جمعیت و قومیت ها استان همدان

כתובת מקורית

جمعیت استان ۱۶۷۷۹۵۷ نفر بر اساس آمارگیری سال ۷۵ ثبت شده که ۴۲ درصد در نقاط شهری و ۹/۵۶ درصد در نقاط روستایی و ۱/۱ درصد بصورت عشایری زندگی می کنند .

این استان دارای ۸ شهرستان – همدان , ملایر , نهاوند , تویسرکان , کبودراهنگ ,اسد آباد, رزن و بهار می باشد .

پیش بینی های انجام شده سال ۱۳۷۹ نشان می دهد استان دارای ۱۷۶۳۶۶۴ نفر جمعیت می باشد که از جمعیت مذکور ۴/۵۱ درصد آن در نقاط شهری و ۴/۴۸ درصد در نقاط روستایی ساکن هستند .

این استان با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی و محل تلاقی با استانهای همجوار گویشها و قومیتهای مختلفی را در خود جای داده است از جمله آنها آذری ها , کردها , لرها و لکها می باشند . این مساله همچنین باعث شده یکی از استانهایی باشد که مرکز تعامل قومیتهای مختلف قلمداد شود . هرچند این اختلافات زبانی و یا قومی می توانست مرکز تنشها و تعارضات قومی نیز باشد که تاکنون چنین امری حادث نشده است .

فارسها در مرکز و مراکز شهرستانهای استان ترکها ( آذریها ) در شمال غرب و شرق همدان در مجاورت استانهای مرکزی و زنجان , کردها در غرب و شمال غرب همدان در مجاورت استانهای کردستان و کرمانشاه و لرها و لکها نیز در جنوب استان همدان، در مجاورت استان لرستان سکونت دارند .

همدان

شهرستان همدان با قدمت تاریخی کهن مرکز استان می باشد و بر اساس آمارگیری سال ۷۵ دارای ۵۶۳۴۶۶ نفر جمعیت است . اکثریت فارسی زبانان در این شهرستان سکونت دارند بطوری که حدود ۸۰ درصد فارس, ۱۲ درصد ترک , ۵ درصد لر و لک و ۳ درصد کرد ساکن این شهرستان می باشند .

نهاوند

شهرستان نهاوند با قدمت تاریخی بسیار کهن به همپایگی شهرستان همدان و با تپه معروف گیان , در مجاورت استان لرستان قرار دارد که بر اساس آملرگیری سال ۷۵ دارای ۱۸۴۱۶۰ نفر جمعیت می باشد . ۹۹ درصد از جمعیت آن لر و لک و حدود ۱ درصد را آذری و کردها تشکیل می دهند .

ملایر

شهرستان ملایر با قدمت ۲۰۰ ساله در مجاورت استان لرستان و شهرستانهای لرنشین استان می باشد و از ۲۹۷۰۶۲ نفر جمعیت ۷۵ درصد فارس , ۱۵ درصد لک و لر و ۱ درصد ساکنان آن را آذری زبانان تشکیل می دهند .

تویسرکان

شهرستان تویسرکان با قدمت طولانی و با جمعیت ۱۱۸۹۵۴ نفر از جنوب به شهرستان نهاوند و از غرب به کرمانشاه محدود می شود که اکثریت ساکنان آن لرولک می باشند .

اسدآباد

شهرستان اسدآباد با ۱۱۰۰۷۷ نفر جمعیت , در مجاورت استان کرمانشاه قرار دارد که ۶۳ درصد از جمعیت آن فارس , ۱۴ درصد آذری , ۱۹ درصد کرد و ۴ درصد ساکنان آن را لر و لک ها تشکیل می دهند .

کبودرآهنگ

شهرستان کبودرآهنگ در ۶۲کیلومتری شمال غربی همدان قرار دارد. بر اساس سر شماری ۱۳۷۵ جمعیتی بالغ بر ۱۵۲۸۱۳ نفر دارد که ۸۸ درصد آن در نقاط روستایی و بقیه در نقاط شهری ساکن هستنند . ۹۰ درصد جمعیت مذکور به زبان ترکی ,۵ درصد فارسی و ۵ درصد دیگر آن به کردی تکلم می کنند .

رزن

شهرستان رزن در ۸۵ کیلومتری شمال شرقی همدان قرار دارد که بر اساس سرشماری سال ۱۳۷۵ جمعیتی بالغ بر ۱۲۳۷۹ نفر می باشد که ۱۳ درصد آن در نقاط شهری و ۸۷ درصد آن در نقاط روستایی سکونت دارند ۴۷/۹۹ درصد جمعیت مذکور به زبان ترکی تکلم میکنند و ۵۳/۰ درصد نیز به دو زبان ترکی و کردی(دو زبانه) تکلم دارند.

بهار

شهرستان بهار با ۱۲۷۶۶نفر جمعیت و با قدمت هزار ساله در ۱۵ کیلومتری شمال غربی شهرستان همدان قرار دارد که ۲۵/۶۲ درصد ساکنان آن در نقاط روستایی و ۴/۳۷ در نقاط شهری ساکن هستنند .ساکنان شهرستان بهار ۳/۸۶ درصد به زبان ترکی, ۹/۷ درصد کردی,۵/۴ درصد فارسی و ۳/۱ درصد به لری و لکی تکلم می کنند .