Posts Tagged 'թուղթ բժիշկ թվաբանություն’

Համեմատել պարսկերեն, արաբերեն առումով կարողությունը

نویسنده : Դոկտոր Մահմուդ Հասաբիին աշխարհի պատմության մեջ յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան ունեցել է իր առանձնահատկությունները. Պատմության սկզբում մարդիկ տոհմային կյանք են ունեցել, և դա լեգենդների դարաշրջանն էր. Գյուղատնտեսության առաջացումից հետո սկսվել է գյուղական բնակեցման և ուրբանիզացիայի շրջանը. Այնուհետև եղավ նվաճումների դարաշրջանը և այնպիսի մեծ թագավորությունների ձևավորում, ինչպիսիք են Աքեմենյան և Ալեքսանդր թագավորությունները և Հռոմեական կայսրությունը:. երբ […]