peuple kurde" Et le sens du mot Kurde

پیوند به مقاله ی اصلی مفهوم واژه‌ی کرد و قوم “کرد”

Auteur avec des recherches approfondies sur ce sujet(et textes et paroles historiques d'éminents chercheurs) بر این باور است که نام کرد تنها و تنها در معنی اصلی آن یک معنی اجتماعی داشته است و برای ایرانی‌زبانان که یک نوع شیوه‌ی زندگی خاصی داشتند. هرچند چند منبع کهن حتی اقوام غیرایرانی(مانند عرب) را نیز “کرد” دانسته‌اند.

خوانندگان می توانند به ادبیات کلاسیک فارسی نیز رجوع کرد. شاعران و نویسندگان پارسی گوی در قرن های اول اسلام واژهء کُرد را به معنای چوپان و شبان به کار برده اند.

رودکی گوید:

از بخت و کیان خود بگذشتم و پَردَختم / چون کُرد بماندستم تنها من و این باهو (باهو به معنای چوبدستی شبانان).

در اسرار التوحید نیز آمده است: کُرد بود و گوسفند دار. در گویش طبری امروز هنوز واژهء کُرد به همین معنا به کار می رود. عرب های سورستان (عراق و سوریه امروز) کُرد نامیده می شدند.

واژهٔ کرد در دوران تاریخی پس از حمله اعراب به ایران به معنای رمه گردانان و کوچ‌نشینان فلات ایران بزرگ به كار رفته است و هرگز معنی زبانی خاص یا قوم خاص یا فرهنگی خاص را نمی‌دهد. چنانکه امروز هم این واژه هنوز معنی زبانی خاص یا گروهی خاص را نمی‌دهد و در واقع زبان‌هایی وجود دارند که نامشان کردی است. برای نمونه زبانهای سورانی و کرمانجی نه یک گویش از هم بلکه دو زبان متفاوت در حد تفاوت انگلیسی و آلمانی شناخته می‌شوند.

در این راستا به چند سند محکم نگاه می‌کنیم.

حمزه اصفهانی مینویسد : « کانت الفرس تسمی الدیلم الاکراد طبرستان کما کانت تسمی العرب اکراد سورستان » (تاریخ سنی ملوک الارض)

یعنی پارسیان (Les Perses)، دیلمیان (یکی از گروه‌های مهم ایرانی‌زبان) را کردهای طبرستان میدانستندچنانکه اعراب را کردهای سورستان.

در لغتنامه دهخدا نیز آمده است:

توسعاً بمناسبت چادرنشيني اين طايفه بطور مطلق بر چادرنشينان اطلاق مي شود. بدوي . بقول حمزه اصفهاني ايرانيان قديم (فرس ) ديلميان را اکراد طبرستان ميناميدند و اعراب را کردان سورستان ميخواندند. (فرهنگ فارسي معين):

از رخت و کياي خويش من رفتم و پردختم
چون کرد بماندستم تنها من و اين باهو.

رودکي .

بينيت همي بينم چون خانه کردان
آراسته همواره به شيراز و به رُخبين .

عماره .

در بيابان بديد قومي کرد
کرده از موي هر يکي کولا.

باراني (از حاشيه فرهنگ اسدي نخجواني)

چو سيلاب خواب آمد و هر دو برد
چه بر تخت سلطان چه بر دشت کرد.

سعدي .

بخارا خوشتر از لوکر خداوندا همي داني
وليکن کرد نشکيبد ازين دوغ بياباني .

غزالي لوکري .

پروفسور مینورسکی می‌نویسد:

V. Minorsky, Encyclopedia of Islam: “We thus find that about the period of the Arab conquest a single ethnic term Kurd (plur. Akrād ) was beginning to be applied to an amalgamation of Iranian or iranicised tribes., “Kurdsin Encyclopaedia of Islam”. Edited by: P. Bearman , Th. Bianquis , C.E. Bosworth , E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2007. Brill Online. accessed 2007.

Traduire:

در زمان اعراب، لغت قومی کرد برای تیره‌های قبایل گوناگون ایرانی‌تبار و ایرانی‌شده بکار میرفت.

دکتر پرویز خانلری می‌نویسد:

نام کردی عاده به زبان مردمی اطلاق میشود که در سرزمین کوهستانی واقع در مغرب فلات ایران زندگی میکنند. قسمتی از این ناحیه اکنون جزء کشور ایران است و قسمتی در کشور ترکیه و قسمتی دیگر از جمله کشور عراق شمرده میشود. در خارج از این منطقه نیز اقلیتهای کرد وجود دارند که از آن جمله گروهی در شمال خراسان و گروههایی در جمهوریهای ارمنستان ، گرجستان و آذربایجان و عده­ی کمی نیز در ترکمنستان به این گویشها سخن میگویند. در سوریه نیز یک اقلیت کرد زبان از چند قرن پیش به وجود آمده است.
زبان یا گویش کردی همهی این نواحی یکسان نیست. حتی تردید است در این کلمه « کرد » به قوم واحدی که دارای مختصات نژادی یا ایلی با گویش معینی باشند اطلاق شده باشد. در بسیاری از منابع تاریخی که به زبان عربی در قرنهای نخستین اسلام تألیف یافته ، این کلمه را معادل کلمه « شبان » و « چوپان » بکار بردهاند.
ابن حوقل کوچ (قفص) کرمان را « صنف من الاکراد » میداند و حال آنکه مقدسی (احسن التقاسیم) زبان ایشان را شبیه زبان مردم سند شمرده است.
یاقوت حموی مردمان ساسون را « الاکراد السناسنه » میخواند (معجم البلدان)
حمزه اصفهانی مینویسد : « کانت الفرس تسمی الدیلم الاکراد طبرستان کما کانت تسمی العرب اکراد سورستان » (تاریخ سنی ملوک الارض)
در کارنامه‌ی اردشیر بابکان (پاپکان) هم کردان به معنی شبانان آمده است ، نه نام و نژاد یا قبیله. در گویش طبری امروز نیز کلمه‌ی کرد به معنی چوپان و شبان است. (واژه نامه طبری، صادق کیا، ص ۱۶۶)

زبانها و گویش‌های ایران. منبع: کتاب تاریخ زبان فارسی نویسنده: دکتر پرویز ناتل خانلری

محققان امروزی غربی نیز این نظر را دارند.

دکتر مارتین وان بروینسن، پژوهشگر آلمانی و کردشناس معروف می‌نویسد:

Martin van Bruinessen, “The ethnic identity of the Kurds”, dans: Ethnic groups in the Republic of Turkey, compiled and edited by Peter Alford Andrews with Rüdiger Benninghaus [=Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Nr.60].

Wiesbaden: Dr. Ludwich Reichert, 1989, PP. 613-21. excerpt: “The ethnic label “Kurd” is first encountered in Arabic sources from the first centuries of the Islamic era; it seemed to refer to a specific variety of pastoral nomadism, and possibly to a set of political units, rather than to a linguistic group: once or twice, “Arabic Kurdsare mentioned. By the 10th century, the term appears to denote nomadic and/or transhumant groups speaking an Iranian language and mainly inhabiting the mountainous areas to the South of Lake Van and Lake Urmia, with some offshoots in the CaucasusIf there was a Kurdish speaking subjected peasantry at that time, the term was not yet used to include them.

Traduire:

نام قومی “کرد” که در منابع قرن اول اسلام دیده میشود بر یک پدیده رمه‌گرایی و شاید واحدهای سیاسی نامیده میشد و نه یک گروه زبانی. چندین بار حتیکردهای عربدر منابع نامبرده شدند. اما در پایان قرن دهم میلادی، این نام برای گروه‌های متعدد رمه‌گران و کوچ‌گران ایرانی‌زبان بکار میرفته است که از دریاچه وان تا دریاچه ارومیه و مناطقی از قفقاز زندگی میکردند.. اگر در آن زمان روستا‌نشینی بودند که به زبان‌های کردی امروز تکلم می‌کردند، هنوز نام “کرد” در آن زمان شامل آنها نمی‌شد.

پروفسور ولادمیر ایوانف نیز می‌گوید:

Wladimir Iwanov:”The term Kurd in the middle ages was applied to all nomads of Iranian origin”.(Wladimir Ivanon, “The Gabrdi dialect spoken by the Zoroastrians of Persia”, Published by G. Bardim 1940. page 42(

Traduire: نام کرد در قرن‌های میانه (کم و بیش از قرن پنجم میلادی تا شانزدهم میلادی) نامی بود که بر همه‌ی رمه‌گران و کوچ‌گران ایرانی نامگزاری می‌شد.

پروفسور دایوید مکنزی که تز خود را روی زبان‌های کردی نوشته است میگیود:

David Mackenzie: “If we take a leap forward to the Arab conquest we find that the name Kurd has taken a new meaning becoming practically synonmous with ‘nomad’, if nothing more pejorativeD.N. Mackenzie, “The Origin of Kurdish”, Transactions of Philological Society, 1961, PP 68-86

Traduire: اگر به حدود دوران گسترش امپراتوری اعراب نگاه کنیم، خواهیم یافت که عنوان کرد با رمه‌گر و کوچ‌گر دارای یک معنی است.

پروفسور ریچارد فرای، ایران‌شناس نامی:

Richard Frye,”The Golden age of Persia”, Phoneix Press, 1975. Second Impression December 2003. PP 111: “Tribes always have been a feature of Persian history, but the sources are extremly scant in reference to them since they did not ‘makehistory. The general designation ‘Kurdis found in many Arabic sources, as well as in Pahlavi book on the deeds of Ardashir the first Sassanian ruler, for all nomads no matter whether they were linguistically connected to the Kurds of today or not.

The population of Luristan, for example, was considered to be Kurdish, as were tribes in Kuhistan and Baluchis in Kirman

Traduire:

قبایل همیشه بخشی از تاریخ ایران بودند هرچند منابع در مورد آنها کم است زیرا آنها خود تاریخساز نبودند. عنوان فراگیر و عامیانه “کرد” که در بسیاری از کتاب‌های عربی و حتی پهلوی (کارنامک اردشیر پاپکان) دیده میشود نامی بود که فراگیرنده‌ی همه‌ی کوچ‌گران و چادرنشنیان میبود حتی اگر با مردمانی که امروز نام “کرد” دارند از پیوند زبانی نبودند. برای نمونه، برخی از منابع مردمان لرستان را کرد نامیدند و همچنین قبایل کوهستان و حتی بلوچان کرمان.

بنابراین واژه‌ی “کرد” در متون پارسی تنها به معنی چادرنشینان و رمه‌گران بوده است و زبان یا قوم خاصی را منظور نبوده است. بلکه یک نوع شیوه‌ی زندگی بوده است.

برای همین در کارنامک اردشیر پاپکان (که شاهنامه نیز از آن استفاده کرده است)، دکتر آساطوریان میگوید:

The earliest occurrence of this term in written sources is attested in

the form of kurt (kwrt-) in the Middle Persian treatise (Karnamak Artax-shir Pabakan), compiled presumably in the second half of the 6th century A.D. It occurs four times in the text (Kn. Je, 6; VIII, 1; IX 1, 2) in plural form, kurtan, twice in conjunction with shah “chieftain, ruler” (kurtan

shah), once with shupanan “shepherds” (kurtan shupanan), and only once in a bare form, without a supplement. It is clear that kurt in all the contexts has a distinct social sense, “nomad, tent-dweller”. It could equally be an attribute for any Iranian ethnic group having similar characteristics. To look for a particular ethnic sense here would be a futile exercise.

برای شرح کامل در این موضوع مقاله زیر معرفی میشود:

http://www.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/prolegomena-to-study-kurds.pdf

g. Asatrian, Prolegomena to the Study of the Kurds, Iran and the Caucasus, Vol.13, pp.1-58, 2009

در مقاله‌ی بالا نشان داده میشود که زبانهای مادی با زبانهایی که امروز کردی شناخته میشوند فرق دارد و بیشتر زبانهای مادی نزدیک به تاتی آذربایجان و زبانهای مرکزی اصفهان هستند.

بنابراین از لحاظ تاریخی نمیتوان کرد را بجز ایرانی‌زبان معرفی کرد. امروز هم زبانهایی مانند کلهری/زازایی/هورامی با سایر زبان‌های ایرانی مانند (لری و دری و گیلکی) بیشتر قرابت دارند تا با سورانی/کرمانجی. تفاوت سورانی و کرمانجی نیز همانقدر است که تفاوت گیلکی و کلهری. بنابراین به اندیشه‌ی ما مردمانی که به نام کرد شناخته میشوند به معنی ایرانی‌زبانان تنها معنی میدهند و بنابراین ایرانی هستند و شاخه‌ای از قوم ایرانی.

بنابراین، آنچه امروز مردم کرد شناخته میشود تنها و تنها به معنی ایرانی‌زبانان و ایرانی درست است و ایجاد شکاف بین این مردمان و سایر ایرانی‌زبان تنها به نفع کسانی هست که میخواهند تمدن بزرگ ایرانی را شاخه‌شاخه کنند و از بین ببرند. همچنین با تعریف نادرست و شاخه‌شاخه کردن قوم ایرانی به چند گروه متخاصم تنها و تنها گروه‌های اعراب و ترکان منطقه از آن بهره میبرند.

12 پاسخ به peuple kurde" Et le sens du mot Kurde

 • alibaba says:

  در نآمه ء اردشير پاپکان آمده، (چوپانان کورد ) ، اين بدين معنی است که کورد يعنی چوپان؟
  اين را ديد و آناليز علمی ميناميد؟ اگر علم در ايران اينست که جدن جای شرمساری است. چه نتيجه گيری بند تنبانيی!
  پس اگر گفتيم ايرانيان ريشو، يعنی همه ء ايرانيان ريشو هستند، يا اگر گفتيم ايتاليا های مکانيک، پس همه ء ايتاليايی مکانيک هستند ( الزامن). متن نآمه ء اردشير پاپکان بوضوح قابل فهم است، و هرگز معنی آن اين نيست که کورد معنی چوپان داده باشد، هر چند که اگر معنی چوپان هم بدهد چيزی را عوض نميکند.
  فرديناند هنربيشلر محقق و شرقشناس اتريشی ريشه ء واژه ء کورد را در فرهنگ ميآنرودان ميجويد و به سومر برميگردد.
  اين واژه از سومری وارد زبان های باستانی ديگر ميآنرودان نيز شده است و کما بيش باهمان معنی اوليه ( ساکنين کوهستان) که منظور ساکنين کوهستنان خاصی ( زاگريس و توروس ) A été. يعنی به اقوام ساکن آنجا اطلاق ميشده.
  اما اگر حتی شما آقايان و خانم های شونيست و فاشيست، کورد را (چوپان)معنی کنيد، باز هم چيزی عوض نميشود، بالاخره نام هر ملتی از يک جايی آمده، و ريشه ء اي داشته. که نبايد الزامن با معنای کاربردی امروزی يکی باشد.
  وگرنه گرجی به زبان يونانی يعنی کشاورز، آيا اين دليل ميشود که گرجی ها ملت نباشند، چون نامشان معنی کشاورز ميدهد؟ دويچ ( آلمانی ) يعنیمردم”. منظور مردم عادی ( غير از اشراف ) بوده، پس آلمانی امروز يک ملت نيست، چون نامش معنی طبقه ء اجتماعی ميداده؟
  فرانسه از فرانک ميآيد که قومی آلمانی تبار بودند، پس فراسوی از خود هويتی ندارند، چون نامشان آلمانيست؟ آيسلندی ها ملت نيستند چون نامشان معنی ( يخ ) ميدهد؟
  درضمن فرموديد فرق کلهوری با سورانی مثل گيلکی و سورانی است که درين مورد زيرکانه منبعی نام نبرديد. جالب است که در ايران اينهمه تاريخ دان و زبانشناس هست. باژم مملکت در فقر فرهنگی است ( شونيستم بهتر نشانه ء فقر فرهنگی است). اينرا توی گوش کرتان بکنيد، کورد کورد است، چيز ديگری هم نيست و نميخواهد باشد، با اين سفسطه بازی های مثلن علمی بچيزی دست نميرسيد، جز آزرده خاطر کردن ديگران از خودتان.

  • admin says:

   Salutations, cher ami.
   نویسنده ی این مطلب خود کرد است و علاوه بر زبانهای اروپایی به زبانهای کردی هم تسلط دارد علاوه بر این در این پایگاه هیچگاه کسی قصد توهین به اقوام ایرانی از جمله کردها را ندارد و هر آنچه هم که در مقاله ی ایشان آمده با ذکر مرجع بوده شما منطقا می توانید به گفته ی مینورسکی, فرای یا مکنزی ایراد بگیرد که هر سه نظرشان در این مورد بر ادعای شما ارجحیت دارد.

   در مورد زبان سومری و ارتباط آن با دیگر زبانها مقاله ای در همین پایگاه موجود است
   azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/qowmehirani.htm
   و به طور خلاصه زبان سومری با هیچ زبانی که امروز می شناسیم خویشاوندی ندارد. به لحاظ قدیمی بودن، نسبت سومریها به مادها و پارسها در زمان امپراطوری ماد به مراتب بیش از قدمت این اقوام به دوران ما است. یعنی سومریها مردمان باستانی دنیای باستان بودند بسیار باستانی تر از پارسها و مادهای قدیم و هیچ دلیل منطقی وجود ندارد قوم ایرانی تباری که چند هزار سال بعد «کرد» خوانده شده نام خودش را بر طبق گفته ی شما از سومریها گرفته باشد مگر به دلیل سیاسی و تحریف تاریخ و هویت قومی این به همان اندازه ی مهملات پان ترکیستها جعلی است و دانستنش هم دشوار نیست.

   مع هذا این پایگاه محل انتشار مطالب قومگرایان نیست محل انتشار مطالب ما است! ما پیشتر بخش کامنتها را آزاد گذاشتیم و تجزیه طلبان سایت را از روال طبیعی خارج کردند و بنابر این نظرات تا تایید آی پی ثبت نمی شوند و اگر توهین آمیز و تکراری باشند به نحوی که پیشتر در آن مورد توضیح ارایه شده بود، اصلا ثبت نمی شوند. شما اگر مخالفتی به این نوشته دارید می توانید در بلاگ یا وبسایت خودتان و نه با این شیوه بلکه با ذکر مرجع ادعایتان و در پاسخ به مقاله و در بی اعتباری مراجع ما بنویسید و لینک مطلبتان را برای ما بفرستید. در این زمینه پان عربیستها و پان ترکیستها هم خوشحال می شوند برای انتشار مطالبتان یاری کنند علی رغم اینکه این گروهها از هیچگونه توهین و تحقیر به ایرانیان و از جمله کردها باز نمی ایستند اما برای تجزیه ایران و تجریف تاریخ از همنشینی با شما هم ابایی ندارند این را البته آن کردهایی که با پان ترکیستها در کنفرانس ملل تصویر یادگاری برمی دارند بهتر می دانند!

 • alibaba says:

  پاک کردن کمنت ها معنی اش تصديق اين ادعاست که شما همه ديکتاتور و فاشيست هستيد.

 • alibaba says:

  The ultimate etymology of the name is unclear.[16] Reynolds believes that the term Kurd is most likely related to the ancient term Qardu. The common root of Kurd and Qardu is first mentioned in a Sumerian tablet from the third millennium B.C. as theland of Kar-da.Qardu is etymologically related to the Assyrian term Urartu corresponding to Ararat.[17] According to Asatrian, the most reasonable explanation of this ethnonym is its possible connections with the Cyrtii (Cyrtaei)[18]

 • alibaba says:

  کی گفته که سومری با زبانی ارتباط دارد؟ عرض شد، کلمه ء “Kurde” بروايت شرق شناس اتريشی هنربيشلر به سومری برميگردد، شما عمدنکجميفهميد يا جدن اينقدر کجفهم تشريف داريد؟ نويسنده کجايی است، تغيری در متن نميدهد، احمق در همه ملت های دنيا وجود دارد.
  شما که ادعای سواد داريد، بايد بدانيد که محتوی و اسم ارتباطیيک به يکو بستگی پيوسته ندارند. “گرجیيعنی کشاورز،دويچ” (آلمانی) يعنیرعيت” ( برخلاف طبقه ء اشراف )، آيا اين بدان معنی است که گرجو ها قوم يا ملت نيستند بلکه طبقه ء اجتماعی کشاورز هستند؟ يا آلمانی ملت نيستند، بلکه طبقه ء اجتماعی هستند؟
  ابرازات اين صفحه بطور آشکاراتوهيناست، انکارش هم به فرهنگ انکار برمگردد که آدم هايی مثل شما مثال بارزش هستديد. مک knzi را مثال ميزنيد که افسر ارتش استعماری بريتانيا در ميآن رودان بوده و در خاطراتش از شرکت در قتل عام مردم متاثر است ؟ ( يعنی بدان اقرار ميکند ). مينورسکی را هم که نيمه نقل قول کرديد، نيمه ء حقيقت يک دروغ است.
  درضمن اگر خيلی به اتيمولوژی نام اقوام و ملت ها علاقه منديد فراموش نکنيد که فارس ( پارس ) يعنیدنده،بغل”.
  پس فارس هويت ندارد چون معنی اسمش نشانه ء حتی طبقه ء اجماعی نيست، بلکه يک جهت فيزيکی است؟
  اينکه سومری ها قديمی تر بودند و در زمان ظهور ماد و پارس مدت ها بود از بين رفته بودند را هر بچه مدرسه اي ميداند، حاشيه نرويد، در هر حال ناپديد شدن ايشان از صحنه تاريخ به معنی از بين رفتن تمام کلمات زبان آنها نيست. هنربيشلر در کتاب خوددی کوردن”(کوردها)ليست کاملی از پيشامد اين واژه از دوران سومری تا امروز عنوان ميکنيد، در بين النهرين اين واژه ء پيش از ظهور ايرانيان معمول بوده و به هوريان شمال مزوپوتاميا اطلاق ميشده، معنی اش همچوپاننبوده.
  اين واژه ء بطور پيوسته بکار برده شده، اکد، بابل، آشور، اورارتو، و نهايتن ميتانيای های آريايی زبان اين کلمه را به ساکنان يک منطقه ميگفته اند، سومريان و بابليان از پادشاهی کاردا سخن ميگويند، که همان مينورکی که شما ترجيحن سانسورش کرديد از آن نام ميبرد.
  اينکه مهم ترين منبعی که اين واژه را بهچوپانمربوط ميکند ،کارنامه اردشير بابکان است که آنهم تفسيرش خنده دارترين ،غير علمی ترين و مسخره ترين تفسير است:
  شاه..به چوپانان کورد پناه ميبرداين جمله ء پايانی يک پاراگراف است. و جناب عالی و ادم های مثل شما که تجاهل را سرگرمی خود قرار داده اند، از اين جمله نتيجه گرفته اند که کورد يعنی چوپان. اين بر چه منطقی استوار است، الّلّه اعلم.
  يعنی اگر مثلن ميگفت ايشان نزد ايرانيان نقاش رفتند، پس کلمه ء ايران، معنی اش نقاش است. به اين ميگوييد علمی؟
  ببينيد آقای محترم،
  نام يک ملت يا قوميک مسئله است، ريشه تاريخی او و هويتش مسئله اي ديگر. اما کلن از صفحه ء شما که پر از شونيسم و انکار و دروغ است، و بر پايه اي نه علمی بلکه سياسی نهاده شده، پيداست که “Science” را تنها برای به کرسی نشاندن اهداف سياسی تان بکار ميگيريد، يعنی سوء استفاده ميکنيد. از اين “Science” ها زياد در تاريخ ديده ايم.
  همان مک کنزی قاتلی که شما بدان استناد کرديد، منکر ارتباط بين کاردا ی باستانی و کورد ( از ديد اتيمولوژی ) نيست، حالا شما اگر آنرا مهملات پان تورکيستی ميناميد اين ديگر به مهملات خود شما بستگی دارد.
  حتی در زبان فارسی دری نيز کلمات سومری پيدا ميشود که از طريق ايلامی وارد ايران شده، پس استعمال پيوسته و بدون وقفه ء کلمه ء کورد در ميآن رودان نه تنها غير ممکن نبوده، بلکه گويای حقيقتی بجزحقيقت؟من دراوردی شما هاست.
  آنچه مسلم است ، تلاش شما ضد تجزيه ايران است، که تحت شرايطی عادلانه مين نيز باشما همدم هستم. اما اين هيچ ارتباطی به ريشه يابی کلمات ندارد. شما چه بخواهيد ،چه نخواهيد در فلات ايران ، کلماتی هنوز وجود دارند که به ديران پيش از ايرانيان برميگردند،کلکبه معنی قايق ريشه ء سومری دارد، نام گيلان، به دوران پيش از زبان های آريای برميگردد.و هزاران مثال ديگر.
  برای اتحاد و همبستی و يکپارچگی ايران، آيا جدن نيازی به اين هست که ريشه ء اسامی ما نيز يکی باشد`؟ يعنی اگر نباشد ،اتحاد و يکپارچگی ايران ميرود زير سوال؟ اگر چنين باشد که خيلی جای تاسف است.
  اينکه پان عرب ها يا پان ترک ها خوشحال ميشوند، مشکل من نيست. تمام مردم دنيا حق دارند خوشحال بشوند يا نشوند. اين تغيری در نياز به گفتن حقيقت نميدهد. درضمن من شخصاً مخالف ايده ءپانهستم، چه عربی اش، چه ترکی اش ، و چه ايرانی اش!

  • admin says:

   به alibaba
   شما علاوه بر اینکه سواد درستی ندارید بسیار هم بی ادب هستید این آخرین کامنتی است که اجازه دادم از شما منتشر شود

   من هیچگاه نگفتم چون نویسنده کرد است پس نوشته اصالت و درستی دارد. شما مطلبی را از من نقل می کنید که از من نیست و سپس بر مبنای چیزی که من نگفتم استدلال می کنید که گفته ی من نادرست است! آنچه من نوشتم این بود که نویسنده خود کرد است و هدف از این نوشته توهین به کردها و هیچکدام از اقوام ایرانی نبوده آنطور که شما پیشتر مدعی شدید! باز هم من نگفتم که چون لغت کرد به معنای چوپان است ، پس کردها ملت نیستند. کردها ملت نیستند به علت اینکه بخشی از یک ملت به نام ملت ایران هستند.
   آنچه که من گفتم و بار دیگر هم تکرار می کنم، ریشه ی سومری ساختن برای واژه ی کرد و مردمی که خود ریشه ی ایرانی دارند احتمالا با اهداف و اغراض سیاسی انجام می شود باز هم نوشته ی من بدین معنا نیست ،مردمی که ریشه ی هند و ایرانی دارند نمی توانند لغتی را از زبان سومری بگیرند اما استدلال شما در سومری بودن واژه ی “کرد” اساسا پایه ی درستی ندارد

   در مورد دیوید مکنزی هم به بیراهه رفتید. اینکه مکنزی قاتل ،افسر بریتانیا ، یا آدم خوب یا بدی بوده! برای من اهمیتی ندارد. مکنزی یکی از شناخته شده ترین زبانشناسان و متخصصین زبانهای ایرانی بود و علی القاعده در این رابطه می تواند مورد استناد قرار گیرد
   iranica.com/articles/mackenzie-david-neil-1
   همینطور هست درباره ی فرای

   مطلبی را که شما از یک معلم پیشین دبیرستان نقل کردید ارزش علمی و آکادمیک ندارد و جدی هم گرفته نمی شود. حتی با در نظر گرفتن اینکه یک شخص یک کتاب درباره ی کردها منتشر کرده باشد یا اتریشی باشد و دکترا هم داشته باشد لزوما در یک زمینه متخصص نیست شما می خواهید شخصی را که در حد معلمی کالج نیست را یک عنوان شرقشناس بدهید و بگذارید کنار یک متخصص طراز اول و بعد استدلال کنید که این نوشته ها فاشیستی است.
   fhe.cc/html/cv_uk.pdf

   در پیرامون تحریف مطلب مینورسکی هم من در کامنت پیشین نوشتم اگر ما چیزی را تحریف کردیم و شما در مورد ریشه ی سومری واژه ی “کرد” مستنداتی دارید، می توانید در یک بلاگ یا سایت دیگر منتشر کنید و فقط لینکش را اینجا بفرستید و من لطف می کنم و اجازه می دهم لینک شما در پایین این مطلب نمایش داده شود؛ اگرچه چنین وظیفه هم ندارم. مطلبی هم که می نویسد باید درباره ی ریشه ی واژه ی کرد یا نادرستی و مخدوش بودن منابع ما باشد و نه اینکه من چقدر به قول شما تجاهل می کنم یا این سایت چه میزان فاشیستی است!

 • نبي says:

  خيلي دلم سوخت تاما بوديم شماي نبويد ما شمارا ساختيم و علم كرديم و الان ما چوپان بوديم

  • admin says:

   چوبان بودن ننگ و عار نیست مردم یکجا نشین عموما کشاورزی می کنند و مردم کوچ نشین هم چوپانی و گله داری یا شکار

 • kajin says:

  Salut
  باسپاس از تلاش شما برای یافتن معنی کلمه کورد
  دوست عزیز اینکه کورد یعنی چوپان،به معنی این نیست که جزء ملت ایران است/
  راستی چرا تجزیه طلبی شما را تا این حد آشفته می کند که رو به تفسیر های خیالی خود می کنید
  کورد به معنی چوپان یا هرچیزی دیگر باشد بنا به میزان جمعیت و جغرافیا و حق انسانی خود برای تعیین سرنوشت خود می توانند یک ملت باشندو خواهش می کنم و جدا خواهش می کنم تکرار کننده حرفهای قالبی افرادی نباشیم که یک زمانی یک چیزی گفته اندتاریخ، امروز نوشته می شود..حتی اگر تاریخ دیروز هم نادرست باشد.
  مثل تمام ملتهایی که که روزی مبارزه کرده اند ، و به استقلال رسیده اند، ملت کورد هم در این مسیر فرار داردو این به نشانه دشمنی با ملت فارس،عرب و یا ترک نیست.کما اینکه بعد از حکومت عثمانی ها که عراق هم به عنوان یک کشور شکل گرفت و امروز ملت عراق نامیده می شود الزاما دشمن دیگر کشورها نیست.
  به امید روزی که شما و امثال شما این نکته را درک کنید.ما تاآن روز مبارزه می کنیم

  • admin says:

   در مورد هویت ایرانی مردم کرد دانشنامه اسلام چاپ لیدن

   Bois, Th.; Minorsky, V.; Bois, Th.; Bois, Th.; MacKenzie, D.N.; Bois, Th. “Kurds, Kurdistan.” Encyclopaedia of Islam. Edited by: P. Bearman , Th. Bianquis , C.E. Bosworth , E. van Donzel and W.P. Heinrichs. Brill, 2009. Brill Online.The Kurds, an Iranian people of the Near East, live at the junction of more or less laicised Turkey

   در مورد مفهوم واژه ی کرد هم مقاله ی فارسی ویکی پدیا مدخل «کرد»، پایین صفحه بخش منابع فوت نت شماره 34 Jusqu'à 37 را ببینید

   ↑ Martin van Bruinessen, «The ethnic identity of the Kurds», dans: Ethnic groups in the Republic of Turkey, compiled and edited by Peter Alford Andrews with Rüdiger Benninghaus [=Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, Reihe B, Nr.۶۰]. Wiesbaden: Dr. Ludwich Reichert, 1989, PP. ۶۱۳-۲۱. excerpt: «The ethnic label»Kurd«is first encountered in Arabic sources from the first centuries of the Islamic era; it seemed to refer to a specific variety of pastoral nomadism, and possibly to a set of political units, rather than to a linguistic group: once or twice,»Arabic Kurds«are mentioned. By the 10th century, the term appears to denote nomadic and/or transhumant groups speaking an Iranian language and mainly inhabiting the mountainous areas to the South of Lake Van and Lake Urmia, with some offshoots in the CaucasusIf there was a Kurdish speaking subjected peasantry at that time, the term was not yet used to include them.»[
   ↑ Wladimir Iwanov:«The term Kurd in the middle ages was applied to all nomads of Iranian origin».(Wladimir Ivanon, «The Gabrdi dialect spoken by the Zoroastrians of Persia», Published by G. Bardim 1940. page 42)
   ↑ David Mackenzie: «If we take a leap forward to the Arab conquest we find that the name Kurd has taken a new meaning becoming practically synonmous with ‘nomad’, if nothing more pejorative» D.N. Mackenzie, «The Origin of Kurdish», Transactions of Philological Society, 1961, pp ۶۸-۸۶
   ↑ Richard Frye,«The Golden age of Persia», Phoneix Press, 1975. Second Impression December 2003. pp ۱۱۱: “Tribes always have been a feature of Persian history, but the sources are extremly scant in reference to them since they did not ‘makehistory. The general designation ‘Kurdis found in many Arabic sources, as well as in Pahlavi book on the deeds of Ardashir the first Sassanian ruler, for all nomads no matter whether they were linguistically connected to the Kurds of today or not. The population of Luristan, for example, was considered to be Kurdish, as were tribes in Kuhistan and Baluchis in Kirman
   ↑ محمد بن جرير طبرى، ابوالقاسم حالت تاریخ طبری، ابوالقاسم حالت، ج۱۱، ص۴۹۷۷

 • kajin says:

  لطفا اگر به دیالوگ باور دارید مطلی را منتشر نمایید

  • admin says:

   شغل من وبسایت داری نیست و همیشه به کامنتهای این سایت دسترسی ندارم، بنابر این هرگاه فرصت کنم این کامنتها را منتشر می کنم و اگر لازم باشد پاسخ می نویسم