Posts Tagged ‘تازی

מסחר פרסי וטאזי וביקורת פאן-טורקית

כתובת המאמר כפי שנאמר במאמר השקרי של אומידזנג'אן, פאן-טורקים מנסים להפוך את השפה הפרסית לניב של השפה הטאזית המוכרת לאחרים.. אבל אף מקור או אנציקלופדיה לא מתייחסים ברצינות למילים המוגזמות של פאן-טורקים. לדוגמה, Britannica World Encyclopedia (שנים 2006) כותב: הקבוצה ההודו-איראנית מורכבת משפות אינדיות ושפות איראניות. פרסית (או פרסית) […]

امید زنجان و زبان فارسی لهجه سی و سوم زبان عربی

בשנים האחרונות, פאן-טורקים גררו את רגליהם של הארגון הבינלאומי ושל אונסק"ו כדי לייצב את השקרים שלהם.. چنان‌که هفت‌نامه‌ی امیدزنجان، دروغی شرم‌آور به این‌ سان را چاپ نمود و پان‌ترکیستهایی مانند ماشاءالله رزمی و غیره آن را در مجلات رایاسپهر نیز گسترش دادند. دروغ باین سان است: ארגון אונסק"ו במהלך סטטיסטיקה טורקית […]