Posts Tagged ‘پارثی

زبان‌های آریایی مادی امروز با کدام زبان‌ها ارتباط دارند؟

پیوند به نشانی اصلی مقاله زبان مادی از زبان مادی حدود ده لغت بیشتر وجود ندارد. دکتر آساطریان در این رابطه مینویسد: http://www.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/prolegomena-to-study-kurds.pdf G. Asatrian, Prolegomena to the Study of the Kurds, Iran and the Caucasus, Vol.13, pp.1-58, 2009: The Central Iranian dialects, and primarily those of the Kashan area in the first place, as […]

Iranian people

نشانی مقاله ی اصلی: قوم ایرانی دانشمندان متعقد هستند که گروهی به نام زبانهای ایرانی(Aryans) شامل زبانهای دری (دری یک گونه از پارسی است که پارسی در واقع معنی ایرانی‌تباران در دوران اسلامی میداده است و نه گروهی خاص چنانکه خواهیم دید) و لکی و لری و لاری و گیلکی و تالشی و سورانی و […]

داد و ستد پارسی و تازی و خرده‌گیری پان‌ترکیستها

نشانی مقاله همانطور که در نوشته‌ی دروغین امیدزنجان آمده بود، پان‌ترکیستها میکوشند که زبان پارسی را گویشی از زبان تازی به دیگران بشناسانند. اما هیچ منبع و دانشنامه‌ای سخن‌های گزاف پان‌ترکیستها را جدی نمیگیرد. برای نمونه دانشنامه جهانی بریتنیکا (سال ۲۰۰۶) مینویسد: The Indo-Iranian group consists of Indic languages and Iranian languages. Persian (or Farsi) […]