Posts Tagged ‘سلجوقیان

Türkler Fars dilini sevip yaydı mı?

Orijinal makalenin bağlantısı, Reza Brahni adlı bir etnik bilimci tarafından iddia ediliyor: "Türkler İran'da bin yıl hüküm sürdüler ve bin yıl boyunca aralıksız Fars edebiyatı üretildi.". İlk olarak Türkler, İran topraklarının geniş bölgelerini kültürden arındırdı veya dilini Türkçeleştirdi.. Soğd, Harezm ve Horasan'ın bazı kısımları gibi […]