Posts Tagged ‘کوردی

פולק “کرد” و مفهوم واژه‌ی کرد

קישור למאמר הראשי על המושג כורדי ואתני “کرد” מחבר בעל מחקר מקיף בנושא זה(וטקסטים היסטוריים ומילים של חוקרים בולטים) מאמינים שלשם הכורדי הייתה משמעות חברתית רק במשמעותו המקורית ולדוברי איראן בעלי אורח חיים מיוחד.. כמה שיותר […]

אנשים כורדים" و مفهوم واژه‌ی کرد

קישור למאמר הראשי על המושג כורדי ואתני “کرد” מחבר בעל מחקר מקיף בנושא זה(וטקסטים היסטוריים ומילים של חוקרים בולטים) מאמינים שלשם הכורדי הייתה משמעות חברתית רק במשמעותו המקורית ולדוברי איראן בעלי אורח חיים מיוחד.. כמה שיותר […]