Posts Tagged ‘تجزیه طلبی

כורש הגדול והטורקים פאן

توضیح از سایت آذرگشنسپ : این مقاله پیشتردر پاسخ به نوشته ی توهین آمیزی از «حسین فیض الهی وحید»,רופא NRI ומחבר אתר Zrgshnsp פאן תורכי שקבעו כי המחבר של הפאן תורכי נשבע על ידי קבוצות בדלניות יוסיף להתפרסם, مقاله ی اصلی را به صورت فایل تصویری […]

پانترکیسم, استراتژی ختنه و تجزیه ایران

نویسنده : دکتر حمید احمدی نشانی مقاله ی اصلی در همین ارتباط : افشای اسناد ویکی لیکس و درخواست «داگان» فرمانده موساد برای حمایت از قومگرایان کرد,بلوچ و آذری جیروسلم پست , گاردین در مورد وظایف و برنامه‌های پان‌ترکیست‌ها در دوران جدید پس از جنگ سرد و استقلال کشورهای آسیای میانه و قفقاز، بحث‌های زیادی در […]