Archive for مارس, 2011

زبان آذری

بخش مربوط به زبان آذری در آذرگشنسپ نشانی این مقاله زبان آذری در ایرانیکا زبان آذری در دانشنامه ی بزرگ اسلامی نویسنده: داریوش احمدی «آذری» نام زبانی ایرانی است که در آذربایجان و تا پیش از گسترش زبان کنونی ترکی، بدان تکلم می‌شد. سخن گفتن به زبان «آذری» در آذربایجان، طی نخستین سده‌های اسلامی، و […]

ابوریحان بیرونی و پان ترکیسم

یکی از قربانیان بزرگ پروژه‌ی تمدن‌خواری پان ‌ترکیسم، دانشمند برجسته ایرانی ابوریحان بیرونی خوارزمی است.  هر چند تاکنون تاریخ‌بافان پان ‌ترکیست نتوانسته‌اند هیچ گونه مدرک و سندی را در اثبات ادعای خود مبنی بر «ترک تبار» بودن این دانشمند به پیش آرند، ولی در مقابل، ایرانی بودن این دانشمند  بزرگ چنان روشن است که همواره […]

جمعیت و قومیت ها استان همدان

نشانی مقاله جمعیت استان ۱۶۷۷۹۵۷ نفر بر اساس آمارگیری سال ۷۵ ثبت شده که ۴۲ درصد در نقاط شهری و ۹/۵۶ درصد در نقاط روستایی و ۱/۱ درصد بصورت عشایری زندگی می کنند . این استان دارای ۸ شهرستان – همدان , ملایر , نهاوند , تویسرکان , کبودراهنگ ,اسد آباد, رزن و بهار می […]

جمعیت و قومیت ها استان همدان

نشانی مقاله جمعیت استان ۱۶۷۷۹۵۷ نفر بر اساس آمارگیری سال ۷۵ ثبت شده که ۴۲ درصد در نقاط شهری و ۹/۵۶ درصد در نقاط روستایی و ۱/۱ درصد بصورت عشایری زندگی می کنند . این استان دارای ۸ شهرستان – همدان , ملایر , نهاوند , تویسرکان , کبودراهنگ ,اسد آباد, رزن و بهار می […]

رضا براهنی و جعل آمار قومی

رضا براهنی و تحریف آمار قومی برای مقاصد سیاسی   پان ترکیستان دروغهای بزرگی درباره آمار ایران مینویسند که یک نمونه اش را در این پیوند میبینیم: http://www.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/moshtaaghaandighalim2.htm و در اینجا پان ترکیست دیگری دروغ بزرگی به یونسکو چسپانده است: http://www.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/pasokhbehrazmioz.htm رضا براهنی نیز در یکی از مقاله های خود مینویسد: www.shahrvand.com/FA/Default.asp?Content=NW&CD=PL&NID=33 « به رغم […]