Posts Tagged ‘اقوام ایرانی

האם דוברי השפות האיראניות ממספר קבוצות אתניות?

קישור למאמר הראשי כפי שמוצג, דוברי שפות מאדי עתיקות, פרסית, פרתית וכו' תמיד “הארי”(איראן) התקשר. השפות הנוכחיות של איראן הן גם חלק מהענף הצפון מערבי ( פרתי היא דוגמה לתקופת האמצע שלה ) ודרום מערב (הדוגמה של התקופה האמצעית היא סאסאנית פרסית) הם ושני אלה […]

ביחס לסניפים של העם האיראני (כמו Caspians) וPyshaayrany עמים (כמו עילם)

קישור למאמר מקורי Caspians למרבה המזל, בשיתוף עם שמותיהם של חלק מהחיילים שלהם(תחת Achaemenids) ארמי הטקסטים נמצאו במצרים ובשמות ממוצא האיראני. אז זה צריך או אומה או כספי שבט הייתה Ayranydh (אימץ את השפה והתרבות) יודע. http://www.iranica.com/articles/caspians-GK پروفسور رادیگر اشمیت میگوید: […]