Posts Tagged ‘قوم بلوچ

آیا گویشوران زبان‌های ایرانی چند قوم هستند؟

Հղում դեպի հիմնական հոդվածը Ինչպես ցույց է տրված, հին մադի, պարսկերեն, պարթևական և այլն լեզուների խոսողները միշտ էլ “Արիական”(իրանական) զանգահարել են. Իրանի ներկայիս լեզուները նույնպես հյուսիսարևմտյան ճյուղի մաս են կազմում ( Նրա միջին շրջանի օրինակ է պարթեւերենը ) և հարավ-արևմուտք (Միջին շրջանի օրինակը պարսկական Սասանյանն է) են և այս երկուսը […]

Բալուխը հին տեքստերում

Հղում դեպի բալուխ ժողովրդի հիմնական հոդվածը Բալուխ բառն իրականում նույն բանն է նշանակում. Կարևոր է նշել, որ աղբյուրները չեն նշում որևէ առաջնորդի. Հավանական է, որ այս ժամանակաշրջանում Բալոչերը ցեղային համայնքներ էին, որոնք ընդհանուր ազգային պատկանելության որևէ զգացում չունեին։. In fact, անունը […]