‘دسته‌بندی نشدهArchive

Sammlung Blog Espahbod

نشانی وبلاگ نسخه آذرگشنسپ فهرست مقالات: زبان پارسی/فهلوی قطران تبریزی و فهلوی تبریز بررسی یک دروغ دیگر پانترکیستها در مورد آرتساخ (قره باغ کوهستانی) و اسناد روشن و برهان قاطع بر ارمنی بودن این ناحیه در سال ۱۸۲۳ آمار اطلاعات سی-آی-فاکتبوک و ایرانی-تباران ترکیه و پانترکهاو نظراتی در مورد پ-ک-ک و کردستان ترکیه و جمهوری جعلی […]

Nizami Ganjavi und in die Pfanne Trkystha reagieren

به نام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد (فردوسی) …….. همه عالم تن است ایران دل نیست گوینده زین قیاس خجل (نظامی گنجوی) نظامی گنجوی و پاسخ‌هایی به پان‌ترکیستها نشانی مقاله نظامی گنجوی و پاسخ‌ به پان‌ ترکیستها با سپاس از وبلاگ شهربراز که برخی از عبارت‌های آن در این مقاله بکار رفته […]

Türkische Position

Iran oder Khorasan

Shhrbraz Artikel-Link in Sassaniden Khosrow zumal ich Anushiravan die Iranshahr Osten "Khvrasan Coast" ist ein Ort, wo die Sonne genannt Khvrasan dem Osten oder Orient. فخرالدین اسعد گرگانی در داستان ویس و رامین چنین می‌گوید: زبان پهلوی هر کو شناسد ——— خراسان یعنی آنجا کو […]

Dari persischen Wurzeln und Lügen Pan Türken

(Bilder wurden zu dem Artikel hinzugefügt Shhrbraz. Siehe auch die türkischen und persischen Sprachen und Dialekte der arabischen dreiunddreißigste.) Bond Papier Shhrbraz die Sprache der Zementierung Agenten Iraner im Laufe der Geschichte - vor allem nach dem Aufkommen des Islam - ist Irans Feinde sezessionistischen kürzlich […]

Farabi und Risse

نشانی مقاله: در رابطه با ایرانی بودن فارابی (با سپاس از وبلاگ شهربراز که برخی از عبارت‌های آن وبلاگ در این متن دیده میشود). (این مقاله فارسی یک فشرده از یک مقاله کامل‌تر انگلیسی هست که در اینجا یافت میشود: http://www.azargoshnasp.net/Pasokhbehanirani/Farabiremarksonbackground.pdf http://www.archive.org/details/SomeRemarksOnFarabisBackgroundIranicsoghdianpersianOraltaic ما مقاله دکتر مشکور را نیز در این مورد در پایان مقاله می‌آوریم […]

Legat Tr ک ,Verlassen Wort ,Bedingungen verlassen

توضیحی در پیرامون این نوشته: Wir haben viele Nachrichten in den letzten Tagen erhalten und in der Zwischenzeit einige Zeit, um diesen Artikel und spezifisch ethnischen Türken gelesen wurden Iraner protestieren. Bitte beachten Sie, dieser Beitrag ist nur über die Entstehung und den Umfang der "Vazhy leave" und nicht "die Linke"! واضح است که […]

Cyrus der Große und die Pan Türken

توضیح از سایت آذرگشنسپ : این مقاله پیشتردر پاسخ به نوشته ی توهین آمیزی از «حسین فیض الهی وحید»,Pan-türkischen falschen Arzt und Autor der Website war Zrgshnsp der Fluch eines pan-türkischen Schriftsteller weiterhin von separatistischen Gruppen veröffentlicht, مقاله ی اصلی را به صورت فایل تصویری […]

Sasanian ,Hftalyan und Pan Trkyst Nachrichten

نشانی مقاله: پاسخ یک پان ترکیست در رابطه با ساسانیان و هفتالیان راست بگو و هرچه را در توان داری در تیرت بنه و بلندتر پرتاب کن، فضیلت ایرانی این است! (نیچه) «کسی کو بتابد سر از راستی// کژی گیردش کار و هم کاستی// نماند برین خاک جاوید کس// تو را توشه از راستی باد […]

Babak Khorramdin und Pan Türken

نشانی مقاله : بابک خرم‌دین و پان‌ترکیسم گروهی نا‌آگاه مذبوحانه در پی جعل هویت ترکی (یعنی نسبت دادن او به زردپوستان آسیای میانه) برای بابک خرمدین٬ یکی از ستارگان تابناک تاریخ این سرزمین جاوید (Iran) هستند. از آن جا که هیچ سندی از زبان ترکی بر سنگ٬ چرم٬ پوست٬ کاغذ٬ و گل حتا پیش از […]