Posts Tagged ‘زبان عربی

Pan Dari fars və türk mənşəli yalan

(Məqalədə şəkillər Shhrbraz əlavə edildi. Həmçinin ərəb otuz üçüncü türk və fars dialekt baxın.) Bond kağız Shhrbraz tarixində agentləri sementlənməsi İran dil - xüsusilə İslam-ci ildən - İran yaxınlarda separatçılıq düşmən var […]

qabiliyyəti baxımından fars və ərəb müqayisə

Müəllif : Dr. Mahmud Hasabi dünya tarixində hər dövrün özünəməxsus xüsusiyyətləri olmuşdur. Tarixin əvvəlində insanlar tayfa həyatı yaşayıb və bu dövr əfsanələr dövrü olub. Kənd təsərrüfatı yarandıqdan sonra kənddə məskunlaşma və şəhərləşmə dövrü başlamışdır. Sonra fəthlər və Əhəmənilər və İskəndər krallıqları və Roma İmperiyası kimi böyük səltənətlərin formalaşması dövrü oldu.. sonra […]