zrgshnsp Iranica אזרי אזרי במחבר האנציקלופדיה האסלאמית הגדולה: דריוס אחמדי "אזרי" הוא השם של השפה הפרסית באזרבייג'אן לפני ההתפתחות של שפה טורקית המודרנית, שבה דיברה. אם כבר מדברים על "אזרי" באזרבייג'אן, המאה האסלאמית הראשונה, ו […]