Posts Tagged ‘اسماعیل الجرجانی

שפה פרסית ,زبان شعر یا زبان دانش

קישור למאמר כאן אנו משתמשים בקטע של אחד המאמרים האחרים: עם זאת, עיקר מאמרו של מר קאבוסי מבוסס על הטיעון שהשפה הפרסית היא פיוטית ואין בה יצירות פילוסופיות, מדעיות ומדעיות, ובעניין זה הערבית היא הטובה ביותר.. אבל שוב, כדאי לשאול את הפאן-טורקים כמה יצירות פילוסופיות ומדעיות […]