Posts Tagged ‘ايران

Pantrkysm, Strategiya və sünnət təhlili

Müəllif : Həmid Əhmədi həkim Bununla əlaqədar orijinal məqalə yoxdur : Sənədlər və sorğuların WikiLeaks açıqlanması "Dagan" Mossad şefi ethnocentric dəstək,Jerusalem Azeri, Baloch və aşağı , Vəzifələri və proqramları Pantrkystha yeni post-Soyuq Müharibə dövrünün Guardian və Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrinin müstəqilliyi, böyük mübahisə […]