Posts Tagged ‘زبان پارسی

איראן או ראסאן

پیوند مقاله از شهربراز در زمان ساسانیان به ویژه از زمان خسرو یکم انوشیروان، منطقه‌ی شرق ایران‌شهر را «کوست خوراسان» می‌نامیدند که خوراسان به معنای جایی است که خورشید می‌آید یعنی همان شرق یا مشرق. فخرالدین اسعد گرگانی در داستان ویس و رامین چنین می‌گوید: زبان پهلوی هر کو شناسد ——— خراسان یعنی آنجا کو […]

דארי פרסיים שורשים ושקרי טורקים פאן

(تصاویر بر مقاله ی شهربراز افزوده شد. همینطور بنگرید به جایگاه زبان ترکی و زبان فارسی لهجه سی و سوم زبان عربی.) پیوند مقاله از شهربراز از آنجا که زبان پارسی یکی از عامل‌های پیونددهنده‌ی ایرانیان در طول تاریخ – به ویژه پس از اسلام – بوده است تجزیه‌طلبان و دشمنان ایران به تازگی برای […]

مقایسه زبان فارسی و زبان عربی در توانایی واژه سازی

نویسنده : دکتر محمود حسابی در تاريخ جهان، هر دوره‌اي ويژگي‌هايي داشته است. در آغاز تاريخ، آدميان زندگي قبيله‌اي داشتند و دوران افسانه‌ها بوده است. پس از پيدايش کشاورزي، دوره ده‌نشيني و شهرنشيني آغاز شده است. سپس دوران کشورگشايي‌ها و تشکيل پادشاهي‌هاي بزرگ مانند پادشاهي‌‌هاي هخامنشيان و اسکندر و امپراتوري رم بوده است. پس از […]

“אנלוגיה של אלגטין” לנאווי אין בסיס ידע

“אנלוגיה של אלגטין” לנאווי אין בסיס ידע. אחד הפאן-טורקים רצה ספר “אנלוגיה של אלגטין” הוא העלה שפה חדשה וטען שהשפה הטורקית עדיפה על השפה הפרסית! הסתכלנו על התרגום לאנגלית של הספר הזה (כי טורקית ג'וג'טאי היא שפה מתה והטורקית הזו עם השפות (و […]

"קיאס אלגהטין" לנאווי אין בסיס ידע

“אנלוגיה של אלגטין” לנאווי אין בסיס ידע. אחד הפאן-טורקים רצה ספר “אנלוגיה של אלגטין” הוא העלה שפה חדשה וטען שהשפה הטורקית עדיפה על השפה הפרסית! הסתכלנו על התרגום לאנגלית של הספר הזה (כי טורקית ג'וג'טאי היא שפה מתה והטורקית הזו עם השפות (و […]