پان ترکیسم و ایران

سر ریز مجموعه ای از تحرکات ناسیونالیتی در ترکیه عثمانی در سال های مقارن با فروپاشی امپراطوری در سالهای پایان جنگ اول جهانی تا برآمدن یک جمهوری جدید در آن سامان ,ایران را که خود در تلاش تبدیل به یک دولت -ملت جدید تحولات مشابهی را تجربه می کرد در معرض یک توان آزمایی جدی قرار داد .چرا که این فعل و انفعال ناسیونالیستی که می توان تحت عنوان کلی «پان ترکیسم»از آن یاد کد بخشی از چیستی خود را در نفی هویت تاریخی ایران و بویژه زیر سوال بردن هویت ملی ترک زبانهای ایرانی جستجو می کرد

واکنش ایرانیان و بویژه ایرانیان آذربایجانی در قبال این پدیده که خود در شکل گیری ناسیونالیسم ایران معاصر تاثیری دیرپا برجای نهاد از جمله دیگر مضامینی است که در این کتاب مورد بررسی قرار گرفته است

پان ترکیسم و ایران بقلم کاوه بیات به بررسی روند شکل گیری ترکگرایی و دلایل ورود آن به میهنمان می پردازد و مشتمل بر دو بخش است : بخش نخست مقدمه ای است بر چگونگی پیدایش «همه ترک انگاری» همراه با تحلیلهای شخصی نویسنده از نحوه ی شکل گیری این حرکت و دلایل برآمدن آن و بخش دوم مجموعه ضمایم و مستنداتی است که از منابع گوناگون جمع آوری شده و به خوبی سیر تحول این جریان را نشان می دهد

این اثر صرفا با توجه به شرایط خطیر کنونی میهنمان و لزوم شناخت هرچه بیشتر جریانات جدایی خواه و تجزیه طلب و با این امید که اسناد ارایه شده بتوانند درک بهتری را نسبت به ریشه های جریانات پانترکیست کنونی ممکن سازند ,تهیه شد

محتویات این کتاب به طور کامل از روی نسخه ی اصلی برداشته شده و اگر در بخشهایی توالی صفحات به چشم نمی خورد صرفا میان صفحات نانوشته ای است که در اینجا نیامده است

همچنین هم میهنان در نظر داشته باشید که ارایه این کتاب (ودیگر کتابهای بخش کتابخانه) به معنای پذیرش همه ی آرای نویسنده (در این مورد مشخصا مقوله ی ناسیونالیسم ایرانی) نیست و تکیه بیشتر بر روی اسناد ارایه شده توسط ایشان است.

دریافت فایل به حجم پانزده مگابایت:

لینک نخست__ لینک دوم__ لینک اس اس ال

3 پاسخ به پان ترکیسم و ایران

 • اراز says:

  پانترکیسم ها و پانفارسیسم ها چه کسایی هستند
  Au début, je vous pose la question de savoir si ce n’est pas Tabriz qui s’est dressé contre le shah et son mozdoran et a combattu viril, si Tabriz n’est pas devenu célèbre sous le nom de la ville des meilleurs, pourquoi pendant des années les Perses et leurs politiciens sous différentes formes insultent la nation uncivalled d’Azarbaijan et d’autres nations, puis ils blâment les panfarismes pour changer le nom des villes turques en persan comme (Miandoab / Shahin Dej / Takab / Bukan / Sieh Cheshme / Sardasht) qu'avant( قوشاچای/سائین قلعه/ تکان تپه/ سویوخ بلاخ/قرا گوزه/ ساری داش)…… بوده اند/ یا اسم رود ارس که قبلا اراز بود / Khatami quand il était président félicite les Perses pour Norouz seulement / Les noms des entreprises avec des noms turcs ne sont pas enregistrés, sauf pour quelques-uns qui sont pour le retour / Dans les écoles, personne n’a le droit d’écrire et de lire en turc, de nouvelles personnes veulent aussi interdire l’enseignement en turc / Vous considérez les livres de littérature scolaire si jamais vous avez un poème En turc, vous avez vu en eux sauf que les Turcs n’ont pas de littérature qui ne devrait pas lire est la littérature seulement pour Fars (Panfarsysm est )و ما نباید با ادبیات خودمون اشنا بشیم چرا ما باید ادبیات ترکی را رها کرده و ادبیات فارسی را حفظ کنیم شهریار به دو زبان فارسی و ترکی شعر گفته که شعر های ترکی شهریار بسیار مشهورتر از شعر های فارسی او هست اما چرا در کتاب های ادبیاتمان فقط شعرهای فارسی شهریار دیده میشود/ کار پانفارسیسم ها به جایی رسیده که حدیث جعلی در پشت اسکناس ها چاپ میکنن حدیثی که قوم پارس را برتر از دیگران معرفی میکند اما مگر پیامبر برتری انسان ها را در تقوا نمیدانست چه طور ممکن است حدیثی بر مبنای زبان و نژاد داشته باشه/ به طرح های پشت اسکناس ها توجه کرده اید ایا اسکناسی سراغ دارید که در ان طرحی از اذربایجان باشه و اگر نه این نشانه چیست غیر از حکومت فاشیسمی ایا از تمام این ها بوی تأفن اور نژادپرستی و فاشیسمی نمیاد ایا تمام این ها کار پانفارسیسمهاست یا خود فارس ها؟ اینها یعنی چی؟ جزاین است که فارسها از رئیس جمهور گرفته تا ساده ترین افرادشون پان فارسیسم هستند؟ ایا ترکی زبان نیست تا کی باید توهین بشنویم ایا ما حق نداریم از خودمون دفاع کنیم یعنی وقتی فارس ها و پانفارسیسم ها حتی در رسانه های جمعی ، روزنامه ها ( روزنامه ایران ) و فیلم ها به ما توهین میکنند (اگه توجه کنید هرگاه در فیلمی یک ترک در نقش یه ادم مسغره باشه فارسی را با لحجه ترکی صحبت میکنه ) Maintenant, nous n’avons pas le droit de dire quoi que ce soit, alors où est la justice islamique, nous n’avons pas le droit de mettre fin à ces insultes, nous voulons notre langue maternelle, vous les appelez Pantarkisme si c’est le cas, alors l’Iran ne devrait pas se défendre contre les États-Unis et la BBC si l’Iran appartient à toutes les ethnies, alors nous devrions tous avoir un droit égal, mais où est le droit égal quand il vient de Farsha et Panfarsisms est la cause unique. Ils demandent à la langue iranienne d’attribuer son origine à l’époque de Reza Khan et de dire que c’est le résultat de son racisme, nous n’avons aucune faute qu’il soit vrai que Reza Khan était la langue persane en Iran, mais maintenant que Reza Khan est parti depuis des années, maintenant que le gouvernement islamique est au pouvoir, où est la justice, quel est le travail que font maintenant les Perses et les panfarismes il y a cent pire que Le travail de Reza Khan n’est pas seulement la langue de la nation turque, mais maintenant les Perses et les panfarsismes en plus de la langue de notre histoire nous ont également envahis, un jour ils nous connaissent des Mongols et avec impudeur, je veux nous présenter comme assoiffés de sang et sauvages, n’était pas Cyrus qui a mis sa décapitation dans son propre sang et a dit que vous aviez soif de sang, maintenant tout ce qu’ils veulent manger du sang, Nous devrions considérer les Perses comme assoiffés de sang, devrions-nous les traiter comme les Perses eux-mêmes, et si nous devons attendre jusqu’à ce que nous attendions, les Perses nous accusent que les Turcs et les panthérkismes veulent briser l’Iran, alors que nous voulons juste notre part de l’Iran, nous voulons notre langue, nous voulons notre langue parce qu’une nation qui n’a pas de langue est morte et n’a aucune valeur. Parce que maintenant vous considérez l’Iran, les Turcs feront n’importe quoi et gagneront n’importe quel honneur, tout sera écrit en dehors des frontières de l’Iran au nom du Fars, pas les Turcs dans le fait qu’il n’y a pas de Turcs en Iran et que tout l’Iran est Fars, alors unissons nos mains pour obtenir nos droits, les Turcs qui se sont battus contre les États-Unis et qui ont tant ensanglanté tout au long de l’histoire et qui exigent la séparation. Ils seront d’Irénéshan, mais les Perses et les panfarismes, s’ils nous connaissaient vraiment des Mongols, auraient dû être heureux de notre séparation, non pas qu’ils perdaient leurs mains, mais pourquoi???? / Un autre de leur que vous connaissez et dites-leur Fars · as Nzhadtvn de la langue a changé au fil du temps, alors pourquoi ne pas changer votre langue / Un jour, avec l’impudeur de Votre Majesté, je veux que nous soyons décrits à l’âne et l’autre jour, ils prétendent que vous n’êtes pas un Turc, Azari, si ces Perses étaient en Turquie, ils diraient aussi aux Turcs turcs que vous n’êtes pas turc, c’est vraiment ridicule.( Azéri le nom n'est pas le nom d'une langue : ترکی استانبولی ،ترکی اذربایجانی، که اذری همون مخفف اذربایجان هست یا فارسی افغانستانی که ما به صورت مخفف میگیم افغانی واقعیت این هست که این ها عمری به ترکها توهین کردند اما ترک ها چون انسان های بزرگی بودند چیزی نگفتند تا شاید اینها دست از کارهاشون برداند تا هممون مثل یک ایرانی زندگی کنیم اما نشد که نشد حالا ترک ها به جان امده اند و دارن از خودشون دفاع میکنند و فارس ها امدن نام این دفاع را گذاشته اند حرکتهای پانترکیسمی اینها به بابک ما افتخار میکنن میگن ایرانی بود اما ما کوروش را مایه ننگ میدونیم چون خونخوار بود و میگیم ( Aryen et iranien Nmygym à mal notre Nngsh) Le fait est qu’ils sont enthousiasmés par la supériorité et l’histoire glorieuse des Turcs et ils se sont perdus et ils ne savent pas quoi dire et chaque jour ils commencent un nouveau jeu au lieu d’être fiers que nous sommes Iraniens et qu’ils sont Iraniens et que nous devrions avoir le même air, maintenant si les États-Unis attaquent Téhéran, ce sont les mêmes Turcs. (La terminologie elle-même Pantrkysmhayy ) که هر روز به انها توهین میکنند به انها کمک نخواهند کرد و دوباره انها را نجات نخواهند داد اما به نظرتان فارسها در برابر این عمل از ترک ها تشکر و قدر دانی خواهند کرد انچه گذشته نشان میدهد که خواهند گفت این هم از خریت ترک ها بود اری این چنین از ما تشکر خواهند کرد سال هاست با جک هایشان دلهای مردم ما را جریحه دار کرده اند بعد هم دم از پانترکیسمی میزنند ترکهایی که اینها را از دست امریکا نجات داد به جایی این که قدردان انها باشن و انها را گرامی دارن شروع کردن به هر توهینی که از دستشان برمیاید و همچنین شغل شریف جک سازی ، اگر درمیان ترک ها پانترکیسم هایی وجود دارد که گاهی حماقت هایی میکنند پس این فارس ها که سال هاست دارند به این مردم شریف اذربایجان توهین میکنند چه ؟ نه تنها به اذربایجان بلکه هیچ کدام از ملت های ایران از دست توهین های اینها در امان نیستند ما نام این ها را چه بگذاریم خود مختارید به نظر شما ایا ما باید به این دفاع مقدس ترک ها در برابر این نژادپرستان را با نام پانترکیسم یاد کنیم و سرکوبش کنیم قضاوت با شماست
  مطلب بسیار جالب و قابل تامل اینجاست که اگر به وبلاگ های ترکها و فارسها همچنین پانفارسیمها و پانترکیسمها دقت کنید متوجه میشوید که فارس ها و پان فارسیسم ها همیشه سعی میکنن با واژه( اذری) Dites que les Turcs sont leur race des Perses que leur langue a changé, mais les Turcs contre ne disent jamais les Perses que leur race est des Turcs, mais ils disent les Perses leur langue et leur race des Arabes bien sûr Je fais quelque chose de réel ou d’irréaliste Je n’ai aucune de ces revendications, mais celles-ci montrent que les Perses essaient de se connaître des Turcs et essaient en fait de se coller aux Turcs, mais les Turcs, au contraire, essaient de se sortir du Fars. Ils fuient toujours Fars et ils les connaissent comme des Arabes, à votre avis, quelle est la raison de ces comportements et pourquoi aucun des Turcs, même leurs menteurs et imbéciles, ne prétend que Fars est sa race à partir des fissures à mon avis, en fait, les Perses et les Pafarsismes veulent se coller aux Turcs d’une manière ou d’une autre pour participer à leurs honneurs dans le waqf pour partir et dans l’ombre de partir avec En revanche, les Turcs essaient toujours de se distancer de Fars et ne disent jamais que Fars est sa race des fissures, même les panthères évitent de le dire et si quelqu’un dit cela, ils peuvent être battus, ce qui indique que les Turcs se sentent humiliés et misérables et qu’ils considèrent Fars comme une honte, mais au contraire, les Perses sentent qu’ils partent et avec eux. Ils sont fiers que, bien qu’ils ne le montrent pas apparemment, mais en lisant les Turcs, ils disent clairement à quel point ils se sentent grands d’être Turcs et d’être avec eux, mais hélas, ils essaient de détruire les Turcs avec toutes sortes d’insultes.

 • Cyrus says:

  این دوستمون از اولش راه رو اشتباه رفته.اولا تو ترک نیستی تو ایرانی هستی که ترکی حرف میزند اینرا چگونه به شما بفهمانیم ؟تو اگر به کوروش توهین میکنی ار خریت و حماقت تو و معلمین تو است احمق بیسواد نمی خوام اینطوری حرف بزنم ولی افراد خر و بیسوادی مثل تو پاسخشون همینه.وقتی تو اینقدر کم سوادی که فکر میکنی کوروش شاه ادری ها نیست مشکل خودته مشکل ایرانی ها نیست.ما پان ایرانیست هستیم و خواهیم بود وبه ان افتخار میکنیم هر ایرانی به هر زبان و لهجه بومی که سخن میگوید زبان ملی و رسمی او پارسی است .اینجا مجمع القبایل افریقا نیست که از این روستا به ان روستا بخواهی مترجم با خود داشته باشی.تو اگر احساس میکنی که ترکی باید از ایران بیرون بروی وبه ترکستان مهجرت کنی.البته اکر انجا قبولت کنن چون در انجا خواهند گفت ما ایرانی بی وطن نمی خواهیمکسی که خون اریایی خود را با خون کثیف و بی ارزش ترکان صحرای سین کیانگ معاوضه کرده است کسی که به پدر خود و کشورش توهین کرده است .از جهل و بخبری خارج شو.تو اگر در ترکیه زندگی میکردی که اجازه نداشتی به زبان مادریت سخن بگویی چه خاکی بر سرت میکردی؟در ترکیه به کردها میگویند ترک کوهستانی حق کردی حرف زدن ندارند.نادان بیدار شو

 • Anonymous says:

  با سلام و سپاس فراوان از روشنگری های شجاعانه شما
  من با مطالعه مجموعه مقالاتی که فراهم نموده اید دریافتم و آگاه شدم که تمام محققان داخلی و خارجی از همان پیدایش تاریخ دشمن زبان فارسی بوده اند و همگی پان ترکیست. ایشان کارو بارشان را ترک نموده اند تا زبان فارسی را تخریب نمایند یکی از آنان نیز داعی الاسلام لاریجانی است که در مقدمه کتاب عظیم فرهنگ نظام که از منابع لغت نامه دهخداست حقایق تلخی را در مورد زبان فارسی عنوان نموده است لطفا مطالعه بفرمایید و پاسخی دندان شکن به ایشان و علامه دهخدا بدهید تا دیگر کسی جرات افشای حقایق و مستندات علمی را به خود نداده وشما را در جهل مرکب آزاد بگذارند.