Posts Tagged ‘ابوریحان بیرونی خوارزمی

אבו ריהן בירוני והפאן-טורקיזם

אחד הקורבנות הגדולים של פרויקט אכילת הציוויליזציה הפאן-טורקית הוא המדען האיראני הבולט אבוריהאן בורוני חרזמי.. למרות שההיסטוריונים הפאן-טורקים לא הצליחו להציג כל ראיה ומסמכים שיוכיחו את טענתם כי המדען הזה הוא מ"מוצא טורקי", מצד שני, ברור כל כך שהמדען הגדול הזה הוא איראני. […]