Posts Tagged ‘فضولی،

מסחר פרסי וטאזי וביקורת פאן-טורקית

כתובת המאמר כפי שנאמר במאמר השקרי של אומידזנג'אן, פאן-טורקים מנסים להפוך את השפה הפרסית לניב של השפה הטאזית המוכרת לאחרים.. אבל אף מקור או אנציקלופדיה לא מתייחסים ברצינות למילים המוגזמות של פאן-טורקים. לדוגמה, Britannica World Encyclopedia (שנים 2006) כותב: הקבוצה ההודו-איראנית מורכבת משפות אינדיות ושפות איראניות. פַּרסִית (או פרסית) […]