Posts Tagged ‘Persia

حدود آذربایجان در نقشه های تاریخی

Daha önce bir birleşik bir ülke olduğunu iddia ve Azerbaycan milleti Azerbaycan tarafından tanıtıldı terk ve Pan Trkyst gün sahtecilik kapsamı grupları tarafından gider. Türk Milletinin iddialarına göre, شامل دو بخش جمهوری آذربایجان فعلی و آذربایجان حقیقی ایران بوده است که پس از […]

Pers hükümdarı resmi dili, ve İran'a dayatılan

دروغ پا​ترکیستانه: Pers hükümdarı resmi dili, ve İran'a dayatılan! نشانی مقاله این سخن پوچ نیز دنباله ادعای پوچ پیشینه است. زبان فارسی همیشه زبان اول و رسمی دربار سامانیان و صفاریان و غزنویان و شدادیان و اتابکان مراغه و آذربایجان و خوارزمشاهیان و سلجوقیان و ایلخانیان و قاجار و […]