Posts Tagged ‘يك آريايي از تبار آريايي

Արիական

Դարյուշ Կիանիի հիմնական հոդվածի հասցեն Ա. Արիական ժողովուրդ) «Արիա» բառն ավեստերենում «Իրիյա / Աիրյա», նաև պարսկական «Արյեհ / Ariya» և սանսկրիտ լեզուն «Ariya / Դա Արյան է. Այս անուն-բառը նշանակում է «ազնվական, պատվաբեր, ազատ և ընկերասեր»։ [Fry, p 2 ; Ֆրոշի, էջ 11 ; Իսմայիլիպուր, էջ 79]. […]