Posts Tagged ‘اسکیت

İskitler ve R. Solda !

Tarihi belgelere göre MS 7. ve 8. yüzyıllardan MS 2. yüzyıla kadar Altay Türkleri Çin'in kuzeyi ve Gobi çölü dışında hiçbir yerde yaşamıyordu.Asur ve hatta Asya'nın batı kesimleri Akdeniz kıyılarını istila ediyor. […]