Archive for خرداد, ۱۳۸۹

تعامل زبان و ادب فارسی با زبان و ادب ترکی

تعامل زبان و ادب پارسی با زبان و ادب ترکی نویسنده :دکتر اصغر دلبری پور نشانی فایل متنی

فارسی زبان طب در هندوستان مسلمان نشین

نویسنده :انا ونزن در این مقاله موقعیت حکیمان در تاریخ طب اسلامی و تاثیر زبان و فرهنگ فارسی در جنوب هندوستان مورد بررسی قرار می گیرد. پیوند به نوشته به صورت فایل تصویری

بررسی ساختار فعل های جعلی در فارسی میانه و دری

بررسی ساختار فعل های جعلی در فارسی میانه یدالله منصوری نشانی فایل متنی نخستین همایش » ٬ در « ساختار فعل های جعلی در فارسی میانه و فارسی دری » *اصل این مقاله ٬ با عنوان بررسی ساختار فعل های جعلی در فارسی میانه و دری به صورت سخن رانی ارائه شد. ( تهران ٢٧ […]

بررسی ساختار فعل های جعلی در فارسی میانه و دری

بررسی ساختار فعل های جعلی در فارسی میانه یدالله منصوری نشانی فایل متنی نخستین همایش » ٬ در « ساختار فعل های جعلی در فارسی میانه و فارسی دری » *اصل این مقاله ٬ با عنوان بررسی ساختار فعل های جعلی در فارسی میانه و دری به صورت سخن رانی ارائه شد. ( تهران ٢٧ […]

بحثی دربارهء صرف فعل در زبان علمی فارسی

نشانی مقاله نویسنده : دکتر محمد حیدری ملایری کتاب امروز، پاییز ۱۳۵۲ خورشیدی / ۱۹۷۳ میلادی – صفحهء ۴۵ تا ۴۸ بیان مفهومهای علمی و فنی غرب به زبان پارسی همواره با مسائل فراوانی روبرو بوده است. مقالهء حاضر بحثی است دربارهء یکی از جنبه‌های این دشواریها. در اوایل قرن نوزدهم، ایرانیان با فرهنگ و […]

داد و ستد پارسی و تازی و خرده‌گیری پان‌ترکیستها

نشانی مقاله همانطور که در نوشته‌ی دروغین امیدزنجان آمده بود، پان‌ترکیستها میکوشند که زبان پارسی را گویشی از زبان تازی به دیگران بشناسانند. اما هیچ منبع و دانشنامه‌ای سخن‌های گزاف پان‌ترکیستها را جدی نمیگیرد.  برای نمونه دانشنامه جهانی بریتنیکا (سال ۲۰۰۶) مینویسد: The Indo-Iranian group consists of Indic languages and Iranian languages. Persian (or Farsi) […]

مفهوم واژگان "پارس/پارسی" و توهین پان‌ترکیستها

نشانی مقاله یکی از پان‌ترکیستها ادعا میکند که واژه “پارس” از پارس کردن سگان برگرفته شده است! این حرف این مانند آنست که ما بگوییم واژه اغوز از دغوز (خوک به معنی ترکی) برگرفته باشد.  به پندار آنها این نوع توهین‌ها مردمان ایران را می‌آزارد در حالیکه تنها نادانی پان‌ترکیستها از تاریخ و زبان‌شناسی را […]