Cyrus der Große und die Pan Türken

توضیح از سایت آذرگشنسپ : این مقاله پیشتردر پاسخ به نوشته ی توهین آمیزی از «حسین فیض الهی وحید»,Pan-türkischen falschen Arzt und Autor der Website war Zrgshnsp der Fluch eines pan-türkischen Schriftsteller weiterhin von separatistischen Gruppen veröffentlicht, مقاله ی اصلی را به صورت فایل تصویری از روی فایل متنی تجزیه طلبان در انتهای ی این مطلب قرار دادم.

بار دیگر: کوروش کبیر و پان ترکیسم

نشانی مقاله: کوروش کبیر و پان ترکیسم

نویسنده : داریوش کیانی

Cyrus bei den Männern ihrer Zeit und Weisheit und andere Tugenden Mut, Ehre und war der Kopf. // کورش نه تنها مردی دلیر در نبرد بود، بل که در رفتار با اتباع‌اش با ملاحظه و مهربان بود، و از این رو پارس‌ها او را پدر می‌خواندند (دیودروس سیکولوس، کتابخانه‌ی تاریخی ۹/۲۲/۱؛ ۹/۲۴/۱).

حتا تا به امروز نبز خارجیان در داستان‌‌ها و نغمه‌های خود نقل می‌کنند که کورش نفساً بسیار سخاوتمند و خیرخواه و معرفت‌دوست و نام‌جوی بود، به طوری که در برابر هر گونه سختی و رنجی بردباری می‌کرد و با هر گونه خطری رویارو می‌شد (گزنفون، پرورش کوروش ۱/۲/۱).

——————————————————————————————

حسین فیض الهی وحید، نظریه‌باف شناخته شده‌ی مکتب جعل و جهل و فریب (پان‌ترکیسم), Das ist in Afsanhsazy spezialisiert, nach gescheiterten Versuchen vergeblich und die Beschlagnahme von einigen der Erscheinungsformen der persischen Kultur, wie Rustam, Phoenix (!)، نظامی گنجوی، ابوریحان بیرونی، اشکانیان و غیره، به نفع قوم ترک (که سرنوشت و سرگذشت آن ربطی به ایرانیان آذری ندارد)، به منظور پر کردن خلاء بی‌فرهنگی این قوم و جبران بی‌بهرگی آن از هر گونه شخصیت برجسته‌ی تاریخی و ادبی، این بار با درک این که امکان مصادره و تصاحب کوروش بزرگ به نفع این قوم وجود ندارد، با لحن و ادبیاتی در خورد شأن خود و هم‌مسلکان‌اش، کورش بزرگ را آماج انواع هتاکی‌های وقیح و دشنام‌گویی‌های قبیح ساخته است.

با خواندن نخستین سطور نوشته‌ای که ح. فیض الهی وحید (دارای دکترای افتخاری از دانشگاهی نامعلوم در ماوراء قفقاز!) In dieser Hinsicht ist es gewebt, ist es sofort klar, dass einer der Gründe für seinen Hass gegen Cyrus, Schwedisch Filmemacher einen Film über die Promi-Welt zu machen, sondern im Gegenteil, niemand über die so berühmt ist (که نمی‌دانیم چه کسانی هستند!) فیلمی نساخته است!

ح. فیض الهی وحید، بنابر شیوه‌ی رایج در میان همه‌ی پان‌ترک‌های تجزیه‌طلب، در جای جای نوشته‌ی خود پای حکومت پهلوی را به میان آورده و آن را دشنام باران کرده است، بدین منظور که با سیاسی کردن موضوعات تاریخی و فرهنگی و القای این تصور که آگاهی‌های تاریخی کنونی برساخته‌ی پهلویان است، هر کسی را که به آگاهی‌های تاریخی کنونی باورمند باشد، وابسته و طرفدار حکومت پهلوی جلوه دهند و اورا مرعوب سازند!

ح. Wahid ging an die Gnade Gottes, Cyrus 'Dieb ausschweifenden Youngster Hund Bdkhvy Parvadeh "Anrufe und Argumente - seine Meinung - die Bars diejenigen, die sie lesen, nur schade und erbärmlich, als ein Mann von Geist und Geisteszustand fühlen . Waheed Gnade motiviert.

Sie behauptet, dass zunächst Ktzyas, ein griechischer Schriftsteller, Cyrus wird als solche bezeichnet, aber in der Praxis stellt sich heraus, dass er nicht vertraut mit dem griechischen Schriftsteller hat nicht seine Artikel zu lesen, aber der Verweis hat er geschrieben Sheikh ! Sheikh im Beitrag erwähnt, die Pahlavi-Dynastie zu kämpfen, in verzerrter Gestalt Cyrus wurde erhoben, aber um das Niveau des Verständnisses und der Kenntnis der Namen Sheikh historische Texte verstehen diesen Punkt erwähnen sie erfüllt ist, der Begriff "Piraterie (= Mode von Weiblichkeit) Indem Sie es an Kyros der Große Lesen Sie hat die Folgerung unmoralisch nun auch abgeholt Neigungs Fhmanh Schriftsteller Pantrk Kjfhmtry Fundament gegen Cyrus hat Dshnamgvyyhay!

اما با مراجعه به آن چه از نوشته‌های کتزیاس بر جای مانده است (۱) روشن می‌شود که او درباره‌ی وضعیت اخلاقی و دوران جوانی کوروش هیچ سخنی به میان نیاورده است. Aber Nikolaus von Damaskus, der Autor von der hellenistischen Zeit, in der Zeitung zitiert Legende, in der es heißt, war ein Mann der extrem armen Sohn von Cyrus, war Raub, und die Frau, die in Herden wurde seine Arbeit (۲). به فرض صحت این داستان (که امکان پذیر نیست)، باید گفت که داشتن خانواده‌ای از طبقه‌ای فرودست و فقیر، باعث مذلت و حقارت کسی نیست و اگر فردی از چنین جایگاهی نیز به مقام برآوردن بزرگ‌ترین امپراتوری جهان باستان دست یافته باشد، او را باید پیوسته ستود و نابغه‌ای بی‌همتا به شمار آورد. اما قضیه فقط این نیست.

نیکلاس دمشقی در ادامه، روایت می‌کند که کوروش در جوانی به شغل زیباسازی (گل‌کاری و باغداری) املاک دولتی مشغول بود و سپس به شغل ساقی‌گری آستیاگ پادشاه ماد گماشته شد. اما نکته‌ی جالب توجه در این جا است که همین داستان درباره‌ی سارگون، پادشاه باستانی اکد نیز نقل شده است. در این داستان گفته می‌شود که مادر سارگن یک روحانی بود و پدرش در کوه‌ها زندگی می‌کرد (راهزن بود). مادر، سارگن نوزاد را در سبدی نهاد و به جریان آب رودخانه سپرد. او را مردی آب‌کش از رودخانه گرفت و بزرگ‌ کرد. سارگن در جوانانی به باغبانی مشغول بود و سپس در دستگاه پادشاه اکد به باغبانی مشغول شد (۳). مشابه این داستان، در حماسه‌ی ملی ایران، درباره کی قباد و داراب (۴) نیز روایت شده است. اما می‌دانیم که سارگن از دودمانی سلطنتی بوده است و آن چه درباره‌ی خاستگاه فرودست او (و کسانی چون کوروش و کی قباد و …) Ist erzählte, Bnmayhay mythischen König gewünscht, dies auszudrücken ist, dass aufgrund der individuellen Verdienste, und lobte die Götter und die Auswahl und Unterstützung, ohne Kampf, und der Kampf ist vorbei, und so regiert sein Reich in jeder legitim und Haqqani . درباره‌ی کوروش بزرگ نیزمسلم است که وی از دودمان شاهان انشان (بخش شرقی سرزمین ایلام، پارس/ فارس بعدی) بوده (گزنفون ۱/۲/۱؛ ۷/۲/۲۴؛ استوانه‌ی بابلی کورش ۱۲؛ بسنجید با هردوت ۱/۱۰۷؛ ۷/۱۱)، و آشکار است داستانی که درباره‌ی برآمدن او از خاستگاهی فرودست نقل شده است، چیز جز بازگویی اسطوره و سنتی کهن برای تحکیم مشروعیت و حقانیت پادشاهی کوروش بزرگ نبوده است. البته از ناآگاهی ح. Waheed Gnade Unfähigkeit, die historischen und mythologischen Themen zu verstehen, sollte nicht überrascht sein, denn die ununterbrochene Tätigkeit und Einziehung Nzryhbafan Turkismus verzerren Geschichte, ist es nicht die Möglichkeit, Wissen und Kompetenz zu gewinnen haben, obwohl ihre Natur ist nicht offen für jede Art von Bildung!

ح. فیض الهی وحید در ادامه‌ی نوشته‌ی خود، با سوء استفاده از روایتی که فقط یوستین (گزیده‌ی تاریخ فیلیپی ۱/۴), Der griechische Historiker, zitiert, Cyrus "ausgebildeten Hund" und dann abgeleitet, dass er es nennt Cyrus "schmutzigen Leben" hat! Justin hat die Geschichte erzählt, und ging auf den Mythos, dass Nicholas Damascene, erklärt Astyages sah, dass Traumdeutung erzählen, wurde der Enkel gestürzt Shdnash. او از این رو، فرمان داد که نوه‌اش، کوروش، به قتل رسانده شود. اما مأمور این کار، چنین نکرد و کوروش را در جنگل رها کرد. در آن جا نیز سگی ماده به کوروش نوزاد شیر داد و از او مراقبت کرد تا آن که چوپانی وی را به نزد خود ‌برد و بزرگ نمود. اما این روایت نیز دارای مضمونی اسطوره‌ای است که درباره‌ی شخصیت‌هایی دیگر نیز نقل شده است؛ چنان که در افسانه‌های رومی گفته می‌شود رمولوس و رموس (بنیان‌گذاران بعدی روم) را در نوزادی در سبدی نهاده و به جریان رودخانه سپرده بودند. در کرانه‌ی رود، گرگی ماده بدانان شیر داد و از آن دو مراقبت کرد تا آن که چوپانی آنان را یافت و تربیت نمود (۵). علاوه بر این، حتا درباره‌ی زرتشت نیز گفته می‌شود که هنگام رها کردن‌اش در جنگل، میشی بدو شیر داده بود (دین‌کرد ۷/۳/۱۷). و داستان پرورش زال به وسیله‌ی سیمرغ نیز داستانی بس معروف است. Dieser Mythos, zusammen mit dem Mythos, dass der König der unteren Klassenattribute, bezieht sich auf die Tatsache, dass der besondere Schutz des Lebens der verlassenen Kinder Gottes, die dazu bestimmt sind, die nächste große Reich zu sein, so dass auch ein Tier (مانند سگ، گرگ، سیمرغ، و…) برخلاف ذات خود و تنها به سبب معجزه‌ی الاهی، مأمور پرورش و مراقبت از نوزاد انسان می‌شود.

اما ح. Waheed Gnade, wie jede andere Frybkhvrdh Pantrk Betrüger, Ignoranz und naive Existenz in der Teilchen-Teilchen abgeschieden wird, diese besondere Mythos, sondern Realität wird wahrgenommen und als historische. Er verstand nicht, und der Unterschied zwischen Mythos und Geschichte sind sich nicht bewusst, dass es die Möglichkeit der menschlichen Ernährung Hund Milch.

Na ja, bis auf die mythische Geschichte des Nikolaus von Damaskus, alle antiken Historiker, in Übereinstimmung mit den historischen Dokumenten der Zeit, der edle und königliche Abstammung Cyrus, Kultur und Königs anständige und humane und ethische Art und Weise und Verfahren, erklärte er, und damit der Anspruch H.. Die Gnade Gottes, die V. :"Neben der Betonung darauf, Fasdalakhlaq Cyrus, andere als Ktzyas Historiker, die vor der Geburt von einem anderen Teil der die schmutzigen Geheimnisse des Lebens nahm ihren Vorhang gelebt", Fälschung und andere Stoff Drvghbafyhay schmutzig Verzerrung ist beschämend Pantrkha.

Aber der Punkt ist schwierig, den Geist zu entspannen, ist es die Gnade Gottes zu Wahid, während Cyrus 'Prvrdgy Hund ", und dass die Feldwege, mit dem vollen Glauben und Stolz, sich von einem Wolf abstammen ist in der Regel! طبیعی است که از نگاه شاگردان مکتب جعل و جهل و فریب (پان‌ترکیسم)، گرگ خون‌خوار بر سگ وفادار شرافت و برتری دارد!

ح. V. Die Gnade Gottes in seinem Sgbazy Geschichte, ein Anspruch, der keine Grundlage für die Suche nach einführt, dass die Quelle ist beschädigt Phantasie, erstellt und schreibt in die: "Alexander sagte, weil die Grundlage der Achämeniden-Dynastie, die" Lion Dog "Beulen" Wächter "Familie" dogs "sind so, wo immer Sie einen Hund, Sie wandern über den toten Körper und damit auf den Achämeniden König der Griechen gehören bald macht sehen ! Herstellung geschmiedet Pantrkha, die Kraftstoff 75 Millionen Menschen in Amerika und eine Handvoll Arbeiter und seine Besatzung Alqland Frybkhvrdh und unvollständig, nicht alle.

ح. An anderer Stelle in seinem Artikel schreibt, der Gnade Waheed: « به هر حال آنچه از تعابیر و تفاسیر یونانی و اسلامی برمی‌آید این است که کوروش به اصطلاح کبیر سگ پرورده با هر دوز و کلکی بود امپراتوری ترکان ماد را از پای درآورد و آستیاک آخرین پادشاه ماد را در تبعید کشت». از این گفته، خواننده به خوبی درمی‌یابد که یکی دیگر از دلایل کینه و خصومت پان‌ترک‌ها نسبت به کوروش بزرگ آن است که وی حکومت – به خیال آنان«ترک» مادها را برانداخته است!

ضمن تأکید بدین نکته که منابع اسلامی هیچ اطلاعی از مادها و کسی به نام آستیاگ نداشته‌اند، و این که هیچ مدرکی مبنی بر کشته شدن واپسین شاه ماد به فرمان کوروش بزرگ در دست نیست (برخلاف آن، نک. Herodot 1/130 Astyages, dass er bis zum Ende des Lebens in Ruhe und Sicherheit inhaftiert und Justin Sechstel des Astyages an Polizei zugewiesen Iran sagt)Ich muss wieder einmal betonen, dass kein schriftliches Dokument, Papier, Leder und Stein ist gefunden worden, die zeigen, vor der turkmenischen Regierung - die Safawiden, türkischsprachige Menschen in der North West of Iran offiziell. بل که همه‌ی اسناد تاریخی و باستان شناسی و زبان شناسی موجود، یک‌سره و یک‌صدا بر ایرانی بودن تبار و فرهنگ و زبان مادها و جانشینان آنان در عصر اسلامی گواهی می‌دهند (۶). این را نیز بیافزایم که پارس‌ها و مادها چنان پیوندهای نزدیک قومی و فرهنگی داشتند که نویسندگان باستان بارها، پارس‌ها را ماد خوانده‌اند (نک. هردوت ۱/۲۰۶؛ ۴/۱۹۷؛ ۶/۶۴ۀ ۱۱۲ و غیره؛ دیوجنس لائرتیوس ۲/۵؛ دیودروس ۹/۳۱؛ پلوتارک، تمیستوکل ۶/۸؛ و…).

اینک آشکار است که هر نوع تکاپویی در جهت ترک جلوه دادن دودمان‌ها و شخصیت‌های ایرانی یا مخدوش کردن چهره‌ی شخصیت‌های تُرک نشدنی، از طریق جعل و تحریف و دروغ و فریب، اقدامی محکوم به شکست و مشتی است که پیوسته به سندان کوفته می‌شود و نتیجه‌ی آن، فروپاشی و خُرد شدن کامل موجودیت اشرار تجزیه طلب پان‌ترک است، که این روزها خصلت خرابکاری و آشوب‌طلبی و تجاوزگری خود به جان و مال مردم را به خوبی برملا و آشکار کرده‌اند.

——————————————————————————————————-

ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لایعقلون (سوره‌ی انفال: 22)

همانا نزد خداوند شرورترین موجودات کسانی هستند که (نسبت به حقایق) کر و لال‌اند و هرگز تعقل نمی‌کنند.

——————————————————————————————————-

پانویس‌ها

۱٫

http://www.tertullian.org/fathers/photius_03bibliotheca.htm#72

۲٫

R. Drews, “Sargon, Cyrus and Mesopotamian Folk History”, Jouranl of near eastern studies, vol. 33, No. 4, 1974, pp. 389-391

۳٫

همان جا

۴٫

حماسه‌سرایی در ایران، ذبیح الله صفا، انتشارات فردوس، ۱۳۷۴، ص ۴۸۱، ۴۲-۵۴۱

۵٫

http://www.bartleby.com/65/ro/Romulus.html

۶٫http://prana.persianblog.com/1382_7_prana_archive.html#938324

——————————————————————————————————-

 

حسین فیض الهی وحید

 

حسین فیض الهی وحید

 

حسین فیض الهی وحید

 

حسین فیض الهی وحید

حسین فیض الهی وحید

۳ پاسخ به Cyrus der Große und die Pan Türken

 • یک آزری نه آذری says:

  تاملی بر مقاله کورش ذوالقرنین و پانترکیسم

  turks.parsiblog.com/Posts/278/تاملی+بر+مقاله+کورش+ذوالقرنین+و+پانترکیسم/

 • […] بخش فوت نت شماره نه، فحشنامه به کورش هخامنشی را در انتهای این مطلب نگاه کنید(نمونه این مقاله و برخی مقالات دیگر کماکان بر […]

 • درود بر کوروش بزرگ
  سنگ بدگوهر اگر کاسه زرین بشکست
  قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود
  درود بر کوروش بزرگ