Babak Khorramdin und Pan Türken

نشانی مقاله : بابك خرم‌دين و پان‌تركيسم

گروهي نا‌آگاه مذبوحانه در پي جعل هويت تركي (Es bedeutet, ihn dem gelben Volk Zentralasiens zuzuordnen) Für Babak Khorramdin wird einer der leuchtenden Sterne in der Geschichte dieses Landes für immer leben (Iran) هستند.

از آن جا كه هيچ سندي از زبان تركي بر سنگ٬ چرم٬ پوست٬ کاغذ٬ و گل حتا پیش از دوران ایلخانیان از آذربايجان وجود ندارد، تجزيه طلبان بيگانه‌پرست چاره‌اي جز روي آوردن به ادعاهاي پريشان و بي‌خردانه براي پنهان و پوشيده ساختن تهي دستي و فقر هويتي خود ندارند، كه يكي از نمونه‌هاي آن، ترك خواندن بابك خرم‌دين است.

1. تبار/نژاد بابك:
در اين باره، به ذكر دو سند بسنده مي‌كنيم.

سند نخست از آن ابن حزم، مورخ عرب‌تبار است
الفصل في الملل والأهواء والنحل، ص ۱۹۹.
«أن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطير في أنفسهم حتى أنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء وكانوا يعدون سائر الناس عبيداً لهم فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطراً تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى ففي كل ذلك يظهر الله سبحانه وتعالى الحق وكان من قائمتهم سنبادة واستاسيس والمقنع وبابك وغيرهم »

برگردان به پارسي:
«پارسيان از نظر وسعت و ممالك و فزوني نيرو بر همه‌ي ملتها برتري داشتند٬ و خود را برترين ذات بشري مي دانستند و خود را آزادگان نام نهاده و اقوام ديگر را بندگان مي‌شمردند. چون دولتشان بر افتاد و عرب كه نزد آنها دون‌پايه‌‌ترين قوم جهان بود بر آنها مستولي گرديد اين امر بر آنها گران آمد و خود به مصيبت تحمل نشدني روبرو يافتند٬ و بر آن شدند كه با راه‌هاي مختلف به جنگ اسلام برخيزند. ولي هربار خدايتعالي حق را نصرت داد. از جمله رهبران آنان (= ايرانيان) سنباد٬ مقنع٬ استادسيس٬ بابك و ديگران بودند».

در دومين سند نيز بابک خرمدين به صراحت پارسي خوانده شده است. سعيد نفيسي مي‌نويسد (117-116):

«سرزميني که بابک خرم دين در آن سال‌ها فرمانروايي داشته از سوي مغرب همسايه ي ارمنستان بوده و بابک در ارمنستان نيز تاخت و تازهايي کرده است به همين جهت با شاهان ارمنستان رابطه داشته و تارخ نويسان ارمني آگاهي‌هاي چندي درباره وي داده اند. از آن جمله يکي از کشيشان وارداپت واردان يا وارتان که در 1271 ميلادي و 670 قمري در گذشته در کتابي که بنام «تاريخ عموم» نوشته و از مآخذ پيش از خود بهره مند شده است، مطالبي دربارۀ او دارد. ارمنيان نام بابک را گاهي «باب»، گاهي «بابن» و گاهي «بابک» ضبط کرده اند. وارتان در حوادث سال 826 ميلادي و 211 قمري مي نويسد: «درين روزها مردي از نژاد ايراني به نام باب که از بغتات) بغداد) بيرون آمده بود بسياري از نژاد اسماعيل (ارمنيان در آن زمان به تازيان اسماعيلي و از اسماعيلي‌نژاد مي گفتند) را به شمشير از ميان برد و بسياري از ايشان را برده کرد و خود را جاودان مي دانست. در جنگي که با اسماعيليان کرد به يکبار سي هزار تن را نابود کرد. تاگغارخوني آمد و خرد و بزرگ را با شمشير از ميان برد. مأمون هفت سال در سرزمين يونانيان (خاک روم) بود و دژ ناگرفتني لولوا را گرفت و به بين النهرين بازگشت …»

در اين قطعه به صراحت به نژاد (يعني تبار) ايراني بابک خرمدين اشاره شده است. شايسته است که گفتار اين منبع را بيشتر شکافيم. اين منبع در سال 1919 ميلادي به فرانسوي نيز برگردانده شده است و استاد نفيسي بخشهايي از آن را به فارسي از فرانسه ترجمه کرده است. مشخصات اصل فرانسوي اين منبع چنين است:

La domination arabe en Armènie, extrait de l’ histoire universelle de Vardan, traduit de l’armènian et annotè , J. Muyldermans, Louvain et Paris, 1927.

در كتاب ياد شده، قطعه‌ي ارمني مذكور چنين ترجمه شده است (BIN 119):

En ces jours-lá, un homme de la race PERSE, nomm é Bab, sortant de Baltat, faiser passer par le fil de l’épée beaucoup de la race d’Ismayēl tandis qu’il..

در زبان ارمني٬ پارسي را از ديرباز همانند امروز «پارسيک» مي گويند که در ترجمه فرانسوي منبع نام‌برده نيز بهPERSE ترجمه شده است، و در فارسي، استاد نفيسي همان ايراني را گزينش کرده است.

گزارش اين منبع هم‌زمان ارمني، سندي صريح و آشكار مبني بر پارسيك (در ارمني يعني پارسي كه تلفظ پهلوي واژه پارسي است) تبار بودن بابك خرم‌دين است.

بيگانه‌پرستان در برابر اين دو سند صريح چيزي براي گفتن ندارند و حتا كوچك‌ترين مدركي نيز در دست ندارند كه نشان دهد زبان آذربايجان در زمان بابك يا پس از زمان وي تركي بوده است. حتا تا 800 سال پيش نيز نمونه و اثري از اين زبان در آذربايجان وجود نداشته است.

اما جالب است بدانيد كه دشمنان بابك غالبا مزدوران ترك خليفه بودند: اشناس٬ ايتاخ٬ بوغا وخود خليفه معتصم هم تركزاد بود (يعني مادرش ترك بود). البته افشين، سرداري كه بابك را دستگير نمود، از آسياي ميانه بود( و تبار وی یا سغدی بوده است یا غیر ایرانی. در این راستا بیشتر پژوهش نیاز است ولی به گمان این نگارنده زادبوم وي، اسروشنه، نيز در آن دوران، سده سوم ق.، هنوز ترك‌زده نشده بود تا فرمان‌دار آن منطقه نيز بخواهد ترك باشد. Ich kann immer noch nicht Stellung nehmen zu diesem Thema.).

به هر رو، مي‌بينيد كه جهالت و ناداني بيگانه‌پرستان تا به كجا رسيده است كه با وجود چنين اسناد صريحي كه بابك را ايراني/پارسي خوانده‌اند٬ اينان گمان مي‌كنند بابك ترك بوده و براي چيره ساختن زبان تركي مي‌جنگيده است! در حالي كه دشمنان بابك مزدوران ترك بودند و در حالي كه زبان تركي صدها سال بعد به وسيله‌ي زردپوستان آسياي ميانه‌اي مهاجر و مهاجم در آذربايجان گسترش داده شد. كهن‌ترين آثار تركي نيز متعلق به مغولستان و سپس به زبان ايغوري مانوي هستند. آشكار است كه هيچ شباهتي ميان اين ترك‌هاي اصيل و هم‌ميهنان تركزبان ولي غالبأ ايراني‌تبار آذري وجود ندارد.

2. نام‌هاي جغرافيايي زمان بابك:

ابن خرداذبه در کتاب المسالک و الممالک مسافت آبادي ها را از اردبيل تا شهر بذ (جايگاه بابک) چنين معلوم کرده است: از اردبيل تا خش (به ضم خا و سکون شين) هشت فرسنگ و از آن جا تا برزند شش فرسنگ (پس از اردبيل تا برزند چهارده فرسنگ راه بود)، برزند ويران بود و افشين آن را آباد کرد، از برزند تا سادراسپ که نخستين خندق افشين آن جا بود دو فرسنگ (پس از اردبيل تا سادراسپ شانزده فرهنگ بوده)، از آنجا تا زهرکش که خندق دوم افشين بود دو فرسنگ (پس از اردبيل هيجده فرسنگ فاصله داشته است)، از آن جا تا دوال رود که خندق سوم افشين بود دو فرسنگ (پس از اردبيل تا دوال رود بيست فرسنگ بوده است) و از آنجا تا شهر بذ شهر بابک يک فرسنگ. از اين قرار از اردبيل تا بذ، شهري که بابک در آن مي‌نشسته، بيست و يک فرهنگ راه بود. (سعيد نفيسي٬ بابك دلاور آذربايجان، ص 33-32)

همه‌ي اين نامها‌ي جغرافيايي ياد شده در اين شرح، پارسي هستند: اردبيل٬ سادراسپ٬ دوال‌رود٬ بذ٬ برزند٬ خش و
ابن‌خردادبه، جغرافي‌نگار سده‌ي سوم هجري، شهرهاي آذربايجان را چنين برمي‌شمارد: «مراغه، ميانج، اردبيل، ورثان، سيسر، برزه، سابرخاست، تبريز، مرند، خوي، كولسره، موقان، برزند، جنزه، شهر پرويز، جابروان، اروميه، سلماس، شيز، باجروان» (المسالك و الممالك، ص 120-119؛ همچنين: ابن‌فقيه، مختصر البلدان، ص 128؛ ابن‌حوقل، صورة الارض، ص100-81)

كه باز بيشينه آن‌ها ايراني و برخي نيز آسوري و ارمني هستند. بابك هم در شهري به نام بلال‌آباد به دنيا آمده است كه باز هم يك نام پارسي است. نام پدر بابك را مرداس (يك نام شاهنامه‌اي) ذكر كرده اند و نام مادرش را ماهرو. نام استاد بابك هم جاويدان پور شهرك است. مي‌بينيد كه هيچ كدام از اين‌ نام‌ها تركي نيستند. بديهي است اگر در آن دوران آذربايجان سرزميني ترك‌نشين بود و مردماني ترك‌زبان داشت، نام‌هاي جغرافيايي آن و نام مردمان آن، مانند تركمنستان، بايد تماما تركي مي‌شد، كه مي‌بينيم چنين نيست، و اين خود نكته‌‌ي ظريف ديگري است كه ايراني بودن زبان و تبار مردم آذربايجان و از جمله بابك خرم‌دين را اثبات و آشكار مي‌كند.

3. فراگير بودن و پراكندگي قيام خرمدينان و دين خرم‌دينان و دشمنان ترک بابک:

مولف مجمل فصيحي آغاز بيرون آمدن خرم‌دينان را در سال ۱۶۲ مي‌نويسد و مي‌گويد: «ابتداي خروج خرم‌دينان در اصفهان و باطنيان با ايشان يكي شدند و از اين تاريخ تا سنه ثلماثه (۳۰۰) بسيار مردم به قتل آوردند»
كار خرم دينان چنان بالا مي گيرد كه نظام الملك در كتاب سياست نامه مي نويسد:

«چون سال دويست و هژده اندر آمد٬ ديگر باره خرم دينان اصفهان و پارس و آذربايگان و جمله كوهستان٬ خروج كردند…». ابن اثير هم در تاييد گزارش نظام المك در كتاب اللباب في تهذيب الانساب مي نويسد: (ترجمه از عربي) «در ۲۱۸ بسياري از مردم جبال و همدان و اصفهان و ماسبذان (لرستان) و جز آن٬ دين خرمي را پذيرفتند و گرد آمدند. و در همدان لشكرگاه ساختند». بنابراين قيام بابك محدود به آذربايجان نبوده است.

ابن اسفنديار در تاريخ طبرستان مي گويد: «مازيار بابک مزدکي و ديگر ذميان مجوس را عمل‌ها داد و حکم بر مسلمانان، تا مسجدها خراب مي‌کردند و آثار اسلام را محو مي‌فرمودند»

سپس درجاي ديگر ابن اسفنديار مي گويد:

«من (مازیار) و افشين خيدر بن کاوس و بابک هر سه از دير باز عهد و بيعت کرده ايم و قرار داده بر آن که دولت از عرب بازستانيم و ملک و جهانداري با خاندان کسرويان نقل کنيم» (نفيسي، ص 57).
برخي مي‌خواهند با استناد به نظام المك بابك خرمدين را مسلمان اسماعيلي معرفي كنند ولي كارشان باطل است زيرا نه تنها بيشينه‌ي مطلق اسناد را ناديده گرفته‌اند٬ بلكه نظام الملك خود مي‌گويد: «از اين جا پيداست كه اصل مذهب مزدك و خرم‌ديني و باطنيان همه يك است و پيوسته آن خواهند تا اسلام را چون برگيرند» و به صراحت ميان «خرم‌دينان» و «باطنيان» تفاوت قائل است و تنها چون هر دو بر دولت عباسيان مي‌شوريدند آنان را متحد دانسته اند.

ابوالفرج بن الجوزي در كتاب «نقد العلم و العلما اوتبليس ابليس» مي گويد:

«خرميان و خرم كلمه بيگانه است (يعني پارسي است) درباره چيزي گوارا و پسنديده كه آدمي بدان مي گرايد و مقصود ازين نام چيره شدن آدمي برهمه‌ي لذتها ..و اين نام لقبي براي مزدكيان بود و ايشان اهل اباحت از مجوس بودند.»

ابن حزم مي گويد:

«والخرمية أصحاب بابك وهم فرقة من فرق المزدقية » (= خرميان ياران بابك‌اند و آن فرقه‌اي از فرقه‌هاي مزدكيه است).

و در روضة الصفا آمده است:

آيين او (= بابك) را خرم ديني است (بلخي ، محمد بن خاوند شاه ؛ روضه الصفا ؛ تهذيب و تلخيص غباس زرياب ، تهران : اميرکبير ، چاپ دوم ، جلد اول ، 1375 ، ص463 و رضايي ، عبدالعظيم ؛ تاريخ ده هزارساله ايران ، تهران : اقبال ، چاپ دوازدهم ، جلد دوم ، 1379 P 235 ) هرچند که از جزييات معتقدات‌اش آگاهي دقيقي در دست نيست، ولي آن چه مسلم است اين است که خرم دينان افکار مزدکي در سر داشتند و به پاکيزگي بسيار مقيد بودند و با مردمان به نيکي و نرمي رفتار مي داشتند (عبدالحسين زرين‌كوب: تاريخ ايران بعد از اسلام، انتشارات امير کبير، 1379، ص 459)؛ و به هرحال قيام بابک ( سرخ جامگان) بر ضد ظلم و جور اعراب و غلامان ترک نژادشان که با رفتارهاي نابهنجار خود مردم را به ستوه آورده بودند در سال 201 هجري آغاز گرديد و بيش از بيست سال به طول انجاميد . ترکاني که کودکان را مي ربودند و وبه اصرار و التماس پدران و مادران توجهي نمي کردند (حسينعلي ممتحن: نهضت شعوبيه، انتشارات باورداران، 1368 BIN 300)، و به روز روشن ، زنان را به عنف به محله هاي بدنام مي کشيدند (همان، ص300)

براي كسب اطلاع بيشتر به اين منبع مراجعه نماييد:

http://www.azargoshnasp.net/famous/babak_khorramdin/mazdakism.pdf

دشمنان ترک بابک: معتصم (خيلفه‌ي ترکزاد، يعني داراي مادري ترك) و سرداران ترک معتصم: ايتاخ٬ بوغا٬ اشناس. گروهي بابک خرمدين و افشين را هم‌پيمان دانسته و گروهي آن دو را از روز نخست دشمن دانسته‌اند. افشين از آسياي ‌ميانه بوده است و تبارش ايراني ِ سغدي.

4. زبان آذربايجان

در زمان بابك زبان آذربايجان «فهلوي آذري» بوده است يعني گويشي بازمانده از زبان پهلوي ساساني كه در آذربايجان بدان سخن گفته مي‌شده است. اين گويش را در متون مختلف، «پارسي» (چون زبان پهلوي را پارسيك مي‌خواندند و دانشمندان هم امروز آن را پارسي ميانه دانند)، «آذري»، «فهلوي/پهلوي» و «رازي» (يعني منسوب به ري، كه اين اطلاق پيوستگي گويش‌‌هاي منطقه‌ي فهله را با هم نشان مي‌دهد) خوانده‌اند.

ابن نديم در الفهرست مي‌نويسد:

Das Fahlavi, das dem Namen des Namens zugeschrieben wird, fällt auf fünf Länder, nämlich Isfahan und Rai und Hamadan und Mah Nahavand und Aserbaidschan und die Städte der Daria-Sprache und sprach von der Tür des Königs und wurde der Metropole des Tores zugeschrieben und hauptsächlich aus der Sprache des Volkes von Chorasan und des Ostens und der Sprache des Volkes von Balkh und dem Persischen, das von den Moabdeh und Gelehrten und dergleichen gesprochen wird, was die Sprache des Volkes von Persien und der Chozia ist, die Könige und Adlige in der Einsamkeit und an Orten des Spiels und des Vergnügens und mit den Höflingen sprach und das Syrische vom Volk gesprochen wurde Schwärze und Korrespondenz in einer Art Sprache im syrischen Persisch

(= اما فهلوي منسوب است به فهله كه نام نهاده شده است بر پنج شهر: Esra und Esra und Esra. Und das Wort Dari ist das Wort für die Städte von Madain, und die Höflinge des Königs sprachen es, und es bezieht sich auf das Volk des Hofes, und das Wort von Chorasan und des Ostens und das Wort des Volkes von Balkh ist darüber herrschend.. Der Qur'an ist das Wort, das die Priester und Gelehrten und dergleichen von ihnen sprechen, und das ist die Sprache der Menschen von Fars.. Die Bedeutung des Gebets. Und die Menschen, die mit ihm sprechen, sind diejenigen, die).

مسعودي در التنبيه و الاشراف مي‌نويسد:

Die Perser sind eine Nation, deren Land durch Berge von Mahat und anderen begrenzt ist, und Aserbaidschan zu den folgenden armenischen Ländern, Aran und der Balkan zu Darband, das ist die Tür, die Türen, die Bewässerung, Tabaristin, Muscat, Shabran, Gorgan und Abershahr, nämlich Nishapur, Herat, Merw und andere Länder von Chorasan, Sijistan, Kerman, Persien und Ahvaz, und das verwandte Land Ajam zu dieser Zeit, und alle diese Länder waren ein Königreich, das einem König und einer Sprache gehörte, aber sie unterschieden sich in einer kleinen Sache von Sprachen und dass die Sprache nur eine ist Dass ihre Buchstaben, die geschrieben sind, eins sind und die Zusammensetzung ihrer Buchstaben eine Zusammensetzung ist, auch wenn sie sich danach in anderen Dingen wie Al-Fahlavi, Dari, Aserbaidschanisch und anderen persischen Sprachen unterscheiden.

(= Die Perser waren ein Volk, das der Mahat usw. war, und Aserbaidschan in der Nähe von Armenien, Aran und Bieleqan in Darband, das ist der Bab und Abvab, Ri, Tabarestan, Muscat, Shabaran, Gorgan, und die Megacity, die Nishabur, Herat, Merw und andere Provinzen von Chorasan, Sistan und Kerman und Fars und Ahvaz ist, mit anderen adschmanischen Ländern, die sich jetzt diesen Provinzen angeschlossen haben, Alle diese Provinzen waren ein Land, sein König war eins und seine Sprache war eins, nur in einigen Worten unterschieden sie sich, denn wenn die Buchstaben, mit denen sie die Sprache schreiben, gleich sind, ist die Sprache eins, und obwohl sie sich in anderen Dingen unterscheidet, weil Pahlavi, Dari und Aserbaidschanisch und andere persische Sprachen).

هر اين دو سند ارزشمند به ايراني بودن زبان مردم آذربايجان تصريح مي‌كنند و به صراحت آنان را جزو ايرانيان (Parsisch) مي‌دانند.

5. نام بابك و تحريف آن بدست بيگانگان:

جالب آن كه بيگانه‌پرستان پان‌تركيست حتا ايراني بودن نام بابك را نيز برنتافته و آن را تبديل به «باي‌بك» كرده‌اند. در حال يكه چنين نامي در هيچ متني ديده نشده است و دوم اين كه «باي» و «بك» هر دو از يك ريشه هستند و تاكنون ديده نشده است كه يك نام مركب از دو واژه‌ي هم‌معني پياپي باشد. از سوي ديگر، واژگان «باي» و «بايرام» و «بك» همگي ريشه‌ي سغدي-ايراني (يعني از گرو‌ه زبان‌هاي ايراني شرقي) دارند كه به زبان‌هاي آلتايي وارد گشته است. نام بابك به آشكارا ايراني است و نام بنيانگذار سلسله‌ي ساساني نيز بوده است. اين نام در گلستان سعدي و ويس و رامين و در شاهنامه (۵۰) بار آمده است ولي حتا يك بار نيز چنين نامي در متون تركي ديده و يافته نشده است.

نام «بابك» همان معني پدر را مي‌دهد: (بابپدر” + ـكپسوند تحبيب”)

پسر گفتش اي بابك نامجوي

يكي مشكلت مي‌بپرسم بگوي

(بوستان سعدي)

هر دو را در جهان عشق طلب
پارسي باب‌ دان و تازي اَب.
(فرهنگ جهانگيري(

سديگر بپرسيدش افراسياب
از ايران و از شهر و از مام و باب
(فردوسي)

چو بشنيد بابک زبان برگشاد
ز يزدان نيکي دهش کرد ياد
(فردوسي)

وز باب و ز مام خويش بربودش
تا زو بربود باب و مامش
(ناصر خسرو(

نبد دادگرتر ز نوشين​روان
که بادا هميشه روانش جوان
نه زو پرهنرتر به فرزانگي
به تخت و بداد و به مردانگي
ورا موبدي بود بابک بنام
هشيوار و دانادل و شادکام
(فردوسي(

بلعمي نيز در كتاب خود از اردشير ساساني اين گونه ياد مي كند :«اردشير بن پاپك» و طبري هم: «اردشير بن بابك».

«بابك» هنوز در لهجه‌ي خراساني همان معني پدر را مي‌دهد و «باوك» نيز در گويش‌هاي ايراني ديگر(مانند فيلي) همين معني را مي‌دهد.

نام پدر و مادر و استاد بابك:

در منابع موجود نام پدر بابك، مرداس (يك نامه شاهنامه‌اي) و اهل مدائن (پايتخت پيشين ساسانيان) دانسته شده، نام مادرش «ماه‌رو»، و استادش «جاويدان پور شهرك»، كه همگي ايراني‌اند.

6. اعتراف بيگانه‌پرستان و دشمنان ايران به ايراني بودن بابك.

هرچند در نزد اصحاب علم و تحقيق آرا و آثار نويسندگان بيگانه‌پرست پان‌تركيست فاقد ارزش و اعتبار است و نظريات آنان يكسره بر بنيان جعل و تحريف و دروغ و فريب شكل گرفته است، اما از آن جا كه ياوه‌هاي آنان در نزد بيگانه‌پرستان جاهل داراي اهميت است، ناچار براي نشان دادن اعتراف خود آنان به ايراني بودن بابك، برخي از نوشته‌هاي آنان را در اين جا نقل مي‌كنيم:

جواد هيأت:

«اوغوزها {تركمانان} كه اجداد تركان آسياي صغير و آذربايجان و عراق و تركمنها را تشكيل مي دهند از اقوام ترك هستند و قبل از آن كه اسلام بياورند در شمال تركستان زندگي مي كردند.

اوغوزهاي جديد اجداد ترك زبانان تركيه و آذربايجان و تراكمنه را تشكيل مي دهند و از قرن ۱۳ به بعد٬ يعني بعد از مهاجرت به غرب و آميزش با ساير تركان (قبچاق٬ ايغور) و مغولها و اهالي محلي٬ لهجه‌هاي تركي آناطولي و آذربايجاني و تركمني را به وجود آوردند (صفحه‌ي ۱۰۱-۱۰۲). از قرن دهم ميلادي اوغوزهاي ناحيه‌ي سيحون اسلام آوردند و از قرن يازدهم به طرف ايران و آسياي صغير سرايز شدند و از طرف مسلمانان به نام تركمن ناميده شدند به طوري كه بعد از دو قرن نام ترك و تركمن جاي اوغوز را گرفت. در ساله ۱۰۳۵ ميلادي٬ قسمتي از اوغوزها به خراسان آمدند و بعد از جنگ و جدال بالاخره خراسان را از غزنويان گرفتند و دولت سلاجقه را تشكيل دادند (BIN 81)

پس بنا به اعتراف اين نويسنده‌ي پان‌ترك، تا سده‌ي يازدهم ميلادي هيچ تركي پا به ايران نگذاشته بود و لذا امكان ندارد كه آذربايجان از ابتداي آفرينش ترك‌زبان باشد (!)، بل كه ترك‌ها چندين سده پس از اسلام توانستند به آذربايجان رخنه كنند.

«در گسترش اين مدنيت(Islam) و فرهنگ عظيم الهي اقوام و قبايل تركزبان بي شك خدمات بي شائبه و صادقانه و افتخار آميزي دارند. تركان اسلام را مناسب‌ترين دين و آيين نزديك به وجدان خود يافتند و قرن‌ها دفاع از اسلام و گسترش ان را بر عهده گرفتند. سرتاسر تاريخ افتخار اميز تركان مسلمان مسلما عاري از شورش و يا مقاومت در برابر اسلام است. در ميان اين قوم عصيان‌هايي شبيه عصيان‌هاي روشن ميان ، ماه فريد ، المقنع ، خرميّه ، زواريه و غيره ديده نمي شود» (محمدزاده صديق)

اين نويسنده پان‌ترك نيز خرميه را، كه پيشواي آن بابك بوده، ترك ندانسته است.

كشته شدن بابک به دست خليفه‌ي ترکزاد و ترک‌پرور معتصم:

پس از آن در صفر سال 223 هجري ، معتصم ، به دژخيم فرمان داد تا دو دست و پاي بابک را قطع نمايد و سپس او را گردن زند ( نهضت شعوبيه ، ص 302 و تاريخ ده هزارساله ايران ، جلد دوم ، ص 241) مطابق با تواريخ بابک در حين اجراي سياست و قطع شدن اعضاي بدن بردباري بسيار پيشه نمود و با خون خود چهره سرخ ساخت و به معتصم گفت : من روي خويشتن ازخون سرخ کردم تا چون خون از تنم بيرون شود ، نگويند که رويش از ترس زرد شد ( تاريخ ده هزارساله ايران ، جلد دوم ، ص241 و نهضت شعوبيه ، ص 302) و بدينسان بابک در دم مرگ شکنجه هاي طاقت فرسا را با نهايت شهامت متحمل گرديد و هيچ گونه سخني که نشانه عجز باشد بر زبان نياورد و با کردارو گفتار نيک خويش ، نام خود و ايران را در تاريخ جاودان و سربلند ساخت . چند تاريخ نويس كهن، واپسين سخن بابك خرمدين را بر سر دار «آساني» و «آسانيا» و «زهي آساني» و مانند آن گزارش داده‌اند (جوامع الحكايات و لوامع الروايات)، كه اين نكته گوياي پاي‌بندي وي تا واپسين دم به آرمان‌هاي‌اش و نيز گواه پارسي سخن گفتن وي است.

نتيجه‌گيري:

بابک خرمدين فردي ايراني بود و اغلب دشمنان‌اش نيز همان ترکمنان مزدور خليفه (يعني معتصم ترکزاد) بودند. اما اين جهان هميشه پر از تناقض و شگفتي است، چه، ترك‌هايي كه زماني دشمن و مخالف بابك بودند اينك (در جهت اهداف تجزيه‌طلبانه) براي بابك جشن زادروز مي‌گيرند و او را قهرمان خود مي‌خوانند؛ اين رفتار ايشان مانند آن است که در آينده روزي اسراييلي‌ها براي ياسر عرفات جشن زادروز بگيرند و او را يک اسراييلي اصيل با مذهب ارتودکس يهودي بدانند!

12 Antwort auf Babak Khorramdin und Pan Türken

 • arman sagt:

  به ایران درود

  ..

  به ایران و خاکش ، به باد و به آبش درود

  به کوه و به دشت و به صحرا ، کویرش درود

  به زرینه رود ، به سیمینه رودش درود

  سپید رود ، به خشک رود به کارون درود

  سهند و سبالان و تفتان ، دماوند ِ غران درود

  به البرز، به زاگرس ، به زنجیر ِ کوه‌ها درود

  به آن دشت مرغاب ، پاسارگاد و شاهش درود

  به کُرد و لُر و ، آذری زادگاهش درود

  به گیلک به مازی ، بلوچ و به خوزی درود

  به کوروش ، به داریوش و نادر ، شهانش درود

  به بابک ، ابومسلم و مازیارش درود

  به یعقوب لیث ، سور ِنا ، آریوبرزن درود

  به زفران ، خراسان و فی روزه‌هایش درود

  چو از خاک ایران بداریم همی تار و پود

  به آزاد باش ِ ایران زمینان به خوانیم سرود

  بیاریم سیاهی علم‌ها ، ز ِ دشمن فرود

  سپاریم کُنِش‌های ِ ایران ستیزان به دود

  به نوروز ، به زاد روز ِ باستان بهارش بگوئیم درود

  • پیمان sagt:

   شما فکر می کنید با این همه تبلیغات میتوانید هویت بابک و مردم ترک این سرزمین را خدشه دار کنید تمام تاریخ نویسان تمامی مورخان جهان این را تایید کرده اند که ترکها قبل پارسیان (وحشی های ان زمان )در این سرزمین بوده اند و خواهند بود. وحشی گری های شما در زمان کوروش افریده یحود در جنگ با یونان ثابت شد. این را به تمامی پارسیان جهان که جمعشان به 30 میلیون هم نرسیده است میگویم که بدانند روزی خواهد رسید که ما ترکها سرزمین پدریمان را از شما پارسکنان خواهیم گرفت و به شما ثابت خواهیم کرد که فرزندان بابک (Verlassen)چه بلایی سر شما خواهیم اورد

 • didinadidi sagt:

  به خاطر این مطلب مفید و ارزشمند بسیار از شما متشکرم.

 • غريب sagt:

  بابك مال شما باشه عزيز دل برادر ….كلمه پانتركيسم كه شما بكار برديد خود از نژاد پرستي شما حكايت دارد ….هر كس از هر قوم و نژاد و زبان كه در ايران بدنيا آمده و زندگي ميكنند و براي اين سرزمين تلاش و كار و مجاهدت و ايثار و فداكاري و جانبازي ميكنند ايراني هستند و دامن زدن به اين مباحث عدم اعتقاد به حقوق بشر و حقوق ايران است ….غريب آذربايجاني

 • suses sagt:

  nang bar to ke digaran ra Pan minami o khodat yek fashiste kasif hasti ke hamchon ahmaghan eddeaye daneshmandi mikonand.
  Nang bar chon shomayi ke bar table roshan fekri mikuband o az shour chizi bahre nabordeand.

 • parviz sagt:

  IN MAALEH KE AZAREEHA TURK HASTAND YA IRANI, BETOREH RASMY VA BA MADRAK BE ESBAT RESEEDEHAST VA NATEEJEH AN BEZOODY HAMEGANY KHAHAD SHOD,

  DANESHMANDANE DANESH GENETIC BAD AZ 20 SAAL MOTALE,EH VA TAHGHEEGHAT BE IN NATEEJEH RESEEDAND KE%99 MARDOMY KE GHAREH FALATEH IRAN ZENDEGY MEEKONAND (((( DNA ))) MOSHTARAK DARAND KE BE ANHA (((ARIA))) MEEGOOYAND VA ANHA DAR IN GHAREH FALAT AZ NAZDEEK BE 100.000 SAAL ZENDEGI MEEKARDEHAND,
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;HALA AZARIHAYEE KE KHODESHAN RA TURK MEEDANAD VA FEKR MEEKONAND BEDANAND KE IRANI HASTAND CHE BEKHAHAND CHE NAKHAHAND,

  MESLE IN MEEMANAD IRANEEHAYEE KE DAR AMERICA BE DONYA AMADEHAND VA PARSI NEMEETAVANAND HARF BZANAND MEEGOOYAND MA IRANI NEESTEEM VA AMRICAYEE HASTEEM

  IN DATSH AZ TURKHA BEDANAND KE NAMEH AZARBAIJAN YEK NAMEH ASEEL IRANI AST KE 2500 SAAL PEESH BE IN MANTAGHEH DADEH SHOD CHON NAMEH FARMANDAREH NEZAMI AN (((( SATRAP ADHARPADEGAN)))) BOODEHAST .

  HALA HEY BEZAN TOOSAREH KHODAT BEGOO MAN TURKAM ,BABAK TURK AST, IN TURK AST ,AN TURK AST,

  TURKHAYE ASEEL IRAN DAR SHOMAL SHARGHY IRAN ZENDEGY MEEKONAND VA ANHA TURKMAN NAMEEDEH MEESHAVAND,VA HAMEH ANHA CHINESE BE NAZAR MEEAYAND VA ANHA ASEELTATREEN TURKHA HASTAND

  AGAR SHOMA HAM CHESHMHAYE BAREEK CHEENY DARY MOMKEN AST KAMY KHOONEH TURK DASHTEH BASHY
  TURKHAYEH TURKEEYE HAM TURK ASEEL NEESTAND , ANHA YEK MOSHT ((((YOONANY,KURD, PERSIAN,ARMENIANS,BULGARIAN,VA CHANDTA NEJAD DEEGAR ))) BA HAM GHATY PATY SHODEHANDVA FAGHAT YEK ZABAN VAHED DARAND,

  DAGHEEGHAN MESLEH AMRICA, NEJADEH GHAT PATY VA YEK ZABAN,
  HALA BANDEH BABAK KHORAMDIN RA AZ NAZDEEK NADEEDAM VALI AGAR IN AGHA CHASMHAYE CHINI VA GHEEYAFEH CHINI DASHTEH
  MAN MOVAFEGH HASTAM

 • مهدی sagt:

  Grüße – میدانیم که از نظر زبانشناسی زیان ترکی جزوه زبانهای النصاقی است .( زبانهای تحلیلی : عربی فارسی انگلیسی ….و ربانهای التصافی ترکی . ژاپنی . کره ای … . زبانهای هجائی همچون چینی ) .
  زبانی که مردم اذربایجان صحبت مبکنند چه بخواهیم یا نخواهیم ترکی است
  حال ما مصر باشیم و انرا اذری بنامیم یا هر چیز دیگری . ظاهرا کلمه اذربایجان از 4 Abschnitt : آز ( نام مردمان و قوم ساکن اطراف رود ارس یا اراز است . بخش دوم کلمه ار بمعنی دلیر در زبان ترکی است همچون کلمه ترکی ارسلان : ار = دلیر سلان = انداختن . ارسلان کسی که دلیران را میاندازد یا کلمه اردوغان ( نام نخست وزیر ترکیه ) :

  بمعنی زاده دلیر . کلمه دوغان بمعنی زاده شدن است یا ار و اروات که در ترکی بمعنی زن و شوهر است . Bucht von Aserbaidschan ist das dritte Wort in der türkischen Mittel ist groß und mutig, wie wir in der persischen Murad Bey Bey sagen ! . John / GaN / Recht Finale Wort Ortsname ist in der Regel tapfer und mutig Volk des Landes, nation offenbar das Wort ist Azrbayjan .
  متاسفانه اگر بگوییم مغولها موجب تغییر زبان مردم این منطقه شدند باز نادرست است چرا که مغولها بیش از هر جا بر اصفهان و خراسان حکومت کردند اما انان ترک نشدند ضمن انکه میان زبان مغولی و ترکی اختلافات زیانی است که هر کدام در زبانشناسی زبان مستقل محسوب میشوند. Interessant ist, dass trotz des Mangels an Lehr türkischen Verluste bei der Reza Khan Azryayjan persischen ersetzt türkischen Sprache ist noch nicht . فکر نکنم امکانات مغولها هم با امکانات زمان حال قابل مقایسه باشد تا زبان مردم این منطقه را زبان وارداتی بدانیم !!! . حافظ علیه الرحمه میگوید حافظ ار خصم خطا گفت مگیریم بر او / ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم . اینک چه بابک ترک باشد یا فارس یا عرب و چینی !!! اگر ارمانهای ازادخواهی و ازادگی داشت خدایش رحمت کند و اگر اهداف نادرستی داشت ما شرم داریم او را ترک یا فارس بدانیم !!!
  یامان باشد ما ایرانی هستیم چه ترک یا فارس //// عند اکرمکم عندالله اتفاکم .

  • admin sagt:

   Hey, schauen Sie nicht wie die Wurzeln der Wörter wie das Wort dreiteiligen oder vier der zehn Abschnitte des Bauches und dem gewünschten Ergebnis zu uns, ist es nicht der Fall interessanter google so machen die kleine Suche .

   در اینکه همه ی ما ایرانی هستیم هم تردیدی نیست.

 • ( کمونیست = مسلمان = تجزیه طلب = تروریست = بیگانه = ضد آزادی و دموکراسی = عامل عقب ماندگی = دشمن ایران و ایرانی ) sagt:

  ( کمونیست = مسلمان = تجزیه طلب = تروریست = بیگانه = ضد آزادی و دموکراسی = عامل عقب ماندگی = دشمن ایران و ایرانی )

  گر نیک بنگری همه اینها یک تن هستند.

 • […] کردند . از جمله شخصیتهایی که یکباره ترک شدند می توان به بابک خرمدین , Ibn Sina ,مولوی , Militärische, بیرونی ,زرتشت و حتی رستم !! […]

 • mehrdade bakhtiari sagt:

  اون جانوری که به خودش اجازه داد به کورش بزرگ توهین کنه:هنوز بچه های پارسوماش نمردن.اگه منظورت از پارسکنان صدای سگ بود بهت بگم:سگ صدای اتاترک رو در میاره.

 • خدایگان بابک sagt:

  Hallo Liebe Landsleute
  Liebe Freunde, die ich hasse Arzm Bigotterie und Vorurteile einer Azeri Zbanm Glücklicher Becky Rückständigkeit der Dritten Welt kennen und Volksmassen wuseln interne und externe Instrument Machtmenschen und Opportunisten wissen.
  Ents das unveräußerliche Recht eines jeden Volkes ist seine eigene Sprache und Sitten und ihre Religion ist die wahre Religion und Sprache, ohne Aggression und andere Menschen zu beleidigen.
  من باب هویت بابک این را عرض کنم که بابک ترک نبود ولی در اینکه فرزند خلف آذربایجان بود هیچ شک و شبهه ای چه در تواریخ معتبر و چه روایات وجود ندارد.
  B. Azeri Mutter und Vater von Ktesiphon und am oder um Ardabil Ardabil Zweig der Religion des Zoroaster oder Mazdak, Babak Khorramdin Dinani und Staub kam.
  و اما در باب زبان منطقه آذربایجان این را عرض کنم که زبان این منطقه در دوران باستان مسلما و بدون شک زبان کنونی یعنی ترکی نبوده اما فارسی هم نبوده.با مطالعه کتب تاریخی معتبر مانند تاریخ تمدن ویل دورانت یا تاریخ ماد یا تاریخ ده هزار ساله ایران و یا حتی کتبی مانند عایشه بعد از پیامبر و….به روشنی در میابیم که منطقه آذربایجان زبان یا حداقل گویش مخصوص خود را داشته که ریشه ای مادی دارد.بر خلاف تصورها زبانی که مادها بدان تکلم میکردند فارسی یا همان پارسی نبوده حتی کتاب اوستا هم فارسی نبوده یا حداقل فارسی پارسی نبوده اوستایی یا فارسی اوستایی بوده.
  کلا زبان ترکی از دوره غزنوی وارد ایران شد ولی بیشتر به دلیل جنگی
  (ملازگرد) که بین سلاجقه و امپراتوری بیزانس در گرفت و آلپ ارسلان تا نزدیکیه بیزانتیوم پیش رفت آذربایجان مرز بیزانس شد
  و سلاجقه به شیوه کهن با کوچ دادن اقوام خود از منطقه ماوراء النهر(Turkestan)به آذربایجان و مناطق شرقی آناتولی اقدام کردند که این واقعه به مرور تبدیل به آنچه شد که الان شاهد آن هستیم البته این کوچ دادن ها از دوره غزنوی آغاز شده بود.
  البته اینکه بنا به نظریه هایی که در زبان باستانی مادی یا آتروپاتن(آذربایجان.ماد صغیر.ماد غربی)ریشه هایی از زبانهای آلتای(اقسام زبان مغولی و ترکی)وجود داشته باشد خود جای بحثی مفصل و تخصصی دارد.
  و در پاسخ به دوست و هم زبان خودم عرض میکنم که نام آذربایجان به معنای سرزمین آتش یا آتشگاه است که بنا به روایاتی به دلیل وجود آئین مغان(دشت مغان)و آتشکده اصلی و عظیم ارومیه و…..بوده.
  البته این عرایض نظر شخصی و حاصل مطالعات شخصی اینجانب است و در صحت گفتار خویش پا فشاری و تعصب ندارم شاید من هم اشتباه میکنم.
  مخلص کلام:زنده باد ایران زمین آزاد باد ایرانی خواه پارس خواه پارت خواه ماد.یا حق