Posts Tagged ‘هندوستان

Մահմեդական Հնդկաստանում պարսկերենը բժշկության լեզուն է

نویسنده :Այս հոդվածում Աննա Վենզենը ուսումնասիրում է իմաստունների դիրքը իսլամական բժշկության պատմության մեջ և պարսկական լեզվի և մշակույթի ազդեցությունը Հարավային Հնդկաստանում:. Հղում դեպի տեքստը որպես պատկերային ֆայլ