‘دسته‌بندی نشدهArchive

Blog de Espahbod

نشانی وبلاگ نسخه آذرگشنسپ فهرست مقالات: زبان پارسی/فهلوی قطران تبریزی و فهلوی تبریز بررسی یک دروغ دیگر پانترکیستها در مورد آرتساخ (Nagorno-Karabaj) و اسناد روشن و برهان قاطع بر ارمنی بودن این ناحیه در سال ۱۸۲۳ آمار اطلاعات سی-آی-فاکتبوک و ایرانی-تباران ترکیه و پانترکهاو نظراتی در مورد پ-ک-ک و کردستان ترکیه و جمهوری جعلی […]

Nizami y responder a pan-turco

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد (Ferdowsi) …….. همه عالم تن است ایران دل نیست گوینده زین قیاس خجل (Nizami) نظامی گنجوی و پاسخ‌هایی به پان‌ترکیستها نشانی مقاله نظامی گنجوی و پاسخ‌ به پان‌ ترکیستها با سپاس از وبلاگ شهربراز که برخی از عبارت‌های آن در این مقاله بکار رفته […]

Posición de Turquía

Irán, o Khorasan

papel bond de Shahrbaraz sasánida Cosroes I, especialmente desde el área Anushirwan Iranshahr Medio "Costa Khvrasan" y dijo que es donde el sol es Khvrasan medios que el Medio Oriente o. Cuenta la historia de Vis y Ramin Fajrudin As'ad Gorgan: زبان پهلوی هر کو شناسد ——— خراسان یعنی آنجا کو […]

Pan Dari persa y origen turco se encuentra

(El producto se ha incluido imágenes Shhrbraz. همینطور بنگرید به جایگاه زبان ترکی و زبان فارسی لهجه سی و سوم زبان عربی.) پیوند مقاله از شهربراز از آنجا که زبان پارسی یکی از عامل‌های پیونددهنده‌ی ایرانیان در طول تاریخ – به ویژه پس از اسلام – بوده است تجزیه‌طلبان و دشمنان ایران به تازگی برای […]

فارابی و ترک ها

Original Dirección: در رابطه با ایرانی بودن فارابی (با سپاس از وبلاگ شهربراز که برخی از عبارت‌های آن وبلاگ در این متن دیده میشود). (این مقاله فارسی یک فشرده از یک مقاله کامل‌تر انگلیسی هست که در اینجا یافت میشود: http://www.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/Farabiremarksonbackground.pdf http://www.archive.org/details/SomeRemarksOnFarabisBackgroundIranicsoghdianpersianOraltaic ما مقاله دکتر مشکور را نیز در این مورد در پایان مقاله می‌آوریم […]

لغت ترک ,واژه ترک ,محدوده واژه ترک

توضیحی در پیرامون این نوشته: پیامهای زیادی در چند روز گذشته دریافت کردیم و در این میان عده ای هم به این مقاله و مشخصا ایرانی خواندن قوم ترک و ترکها اعتراض داشتند. لطفا دقت کنید این نوشته صرفا در پیرامون ریشه و محدوده ی «واژی ترک» است و نه «مردم ترک»! واضح است که […]

کوروش بزرگ و پان ترک ها

توضیح از سایت آذرگشنسپ : این مقاله پیشتردر پاسخ به نوشته ی توهین آمیزی از «حسین فیض الهی وحید»,دکتر قلابی و نویسنده ی پان ترکیست در سایت آذرگشنسپ درج شده بود که فحش نامه ی نویسنده ی پان ترکیست کماکان توسط گروههای تجزیه طلب منتشر می شود, مقاله ی اصلی را به صورت فایل تصویری […]

ساسانیان ,هفتالیان و پان ترکیست ها

Original Dirección: Una cacerola Trkyst un derecho en relación con el sasánida Hftalyan decir y hacer lo que usted puede lanzar en Tyrt lentisco y más fuerte ahora, Irán es una virtud! (Nietzsche) "Uno de los verdaderamente brillan donde perversidad trabajo Gyrdsh y no podía ir Javed suelo su equipaje una forma de viento […]

بابک خرم‌دین و پان‌ ترک ها

Original Dirección : Babak Khorramdin turquismo, un grupo de ignorantes y desesperada a raíz del robo de la identidad turca (Es decir, asignándole a los hunos de Asia Central) Una de las estrellas brillantes en esta tierra para Khrmdyn, Babak Javid (Irán) Son. Dado que no hay evidencia de turco y flores, incluso antes de la Sng, CHRM, TSVP, Kaghz, […]