Posts Tagged ‘آذربایجان تورکلری

Pan-Türkçülük ve İran

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Türkiye'de hareketlerin set Nasyvnalyty taşması bir karşılamak amacıyla New Republic imparatorluğun çöküşü ile çakıştı ,ایران را که خود در تلاش تبدیل به یک دولت -ملت جدید تحولات مشابهی را تجربه می کرد در معرض یک توان آزمایی جدی […]