Biruni və pan-Türkçülük

Pantürk sivilizasiyası layihəsinin böyük qurbanlarından biri, görkəmli İran alimi Biruni Xarizmi است. هر چند تاكنون تاريخ‌بافان پان ‌تركيست نتوانسته‌اند هيچ گونه مدرك و سندي را در اثبات ادعاي خود مبني بر «ترك تبار» بودن این دانشمند به پیش آرند، ولی در مقابل، ایرانی بودن این دانشمند بزرگ چنان روشن است كه همواره در نزد پژوهشگران بدیهی تلقی شده است.

Əbu Rihan Boruninin iranlı olduğunu və türk olmadığını sübut etmək üçün aşağıdakı məqamlarla kifayətlənəcəyik.:

1) Bütün iranşünaslıq və tarix üzrə tədqiqatçıların bildiyi kimi, Əbu Rihan Biruni dövründə Xarəzm sakinlərinin ana dili Xarəzminin İran-Ariya dilidir ki, bu iran dili haqqında daha ətraflı məlumatı bu linkdən əldə edə bilərsiniz. .:

http://www.azargoshnasp.net/languages/Khwarazmi/khwarazmimain.htm

2) Əbu Reyhan Biruni “Əl-Bəqiyyə” kitabında doğma şəhəri Xvarəzm əhalisi haqqında yazır.:

و أما أهل خوارزم، و إن کانوا غصنا ً من دوحة الفُرس

Tərcümə:

Xarəzmlilər isə farsların tövlə ağacının bir budağıdır (iranlılar) Var.

بنگرید به بخش مربوطه آثار الاباقیه مندرج در این پیوند (Səhifə 56):

http://www.azargoshnasp.net/famous/biruni_khwarazmi/biruniatharmardomkhawarzm.pdf

3)

Əbu Rihan əl-Biruni də əsərlərində müxtəlif xalqların ay və təqvimlərini tədqiq etmişdir. Onun İran ayları haqqında məlumatı(Farslar, soğdlar və xorəzmlilər) Hətta ərəblər, ibranilər, yunanlar və romalılar tamdır. Amma türklər, hindlilər, efiopiyalılar və çinlilər haqqında.. Onlar yazır:

O ki qaldı Hindistandan, Çindən, Tibetdən və s Türk və Xəzər və Həbəşistan və Zəngiyan, bu ayların bəzilərinin adlarını bilsəm də, onları tam əhatə etmək üçün fürsət gözləyirəm, çünki tutduğum yolla şübhə ilə əminliyi qarışdırmaq uyğun deyil. bilinməyənlə bilinən..

(بنگرید به بخش مربوطه آثار الاباقیه مندرج در این پیوند(Səhifə 77 Yaxın 65):

http://www.azargoshnasp.net/famous/biruni_khwarazmi/biruniatharmardomkhawarzm.pdf

Yazı ardıcıllığı

-a cavab Biruni və pan-Türkçülük

  • […] یکباره ترک شدند می توان به بابک خرمدین ,Rumi , Hərbi, Xarici ,Zərdüşt və R. !! اشاره کرد و از جمله جشنها و مراسمی که […]