Posts Tagged ‘پانترک

پان ترکیسم و ایران

הצפת Nasyvnalyty סט של תנועות בטורקיה עות'מאנית במהלך מלחמת העולם הראשונה עלתה בקנה אחד עם קריסתה של האימפריה בשנים המאוחרות יותר של שליישב להופעתה של רפובליקה חדשה ,ایران را که خود در تلاش تبدیل به یک دولت -ملت جدید تحولات مشابهی را تجربه می کرد در معرض یک توان آزمایی جدی […]

پانترکیسم, استراتژی ختنه و تجزیه ایران

نویسنده : دکتر حمید احمدی نشانی مقاله ی اصلی در همین ارتباط : افشای اسناد ویکی لیکس و درخواست «داگان» فرمانده موساد برای حمایت از قومگرایان کرد,بلوچ و آذری جیروسلم پست , گاردین در مورد وظایف و برنامه‌های پان‌ترکیست‌ها در دوران جدید پس از جنگ سرد و استقلال کشورهای آسیای میانه و قفقاز، بحث‌های زیادی در […]