Posts Tagged ‘قوم کرد

האם דוברי השפות האיראניות ממספר קבוצות אתניות?

קישור למאמר הראשי כפי שמוצג, דוברי שפות מאדי עתיקות, פרסית, פרתית וכו' תמיד “הארי”(איראן) התקשר. השפות הנוכחיות של איראן הן גם חלק מהענף הצפון מערבי ( פרתי היא דוגמה לתקופת האמצע שלה ) ודרום מערב (הדוגמה של התקופה האמצעית היא סאסאנית פרסית) הם ושני אלה […]

פולק “کرد” و مفهوم واژه‌ی کرد

קישור למאמר הראשי על המושג כורדי ואתני “کرد” מחבר בעל מחקר מקיף בנושא זה(וטקסטים היסטוריים ומילים של חוקרים בולטים) מאמינים שלשם הכורדי הייתה משמעות חברתית רק במשמעותו המקורית ולדוברי איראן בעלי אורח חיים מיוחד.. כמה שיותר […]

אנשים כורדים" و مفهوم واژه‌ی کرد

קישור למאמר הראשי על המושג כורדי ואתני “کرد” מחבר בעל מחקר מקיף בנושא זה(וטקסטים היסטוריים ומילים של חוקרים בולטים) מאמינים שלשם הכורדי הייתה משמעות חברתית רק במשמעותו המקורית ולדוברי איראן בעלי אורח חיים מיוחד.. כמה שיותר […]