Posts Tagged ‘دکتر قلابی

Cyrus Մեծ ու համահայկական թուրքերը

Նկարագրեք կայքը Zrgshnsp : این مقاله پیشتردر پاسخ به نوشته ی توهین آمیزی از «حسين فيض الهي وحيد»,Pan - թուրքական կեղծ բժիշկ եւ հեղինակ կայքի եղել Zrgshnsp որ հայհոյանք է համահայկական թուրք գրող շարունակում է հրապարակվել անջատողական խմբերի, مقاله ی اصلی را به صورت فایل تصویری […]