Posts Tagged ‘شيخ‌الرئيس ابن‌سينا

ابن سینا و پان ترک ها

Ebu Ali İbni Sina ve onun öğrencisi ve cevap Tmdnkhvary Pan-İran bilgini Ebu Ali İbn Sina panTürkizm Bahmanyar Ebu Ali ibn Sina, büyük proje Adres kağıdının kurbanlarından biri tahrif etmek. Pan-Türkizm Tarykhbafan olsa şimdiye kadar "Türk" bilim adamı getirilir iddiasını kanıtlayacak bir delil veya belge bulamayan, ancak tam tersine, açıktır ki büyük bir İranlı bilim adamı […]