Posts Tagged ‘پارثی

אילו שפות הארי חומר שפות הקשורים להיום?

קישור למאמר מקורי אינו קיים בחומר מהחומר יותר מעשר מילות. רופא Satryan כותב בהקשר זה: http://www.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/prolegomena ללימוד kurds.pdf G. Asatrian, Prolegomena לחקר הכורדים, איראן והקווקז, Vol.13, pp.1-58, 2009: הניבים האיראניים המרכזי, ובעיקר את אלה של אזור קאשן במקום הראשון, כ […]

אומה

מאמר זה עוסק עיקרי: האומה האיראנית מאמינה שקבוצה של מדענים בשם השפות איראניות(הארי) כוללים דארי (דארי הוא ניב של פרסית, פרסי, התחושה האיראנית של פזרנות ולא תקופה מסוימת כפי שנראה) Laki ולארי ולארי וGilaki ביקשו, וSorani […]

מסחר פרסי וטאזי וביקורת פאן-טורקית

כתובת המאמר כפי שנאמר במאמר השקרי של אומידזנג'אן, פאן-טורקים מנסים להפוך את השפה הפרסית לניב של השפה הטאזית המוכרת לאחרים.. אבל אף מקור או אנציקלופדיה לא מתייחסים ברצינות למילים המוגזמות של פאן-טורקים. לדוגמה, Britannica World Encyclopedia (שָׁנָה 2006) כותב: הקבוצה ההודו-איראנית מורכבת משפות אינדיות ושפות איראניות. פַּרסִית (או פרסית) […]