Posts Tagged ‘آریایی

İran dilleri konuşanlar birkaç kişi vardır mısınız?

Orijinal makaleye link, belirtildiği gibi, malzeme ve antik Pers dili konuşanlar ve onların her zaman PARSY vb “آریایی”(ایرانی) Için Referans. Kuzeybatı İran şube geçerli dil ( Örnek dönemi Orta PARSY olduğunu ) Ve Southwest (Örnek dönemi Farsça Sasani orta olduğunu) İki Are […]

آریایی

Dariush Kiani A. Aryan halkının ana makalesinin adresi) Avestan dilindeki "Ariya" kelimesi "Iriya"dır. / Airya", eski Farsça "Aryeh" / Ariya" ve Sanskritçe "Aryeh" / Bu Arya. Bu isim-kelime "asil, şerefli, hür ve dost canlısı" anlamına gelir. [Kızartma, s 2 ; Furushi, s 11 ; İsmailpour, s 79]. […]

İskitler ve R. Solda !

Tarihi belgelere göre MS 7. ve 8. yüzyıllardan MS 2. yüzyıla kadar Altay Türkleri Çin'in kuzeyi ve Gobi çölü dışında hiçbir yerde yaşamıyordu.Asur ve hatta Asya'nın batı kesimleri Akdeniz kıyılarını istila ediyor. […]