Posts Tagged ‘عثمانی

שפה פרסית ,زبان شعر یا زبان دانش

קישור למאמר כאן אנו משתמשים בקטע של אחד המאמרים האחרים: עם זאת, עיקר מאמרו של מר קאבוסי מבוסס על הטיעון שהשפה הפרסית היא פיוטית ואין בה יצירות פילוסופיות, מדעיות ומדעיות, ובעניין זה הערבית היא הטובה ביותר.. אבל שוב, כדאי לשאול את הפאן-טורקים כמה יצירות פילוסופיות ומדעיות […]

מילות החליפו שפות טורקית והפרסיות

כתובת הקישור הראשי של המאמר בנושא חילופי מילים בין שפות טורקית לאיראן, ניתן לציין מספר מאמרים טובים: http://www.azargoshnasp.com/languages/Persian/persianmain.htm במיוחד כדי: חברה עלי אצע'ר: אינטראקציה של השפה והספרות הפרסית עם השפה והספרות הטורקית ומילות השאלה הפרסיות בטורקית אנטולית אנדראס טייצה- מזרח, 20 (1967) pp- 125-168 סיומות גזירות פרסיות באזרית-עות'מאנית אנדריאס טייצה […]

מילות החליפו שפות טורקית והפרסיות

כתובת הקישור הראשי של המאמר בנושא חילופי מילים בין שפות טורקית לאיראן, ניתן לציין מספר מאמרים טובים: http://www.azargoshnasp.com/languages/Persian/persianmain.htm במיוחד כדי: חברה עלי אצע'ר: אינטראקציה של השפה והספרות הפרסית עם השפה והספרות הטורקית ומילות השאלה הפרסיות בטורקית אנטולית אנדראס טייצה- מזרח, 20 (1967) pp- 125-168 סיומות גזירות פרסיות באזרית-עות'מאנית אנדריאס טייצה […]