Babək Xorrəmdin və Pantürklər

Original Ünvan : Babək Xürrəmdin və pantürkizm

Çarəsiz şəkildə türk kimliyini yaratmağa çalışan cahil bir qrup (Onu Orta Asiyanın sarı xalqına aid etmək deməkdir) Babək Xürrəmdin üçün bu diyarın tarixinin parlayan ulduzlarından biri əbədi yaşayacaq (İran) Var.

Hələ İlxanilər dövründən əvvəl Azərbaycandan daşda, dəridə, dəridə, kağızda, palçıqda türk dili sənədi olmadığından, ksenofob separatçıların boş əli gizlətmək və ört-basdır etmək üçün çılğın və axmaq iddialara müraciət etməkdən başqa çarəsi yoxdur. Yoxsulluğun öz kimliyi yoxdur və onun nümunələrindən biri də Babək Xürrəmdinin tərk edilməsidir..

1. Babək nəsli/irqi:
Bununla bağlı iki sənədi qeyd etməklə kifayətlənəcəyik.

Birinci sənəd ki, İbn Hazm, tarixçi, müəllif
Darıxmaq, ehtiraslar və arılar haqqında fəsil, səh 199.
«أن الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الأمم وجلالة الخطير في أنفسهم حتى أنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء وكانوا يعدون سائر الناس عبيداً لهم فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم على أيدي العرب وكانت العرب أقل الأمم عند الفرس خطراً تعاظمهم الأمر وتضاعفت لديهم المصيبة وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى ففي كل ذلك يظهر الله سبحانه وتعالى الحق وكان من قائمتهم سنبادة واستاسيس والمقنع وبابك وغيرهم »

Fars dilinə tərcümə edilmişdir:
“Farslar böyüklüyünə, səltənətinə və gücünə görə bütün digər xalqlardan üstün idilər və özlərini ən yaxşı insan hesab edirdilər, özlərini azad adamlar, başqa millətləri isə qul hesab edirdilər.. Hakimiyyətləri dağılanda və dünyanın ən aşağı insanları olan ərəblər onların nəzarətinə keçəndə bu, onlara baha başa gəldi və dözülməz bir bəla ilə üzləşdilər və İslamla müxtəlif yollarla mübarizə aparmağa qərar verdilər.. Amma Allah hər dəfə haqqa qələbə bəxş etdi. Onların rəhbərləri arasında (= İranlılar) Onlar Sinbad, Moqen, Estadsis, Babək və başqaları idi..

İkinci sənəddə Babək Xorrəmdin aydın şəkildə farsca oxunur. Səid Nəfisi kiçildildi (117-116):

“Həmin illərdə Babək Xorram Dinin idarə etdiyi torpaq Ermənistanın qərbdən qonşusu idi və Babək də Ermənistanı zəbt edib, yeniliklər edib, ona görə də onun Ermənistan şahları ilə münasibəti olub və erməni tarixçiləri çoxlu məlumatlar veriblər. onun haqqında.. Onların arasında Vardapet Vardan və ya Vartan keşişlərindən biri olan 1271 AD və 670 Qəmərinin keçmişdə yazdığı “İctimai tarix” adlı kitabında onun haqqında bəzi məlumatlar var və özündən əvvəlki mənbələrdən bəhrələnir.. Ermənilər Babək adını bəzən “Bab”, bəzən “Babən”, bəzən də “Babək” kimi qeyd etmişlər.. İlin hadisələri Vartan 826 AD və 211 Ayım səs-küylüdür: “Bu günlərdə Bağtatdan olan Bob adlı İran irqindən bir adam var) Bağdad) İsmayıldan xeyli adam çıxdı (O zaman ermənilər Tazianı ismaililər, ismaililər isə Nəcad deyirdilər) Onları qılıncla öldürdü və çoxunu əsir götürdü və özünü ölməz hesab etdi. İsmaililərlə vuruşduğu müharibədə birdən-birə otuz min nəfəri məhv etdi. Tağqarxuni gəlib müdrikləri və böyükləri qılıncıyla öldürdü. Məmun yeddi il yunan torpağında qaldı (Roma torpağı) və alınmaz Lulva qalasını aldı və Mesopotamiyaya qayıtdı …»

Bu parçada, açıq şəkildə yarışa (Eniş deməkdir) İranlı Babək Xorramdinin adı çəkilir. Bu mənbənin çıxışını daha çox bölmək yerinə düşər. Bu mənbə ildə 1919 ميلادي به فرانسوي نيز برگردانده شده است و استاد نفيسي بخشهايي از آن را به فارسي از فرانسه ترجمه کرده است. مشخصات اصل فرانسوي اين منبع چنين است:

La domination arabe en Armènie, extrait de l’ histoire universelle de Vardan, traduit de l’armènian et annotè , J. Muyldermans, Louvain et Paris, 1927.

در كتاب ياد شده، قطعه‌ي ارمني مذكور چنين ترجمه شده است (səh 119):

En ces jours-lá, un homme de la race PERSE, nomm é Bab, sortant de Baltat, faiser passer par le fil de l’épée beaucoup de la race d’Ismayēl tandis qu’il..

Erməni dilində fars dili çoxdan indiki kimi “Parseik” adlanır ki, bu da adı çəkilən mənbənin fransızca tərcüməsində PERSE kimi tərcümə olunur, farsca isə Nəfisi həmin iran dilini seçmişdir..

Bu eyni vaxtda erməni mənbəsinin hesabatı Parsik əsasında açıq və aydın sənəddir (Ermənicə fars sözünün Pəhləvi tələffüzü olan Parsi deməkdir) O, Babək Xürrəmdin nəslindəndir.

Ksenofobların bu iki açıq-aşkar sənədə qarşı deyəcəkləri heç nə yoxdur və əllərində Azərbaycan dilinin Babəkin dövründə və ya ondan sonra türk dili olduğunu göstərən ən kiçik dəlil belə yoxdur.. hətta qədər 800 سال پيش نيز نمونه و اثري از اين زبان در آذربايجان وجود نداشته است.

اما جالب است بدانيد كه دشمنان بابك غالبا مزدوران ترك خليفه بودند: اشناس٬ ايتاخ٬ بوغا وخود خليفه معتصم هم تركزاد بود (Yəni anası türk idi). Təbii ki, Babəki həbs edən general Afşin Orta Asiyadan idi( Və onun mənşəyi ya soğdlu, ya da qeyri-iranlı idi. Bu baxımdan daha çox araşdırmaya ehtiyac var, lakin bu müəllifə görə onun məmləkəti Əsroşənə o dövrdə, hicri III əsrdə tərk edilməmişdi ki, o bölgənin valisi də tərk edilmək istəyir.. Mən hələ bu məsələ ilə bağlı mövqe ola bilməz.).

به هر رو، مي‌بينيد كه جهالت و ناداني بيگانه‌پرستان تا به كجا رسيده است كه با وجود چنين اسناد صريحي كه بابك را ايراني/پارسي خوانده‌اند٬ اينان گمان مي‌كنند بابك ترك بوده و براي چيره ساختن زبان تركي مي‌جنگيده است! Babəkin düşmənləri türk muzdluları ikən türk dili yüz illər sonra Orta Asiya sarı dərili mühacir və işğalçılar tərəfindən Azərbaycanda yayılarkən.. Ən qədim türk əsərləri də Monqolustana, sonra isə uyğur-manuic dilinə aiddir. Aydındır ki, bu əsl türklərlə onların türkdilli soydaşları arasında heç bir oxşarlıq yoxdur, daha çox azəri əsilli iranlılar..

2. Babək dövrünün coğrafi adları:

İbn Xurdazba “Əl-məsəlk və əl-mələk” kitabında yaşayış məntəqələrinin Ərdəbildən Şəhr əl-Baza qədər olan məsafəsini təsvir edir. (Babəkin yeri) Bu məlum olub: Ərdəbildən Xaşa qədər (Sülh və sakitliklə birlikdə) Oradan Bərzəndə səkkiz fərsəng və altı fərsəng (Ərdəbildən sonra Bərzəndə on dörd mil idi)Bərzənd viran qaldı və Afşin onu Bərzəndən tutmuş Sədrəsəbə qədər məskunlaşdırdı, orada Afşinin ilk xəndəyi iki fərsəng idi. (Ərdəbildən sonra Sədrasepə on altı mədəniyyət var idi)Oradan Afşinin ikinci xəndəyi olan Zəhrkaşa iki fərsəng (Ərdəbildən on səkkiz fərsəng uzaqdadır)Oradan Afşinin üçüncü arxı olan Doval çayına qədər iki fərsəng (Ərdəbildən sonra Doval çayına iyirmi mil idi) Və oradan Babək şəhərinə bir fərsəng. Bu təyinatdan Ərdəbildən Babəkin yaşadığı Baza qədər iyirmi bir mədəniyyət idi.. (Səid Nəfisi, Babək Delavər Azərbaycan, səh 33-32)

Bu təsvirdə qeyd olunan bütün bu coğrafi adlar farscadır: Ərdəbil, Sədrasep, Dovalrud, Bəz, Bərzənd, Xaş və s…
Hicri III əsrin coğrafiyaşünası İbn Xərdadabeh Azərbaycan şəhərlərini belə sadalayır.: "Marağa, Miyanc, Ərdəbil, Vartan, Siser, Bərzeh, Səbrxast, Təbriz, Mərənd, Xoi, Kolsera, Moqan, Bərzənd, Canzeh, Şəhr Pərviz, Cabarvan, Urmiya, Səlmas, Şiz, Bəcrvan" (Yollar və Krallıqlar, səh. 119-120; Onlar alçaldıcıdırlar: İbn Fəqih, Muxtasarul-Buldan, səh.128; İbn Həvqəl, Yerin surəti, səh.100-81)

Onların əksəriyyəti iranlı, bəziləri isə asur və ermənidir. Babək yenə fars adı olan Bilalabad adlı şəhərdə doğulub. Babəkin atasının adını tapın (Epik ad) Anasının adının Mahro olduğunu qeyd ediblər. Babəkin müəlliminin adı Cavaidanpur Şəhrakdır. Görürsünüz ki, bu adların heç biri türkcə deyil. Açığı, əgər Azərbaycan o dövrdə türk yurdu olsaydı və türkdilli insanlar olsaydı, onun coğrafi adları və xalqının adları Türkmənistan kimi tamamilə türk olmalı idi, gördüyümüz belə deyil, bu da başqa bir incəlikdir. İran dilinin və xalqın soyunun.Babək Xorrəmdin də daxil olmaqla Azərbaycanı sübut və aşkara çıxarır..

3. Xürrəmdin üsyanının yayılması və dağılması və Xürrəmdin dini və Babək türklərinin düşmənləri:

Məcamal Fəşihinin müəllifi Xürrəmi Dinanın başlanğıcını 162-ci ildə çıxdığını yazır və deyir.: “Xorram Dinanın İsfahan və Batanyanda gedişinin başlanğıcı onlarla bir oldu və bu tarixdən Talmathe ilinə qədər. (330) Çox adam öldürdülər”.
Xürrəmi dindarlarının işi o qədər yüksəkdir ki, Nizam əl-Mülk siyasət kitabında yazır:

“218-ci il gələndə İsfahan, Pars, Azərbayqan və dağların Xürrəmiləri yenidən getdilər.…». İbn Əsir də “əl-Ləbb fi Təhdib əl-Ənsab” kitabında Nizam əl-Məkkə rəvayətinə dəstək olaraq yazır.: (Ərəb dilindən tərcümə edilmişdir) “218-ci ildə bir çox Cəbəl, Həmədan, İsfahan və Məsbzan əhalisi (Lorestan) Və bundan başqa, Xürami dinini qəbul edib bir yerə toplaşdılar. Həmədanda kazarma tikdilər.. Ona görə də Babəkin üsyanı təkcə Azərbaycanla məhdudlaşmırdı.

İbn Esfəndiyar Təbəristan tarixində deyir: “Maziyar Babək Məzdəki və digər Zimmi Magis edam edildi və müsəlmanlara məscidləri dağıtmağı və İslamın izlərini silməyi əmr etdi”.

Sonra başqa yerdə İbn Esfəndiyar deyir:

"dan (Maziar) Və Afşin, Xeydər bin Kaus və Babək, üçümüz də çoxdan beyət etdik və qərara gəldik ki, hökuməti ərəblərdən saxlayaq, səltənət və torpağı Kasroviyan ailəsinə keçirək. (Nəfisi, səh 57).
برخي مي‌خواهند با استناد به نظام المك بابك خرمدين را مسلمان اسماعيلي معرفي كنند ولي كارشان باطل است زيرا نه تنها بيشينه‌ي مطلق اسناد را ناديده گرفته‌اند٬ بلكه نظام الملك خود مي‌گويد: «از اين جا پيداست كه اصل مذهب مزدك و خرم‌ديني و باطنيان همه يك است و پيوسته آن خواهند تا اسلام را چون برگيرند» و به صراحت ميان «خرم‌دينان» و «باطنيان» تفاوت قائل است و تنها چون هر دو بر دولت عباسيان مي‌شوريدند آنان را متحد دانسته اند.

Əbul Fərəc bin Əl-Cövzi “Nəqdül-İləm və Uləmə Otblis İblis” kitabında deyir.:

“Xorm və Xürrəm əcnəbi sözlərdir (Farsca deməkdir) درباره چيزي گوارا و پسنديده كه آدمي بدان مي گرايد و مقصود ازين نام چيره شدن آدمي برهمه‌ي لذتها ..و اين نام لقبي براي مزدكيان بود و ايشان اهل اباحت از مجوس بودند.»

ابن حزم مي گويد:

“Xürrəmilər isə Babəkin səhabələridir və Məzdəqiyyə məzhəbinin bir firqəsidirlər”. (= Xormiyalılar Babəkin səhabələridir və o məzhəb məzdəki məzhəblərindəndir.).

Və o, Rəvdətul-Səfada gəldi:

Onun ritualı (= Qapınız) Bu, dini qürurdur (Bəlxi, Məhəmməd bin Xavənd şah; Al Safa uşaq bağçası; Qabas Ziryab tərəfindən dəqiqləşdirmə və xülasə, Tehran : Əmir Kəbir, ikinci nəşr, birinci cild, 1375 , s.463 və Rezaei, Abdul Azim; İranın, Tehranın on min illik tarixi : İqbal, on ikinci nəşr, ikinci cild, 1379 , səh 235 ) Onun əqidəsinin təfərrüatları ilə bağlı dəqiq məlumat olmasa da, dəqiq olan budur ki, Xürrəmi dindarlarının başlarında Məzdək təfəkkürü olub, təmizliyə çox bağlı olub, insanlarla mehriban və mülayim davranıblar. (Əbdül Hüseyn Zərinkub: İslamdan sonra İran tarixi, Əmir Kəbir nəşrləri, 1379, səh 459); Və hər halda, Babəkin üsyanı ( Qırmızı Camqan) بر ضد ظلم و جور اعراب و غلامان ترک نژادشان که با رفتارهاي نابهنجار خود مردم را به ستوه آورده بودند در سال 201 هجري آغاز گرديد و بيش از بيست سال به طول انجاميد . Uşaq qaçıran, ata-ana israrına, dilənçiliyinə əhəmiyyət verməyən türklər (Hüseyn Əli imtahan verən: Şuobieh Hərəkatı, Bavardaran Nəşrləri, 1368 səh 300), gündüz isə qadınlar zorla bədnam məhəllələrə aparılıb (Eyni, səh 300)

Ətraflı məlumat üçün bu mənbəyə müraciət edin:

http://www.azargoshnasp.net/famous/babak_khorramdin/mazdakiism.pdf

Babəkin türk düşmənləri: Moatasem (Türkzad xəlifəsi, yəni türk anasının olması) və Mötəsim türk generalları: Ad, ad, ad. Bir qrup Babək Xormədinlə Afşini müttəfiq, digər qrup isə ilk gündən düşmən hesab edirdi.. Afşin Orta Asiyadan və Soğd İranlı idi.

4. Azərbaycan dili

در زمان بابك زبان آذربايجان «فهلوي آذري» بوده است يعني گويشي بازمانده از زبان پهلوي ساساني كه در آذربايجان بدان سخن گفته مي‌شده است. اين گويش را در متون مختلف، «پارسي» (Çünki Pəhləvi dili fars dili adlanırdı və bu gün alimlər onu orta fars dili hesab edirlər), "Azəri", "Pəhləvi/Pəhləvi" və "Razi" (Yəni Fahle bölgəsinin dialektlərinin davamlılığını göstərən Reyə aid edilir.) oxudum.

İbn Nədim əl-Fəhrstdə yazır:

فأما الفهلوية فمنسوب إلى فهله اسم يقع على خمسة بلدان وهي أصفهان والري وهمدان وماه نهاوند وأذربيجان وأما الدرية فلغة مدن المدائن وبها كان يتكلم من بباب الملك وهي منسوبة إلى حاضرة الباب والغالب عليها من لغة أهل خراسان والمشرق و اللغة أهل بلخ وأما الفارسية فتكلم بها الموابدة والعلماء وأشباههم وهي لغة أهل فارس وأما الخوزية فبها كان يتكلم الملوك والأشراف في الخلوة ومواضع اللعب واللذة ومع الحاشية وأما السريانية فكان يتكلم بها أهل السواد والمكاتبة في نوع من اللغة بالسرياني فارسي

(= Amma Fəhləvi beş şəhərin adını daşıyan Fəhlə ilə qohumdur: İsfahan, Rey, Həmədan, Mah Nəhavənd və Azərbaycan. و دري لغت شهرهاي مداين است و درباريان پادشاه بدان زبان سخن مي‌گفتند و منسوب است به مردم دربار و لغت اهل خراسان و مشرق و لغت مردم بلخ بر آن زبان غالب است. Amma fars dili onlar kimi dini liderlərin və alimlərin danışdığı bir sözdür və fars xalqının dilidir.. Lakin xozi padşahların və zadəganların öz əyanları və ətrafı ilə təklikdə və ləzzətdə söhbət etmək üçün istifadə etdiyi dildir.. اما سرياني آن است كه مردم سواد بدان سخن رانند).

مسعودي در التنبيه و الاشراف مي‌نويسد:

فالفرس أمة حد بلادها الجبال من الماهات وغيرها وآذربيجان إلى ما يلي بلاد أرمينية وأران والبيلقان إلى دربند وهو الباب والأبواب والري وطبرستن والمسقط والشابران وجرجان وابرشهر، وهي نيسابور، وهراة ومرو وغير ذلك من بلاد خراسان وسجستان وكرمان وفارس والأهواز، وما اتصل بذلك من أرض الأعاجم في هذا الوقت وكل هذه البلاد كانت مملكة واحدة ملكها ملك واحد ولسانها واحد، إلا أنهم كانوا يتباينون في شيء يسير من اللغات وذلك أن اللغة إنما تكون واحدة بأن تكون حروفها التي تكتب واحدة وتأليف حروفها تأليف واحد، وإن اختلفت بعد ذلك في سائر الأشياء الأخر كالفهلوية والدرية والآذرية وغيرها من لغات الفرس.

(= پارسيان قومي بودند كه قلم‌روشان ديار جبال بود از ماهات و غيره و آذربايجان تا مجاور ارمنيه و اران و بيلقان تا دربند كه باب و ابواب است و ري و طبرستان و مسقط و شابران و گرگان و ابرشهر كه نيشابور است و هرات و مرو و ديگر ولايت‌هاي خراسان و سيستان و كرمان و فارس و اهواز با ديگر سرزمين عجمان كه در وقت حاضر به اين ولايت‌ها پيوسته است، همه‌ي اين ولايت‌ها يك مملكت بود، پادشاه‌اش يكي بود و زبان‌اش يكي بود، فقط در بعضي كلمات تفاوت داشتند، زيرا وقتي حروفي كه زبان را بدان مي‌نويسند يكي باشد، زبان يكي است وگر چه در چيزهاي ديگر تفاوت داشته باشد، چون پهلوي و دري و آذري و ديگر زبان‌هاي پارسي).

هر اين دو سند ارزشمند به ايراني بودن زبان مردم آذربايجان تصريح مي‌كنند و به صراحت آنان را جزو ايرانيان (Farslar) مي‌دانند.

5. نام بابك و تحريف آن بدست بيگانگان:

جالب آن كه بيگانه‌پرستان پان‌تركيست حتا ايراني بودن نام بابك را نيز برنتافته و آن را تبديل به «باي‌بك» كرده‌اند. Hal-hazırda heç bir mətndə belə bir ad görünməmişdir, ikincisi, “Bəy” və “Bək” hər ikisi eyni kökdəndir və indiyə qədər mürəkkəb adın ardıcıl iki sözdən düzəldiyi görünməmişdir. sinonim sözlər.. از سوي ديگر، واژگان «باي» و «بايرام» و «بك» همگي ريشه‌ي سغدي-ايراني (يعني از گرو‌ه زبان‌هاي ايراني شرقي) دارند كه به زبان‌هاي آلتايي وارد گشته است. Babək adı açıq-aydın iranlıdır və bu həm də Sasanilər sülaləsinin banisinin adıdır.. Bu ad Gülistan Sədidə, Veysdə və Ramində və Şahnamədə var (5۰) بار آمده است ولي حتا يك بار نيز چنين نامي در متون تركي ديده و يافته نشده است.

نام «بابك» همان معني پدر را مي‌دهد: (باب “پدر” + ـكپسوند تحبيب”)

پسر گفتش اي بابك نامجوي

يكي مشكلت مي‌بپرسم بگوي

(بوستان سعدي)

هر دو را در جهان عشق طلب
پارسي باب‌ دان و تازي اَب.
(فرهنگ جهانگيري(

سديگر بپرسيدش افراسياب
از ايران و از شهر و از مام و باب
(فردوسي)

چو بشنيد بابک زبان برگشاد
ز يزدان نيکي دهش کرد ياد
(فردوسي)

وز باب و ز مام خويش بربودش
تا زو بربود باب و مامش
(ناصر خسرو(

نبد دادگرتر ز نوشين​روان
Külək həmişə gəncdir
Xeyr, hikmətdən daha bədii
Yatağa və bədada və kişiliyə
Mənim adım Babək idi
Heşivar, Danadel və Şadkam
(فردوسي(

Bəlami kitabında Ərdəşir Sasani də bu şəkildə qeyd edir :«اردشير بن پاپك» و طبري هم: «اردشير بن بابك».

«بابك» هنوز در لهجه‌ي خراساني همان معني پدر را مي‌دهد و «باوك» نيز در گويش‌هاي ايراني ديگر(مانند فيلي) همين معني را مي‌دهد.

Babəkin valideynləri və müəlliminin adı:

Əldə olan mənbələrdə Babəkin atasının adı Mərdəsdir (Kral məktubu) Mədain əhli də (Sasanilərin keçmiş paytaxtı) دانسته شده، نام مادرش «ماه‌رو»، و استادش «جاويدان پور شهرك»، كه همگي ايراني‌اند.

6. اعتراف بيگانه‌پرستان و دشمنان ايران به ايراني بودن بابك.

هرچند در نزد اصحاب علم و تحقيق آرا و آثار نويسندگان بيگانه‌پرست پان‌تركيست فاقد ارزش و اعتبار است و نظريات آنان يكسره بر بنيان جعل و تحريف و دروغ و فريب شكل گرفته است، اما از آن جا كه ياوه‌هاي آنان در نزد بيگانه‌پرستان جاهل داراي اهميت است، ناچار براي نشان دادن اعتراف خود آنان به ايراني بودن بابك، برخي از نوشته‌هاي آنان را در اين جا نقل مي‌كنيم:

Cavad yaradıldı:

«اوغوزها {تركمانان} كه اجداد تركان آسياي صغير و آذربايجان و عراق و تركمنها را تشكيل مي دهند از اقوام ترك هستند و قبل از آن كه اسلام بياورند در شمال تركستان زندگي مي كردند.

اوغوزهاي جديد اجداد ترك زبانان تركيه و آذربايجان و تراكمنه را تشكيل مي دهند و از قرن ۱۳ به بعد٬ يعني بعد از مهاجرت به غرب و آميزش با ساير تركان (قبچاق٬ ايغور) و مغولها و اهالي محلي٬ لهجه‌هاي تركي آناطولي و آذربايجاني و تركمني را به وجود آوردند (صفحه‌ي ۱۰۱-۱۰۲). از قرن دهم ميلادي اوغوزهاي ناحيه‌ي سيحون اسلام آوردند و از قرن يازدهم به طرف ايران و آسياي صغير سرايز شدند و از طرف مسلمانان به نام تركمن ناميده شدند به طوري كه بعد از دو قرن نام ترك و تركمن جاي اوغوز را گرفت. در ساله ۱۰۳۵ ميلادي٬ قسمتي از اوغوزها به خراسان آمدند و بعد از جنگ و جدال بالاخره خراسان را از غزنويان گرفتند و دولت سلاجقه را تشكيل دادند (səh 81)

پس بنا به اعتراف اين نويسنده‌ي پان‌ترك، تا سده‌ي يازدهم ميلادي هيچ تركي پا به ايران نگذاشته بود و لذا امكان ندارد كه آذربايجان از ابتداي آفرينش ترك‌زبان باشد (!)، بل كه ترك‌ها چندين سده پس از اسلام توانستند به آذربايجان رخنه كنند.

«در گسترش اين مدنيت(اسلام) و فرهنگ عظيم الهي اقوام و قبايل تركزبان بي شك خدمات بي شائبه و صادقانه و افتخار آميزي دارند. تركان اسلام را مناسب‌ترين دين و آيين نزديك به وجدان خود يافتند و قرن‌ها دفاع از اسلام و گسترش ان را بر عهده گرفتند. سرتاسر تاريخ افتخار اميز تركان مسلمان مسلما عاري از شورش و يا مقاومت در برابر اسلام است. Bu xalq arasında Roşan Mian, Mah Fərid, Əl-Məqnə, Xurmiyyə, Zəvariyyə və s. qiyamlara bənzər üsyanlar yoxdur. (Məmmədzadə dost)

Bu pantürk yazıçısı da rəhbəri Babək olan Xormiyanı türk hesab etmirdi..

كشته شدن بابک به دست خليفه‌ي ترکزاد و ترک‌پرور معتصم:

پس از آن در صفر سال 223 هجري ، معتصم ، به دژخيم فرمان داد تا دو دست و پاي بابک را قطع نمايد و سپس او را گردن زند ( نهضت شعوبيه ، ص 302 و تاريخ ده هزارساله ايران ، جلد دوم ، ص 241) مطابق با تواريخ بابک در حين اجراي سياست و قطع شدن اعضاي بدن بردباري بسيار پيشه نمود و با خون خود چهره سرخ ساخت و به معتصم گفت : من روي خويشتن ازخون سرخ کردم تا چون خون از تنم بيرون شود ، نگويند که رويش از ترس زرد شد ( تاريخ ده هزارساله ايران ، جلد دوم ، ص241 و نهضت شعوبيه ، ص 302) و بدينسان بابک در دم مرگ شکنجه هاي طاقت فرسا را با نهايت شهامت متحمل گرديد و هيچ گونه سخني که نشانه عجز باشد بر زبان نياورد و با کردارو گفتار نيک خويش ، نام خود و ايران را در تاريخ جاودان و سربلند ساخت . چند تاريخ نويس كهن، واپسين سخن بابك خرمدين را بر سر دار «آساني» و «آسانيا» و «زهي آساني» و مانند آن گزارش داده‌اند (جوامع الحكايات و لوامع الروايات)، كه اين نكته گوياي پاي‌بندي وي تا واپسين دم به آرمان‌هاي‌اش و نيز گواه پارسي سخن گفتن وي است.

نتيجه‌گيري:

بابک خرمدين فردي ايراني بود و اغلب دشمنان‌اش نيز همان ترکمنان مزدور خليفه (يعني معتصم ترکزاد) بودند. اما اين جهان هميشه پر از تناقض و شگفتي است، چه، ترك‌هايي كه زماني دشمن و مخالف بابك بودند اينك (در جهت اهداف تجزيه‌طلبانه) Babəkin ad gününü qeyd edir, ona qəhrəman deyirlər. Onların bu davranışı belədir ki, israillilər gələcəkdə Yasir Ərəfatın doğum gününü qeyd edəcək və onu ortodoks yəhudi dininə mənsub əsl israilli hesab edəcəklər.!

11 -a cavab verin Babək Xorrəmdin və Pantürklər

 • arman deyir:

  به ایران درود

  ..

  به ایران و خاکش ، به باد و به آبش درود

  به کوه و به دشت و به صحرا ، کویرش درود

  به زرینه رود ، به سیمینه رودش درود

  سپید رود ، به خشک رود به کارون درود

  سهند و سبالان و تفتان ، دماوند ِ غران درود

  به البرز، به زاگرس ، به زنجیر ِ کوه‌ها درود

  به آن دشت مرغاب ، پاسارگاد و شاهش درود

  به کُرد و لُر و ، آذری زادگاهش درود

  به گیلک به مازی ، بلوچ و به خوزی درود

  به کوروش ، به داریوش و نادر ، شهانش درود

  به بابک ، ابومسلم و مازیارش درود

  به یعقوب لیث ، سور ِنا ، آریوبرزن درود

  به زفران ، خراسان و فی روزه‌هایش درود

  چو از خاک ایران بداریم همی تار و پود

  به آزاد باش ِ ایران زمینان به خوانیم سرود

  بیاریم سیاهی علم‌ها ، ز ِ دشمن فرود

  سپاریم کُنِش‌های ِ ایران ستیزان به دود

  به نوروز ، به زاد روز ِ باستان بهارش بگوئیم درود

  • پیمان deyir:

   شما فکر می کنید با این همه تبلیغات میتوانید هویت بابک و مردم ترک این سرزمین را خدشه دار کنید تمام تاریخ نویسان تمامی مورخان جهان این را تایید کرده اند که ترکها قبل پارسیان (وحشی های ان زمان )Onlar bu torpaqda olublar və olacaqlar. Sizin vəhşiliyiniz yəhudilər olan Kirin dövründə Yunanıstanla müharibədə sübuta yetirildi. Bu, bir yerdə olan bütün dünya farslarınadır 30 میلیون هم نرسیده است میگویم که بدانند روزی خواهد رسید که ما ترکها سرزمین پدریمان را از شما پارسکنان خواهیم گرفت و به شما ثابت خواهیم کرد که فرزندان بابک (Türk)چه بلایی سر شما خواهیم اورد

 • didinadidi deyir:

  Bu faydalı və dəyərli məqaləyə görə çox sağ olun.

 • qəribə deyir:

  Babək sənindir, əziz qardaş ….İstifadə etdiyiniz Panterkizm sözü sizin irqçiliyinizdən xəbər verir ….İstənilən millətdən, irqdən və dildən olan İranda doğulub yaşayan və bu torpaq üçün zəhmət çəkən, çalışan, səy göstərən, fədakarlıq edən, fədakarlıq edən, qazi olan hər kəs iranlıdır və bu məsələləri qızışdırmaq insan haqlarına və İranın haqqına inanmaq deyil. ….غريب آذربايجاني

 • suses deyir:

  nang bar to ke digaran ra Pan minami o khodat yek fashiste kasif hasti ke hamchon ahmaghan eddeaye daneshmandi mikonand.
  Nang bar chon shomayi ke bar table roshan fekri mikuband o az shour chizi bahre nabordeand.

 • parviz deyir:

  IN MAALEH KE AZAREEHA TURK HASTAND YA IRANI, BETOREH RASMY VA BA MADRAK BE ESBAT RESEEDEHAST VA NATEEJEH AN BEZOODY HAMEGANY KHAHAD SHOD,

  DANESHMANDANE DANESH GENETIC BAD AZ 20 SAAL MOTALE,EH VA TAHGHEEGHAT BE IN NATEEJEH RESEEDAND KE%99 MARDOMY KE GHAREH FALATEH IRAN ZENDEGY MEEKONAND (((( DNA ))) MOSHTARAK DARAND KE BE ANHA (((ARIA))) MEEGOOYAND VA ANHA DAR IN GHAREH FALAT AZ NAZDEEK BE 100.000 SAAL ZENDEGI MEEKARDEHAND,
  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;HALA AZARIHAYEE KE KHODESHAN RA TURK MEEDANAD VA FEKR MEEKONAND BEDANAND KE IRANI HASTAND CHE BEKHAHAND CHE NAKHAHAND,

  MESLE IN MEEMANAD IRANEEHAYEE KE DAR AMERICA BE DONYA AMADEHAND VA PARSI NEMEETAVANAND HARF BZANAND MEEGOOYAND MA IRANI NEESTEEM VA AMRICAYEE HASTEEM

  IN DATSH AZ TURKHA BEDANAND KE NAMEH AZARBAIJAN YEK NAMEH ASEEL IRANI AST KE 2500 SAAL PEESH BE IN MANTAGHEH DADEH SHOD CHON NAMEH FARMANDAREH NEZAMI AN (((( SATRAP ADHARPADEGAN)))) BOODEHAST .

  HALA HEY BEZAN TOOSAREH KHODAT BEGOO MAN TURKAM ,BABAK TURK AST, IN TURK AST ,AN TURK AST,

  TURKHAYE ASEEL IRAN DAR SHOMAL SHARGHY IRAN ZENDEGY MEEKONAND VA ANHA TURKMAN NAMEEDEH MEESHAVAND,VA HAMEH ANHA CHINESE BE NAZAR MEEAYAND VA ANHA ASEELTATREEN TURKHA HASTAND

  AGAR SHOMA HAM CHESHMHAYE BAREEK CHEENY DARY MOMKEN AST KAMY KHOONEH TURK DASHTEH BASHY
  TURKHAYEH TURKEYE HAM TURK ASEEL NEESTAND , BURADA BİR ÇOX VAR ((((YOONANY,KURD, FARS,ERMƏNİLƏR,BOLQAR,VA CHANDTA NEJAD DEEGAR ))) BA HAM GHATY PATY SHODEHANDVA FAGHAT YEK ZABAN VAHED DARAND,

  DAGHEEGHAN MESLEH AMERICA, NEJADƏ GHAT PATY VA YEK ZABAN,
  HALA BANDEH BABAK XORAMDIN RA AZ NAZDEEK NADEEDAM VALI AGAR IN AĞA ÇƏŞMƏYƏ ÇİNİ VƏ QEYYAFEH ÇİNİ DƏŞTEH
  MAN MOVAFEGH HASTAM

 • Mehdi deyir:

  Salam – Bilirik ki, dilçilik nöqteyi-nəzərindən türkcə qeyri-doğma dillərin kitabçasının dezavantajıdır. .( Analitik dillər : عربی فارسی انگلیسی ….و ربانهای التصافی ترکی . ژاپنی . کره ای … . زبانهای هجائی همچون چینی ) .
  زبانی که مردم اذربایجان صحبت مبکنند چه بخواهیم یا نخواهیم ترکی است
  حال ما مصر باشیم و انرا اذری بنامیم یا هر چیز دیگری . ظاهرا کلمه اذربایجان از 4 بخش : آز ( نام مردمان و قوم ساکن اطراف رود ارس یا اراز است . بخش دوم کلمه ار بمعنی دلیر در زبان ترکی است همچون کلمه ترکی ارسلان : ار = دلیر سلان = انداختن . ارسلان کسی که دلیران را میاندازد یا کلمه اردوغان ( نام نخست وزیر ترکیه ) :

  بمعنی زاده دلیر . کلمه دوغان بمعنی زاده شدن است یا ار و اروات که در ترکی بمعنی زن و شوهر است . قسمت سوم کلمه اذربایجان بخش بای است در ترکی بمعنی بزرگ و شجاع است در فارسی بیگ میگوییم همچون مراد بیگ ! . جان/گان/قان بخش اخر کلمه هم مشخصا نام مکان است ظاهرا کلمه ازربایجان میشود سرزمین مردمان دلیر و شجاع ملت آز .
  متاسفانه اگر بگوییم مغولها موجب تغییر زبان مردم این منطقه شدند باز نادرست است چرا که مغولها بیش از هر جا بر اصفهان و خراسان حکومت کردند اما انان ترک نشدند ضمن انکه میان زبان مغولی و ترکی اختلافات زیانی است که هر کدام در زبانشناسی زبان مستقل محسوب میشوند. جالب اینکه علیرغم عدم تدریس زیان ترکی در اذریایجان از زمان رضا خان تا کنون فارسی جایگزین زبان ترکی نگردیده است . فکر نکنم امکانات مغولها هم با امکانات زمان حال قابل مقایسه باشد تا زبان مردم این منطقه را زبان وارداتی بدانیم !!! . حافظ علیه الرحمه میگوید حافظ ار خصم خطا گفت مگیریم بر او / ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم . اینک چه بابک ترک باشد یا فارس یا عرب و چینی !!! اگر ارمانهای ازادخواهی و ازادگی داشت خدایش رحمت کند و اگر اهداف نادرستی داشت ما شرم داریم او را ترک یا فارس بدانیم !!!
  یامان باشد ما ایرانی هستیم چه ترک یا فارس //// عند اکرمکم عندالله اتفاکم .

  • admin deyir:

   ببین دوست عزیز اینطور لغات را ریشه یابی نمی کنند اینطور لغت را سه بخش چهار بخش یا ده بخش کردن از سر شکم و برای اینکه به نتایج دلخواه ما برسد ، نمونه های جالب تری هم دارد و کافی است در گوگل کمی جستجو کنید تا نظایر این نوع ریشه یابی را بیابید.

   در اینکه همه ی ما ایرانی هستیم هم تردیدی نیست.

 • ( کمونیست = مسلمان = تجزیه طلب = تروریست = بیگانه = ضد آزادی و دموکراسی = عامل عقب ماندگی = دشمن ایران و ایرانی ) deyir:

  ( کمونیست = مسلمان = تجزیه طلب = تروریست = بیگانه = ضد آزادی و دموکراسی = عامل عقب ماندگی = دشمن ایران و ایرانی )

  گر نیک بنگری همه اینها یک تن هستند.

 • […] کردند . از جمله شخصیتهایی که یکباره ترک شدند می توان به بابک خرمدین , İbn Sina ,Rumi , Hərbi, Xarici ,Zərdüşt və R. !! […]

 • Mehrdade Baxtiari deyir:

  اون جانوری که به خودش اجازه داد به کورش بزرگ توهین کنه:هنوز بچه های پارسوماش نمردن.اگه منظورت از پارسکنان صدای سگ بود بهت بگم:سگ صدای اتاترک رو در میاره.