Posts Tagged ‘آران

حدود آذربایجان در نقشه های تاریخی

Daha önce bir birleşik bir ülke olduğunu iddia ve Azerbaycan milleti Azerbaycan tarafından tanıtıldı terk ve Pan Trkyst gün sahtecilik kapsamı grupları tarafından gider. Türk Milletinin iddialarına göre, Mevcut Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve İran'ın gerçek Azerbaycan'ının iki parçasını içerir. […]

Türkler Fars dilini sevip yaydı mı?

Orijinal makalenin bağlantısı, Reza Brahni adlı bir etnik bilimci tarafından iddia ediliyor: "Türkler İran'da bin yıl hüküm sürdüler ve bin yıl boyunca aralıksız Fars edebiyatı üretildi.". İlk olarak Türkler, İran topraklarının geniş bölgelerini kültürden arındırdı veya dilini Türkçeleştirdi.. Soğd, Harezm ve Horasan'ın bazı kısımları gibi […]