Archive for مارس, 2011

زبان آذری

بخش مربوط به زبان آذری در آذرگشنسپ نشانی این مقاله زبان آذری در ایرانیکا زبان آذری در دانشنامه ی بزرگ اسلامی نویسنده: داریوش احمدی «آذري» نام زباني ايراني است كه در آذربايجان و تا پيش از گسترش زبان كنوني تركي، بدان تكلم مي‌شد. سخن گفتن به زبان «آذري» در آذربايجان، طي نخستين سده‌هاي اسلامي، و […]

ابوریحان بیرونی و پان ترکیسم

يكي از قربانيان بزرگ پروژه‌ي تمدن‌خواری پان ‌تركيسم، دانشمند برجسته ایرانی ابوریحان بیرونی خوارزمی است.  هر چند تاكنون تاريخ‌بافان پان ‌تركيست نتوانسته‌اند هيچ گونه مدرك و سندي را در اثبات ادعاي خود مبني بر «ترك تبار» بودن این دانشمند به پیش آرند، ولی در مقابل، ایرانی بودن این دانشمند  بزرگ چنان روشن است كه همواره […]

جمعیت و قومیت ها استان همدان

نشانی مقاله جمعيت استان 1677957 نفر بر اساس آمارگيري سال 75 ثبت شده كه 42 درصد در نقاط شهري و 9/56 درصد در نقاط روستايي و 1/1 درصد بصورت عشايري زندگي مي كنند . اين استان داراي 8 شهرستان – همدان , ملاير , نهاوند , تويسركان , كبودراهنگ ,اسد آباد, رزن و بهار مي […]

جمعيت و قوميت ها استان همدان

نشانی مقاله جمعيت استان 1677957 نفر بر اساس آمارگيري سال 75 ثبت شده كه 42 درصد در نقاط شهري و 9/56 درصد در نقاط روستايي و 1/1 درصد بصورت عشايري زندگي مي كنند . اين استان داراي 8 شهرستان – همدان , ملاير , نهاوند , تويسركان , كبودراهنگ ,اسد آباد, رزن و بهار مي […]

رضا براهنی و جعل آمار قومی

رضا براهنی و تحریف آمار قومی برای مقاصد سیاسی   پان ترکیستان دروغهای بزرگی درباره آمار ایران مینویسند که یک نمونه اش را در این پیوند میبینیم: http://www.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/moshtaaghaandighalim2.htm و در اینجا پان ترکیست دیگری دروغ بزرگی به یونسکو چسپانده است: http://www.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/pasokhbehrazmioz.htm رضا براهنی نیز در یکی از مقاله های خود مینویسد: www.shahrvand.com/FA/Default.asp?Content=NW&CD=PL&NID=33 « به رغم […]