Azərbaycan Tarixi xəritələr

پیشتر ادعایی مبنی بر وجود یک کشور و ملت آذربایجان متحد ترک توسط جمهوری آذربایجان مطرح شد و دامنه ی این جعل روز به روز توسط گروههای پان ترکیست فراتر می رود.

Türk Milləti iddiası uyğun olaraq, شامل دو بخش جمهوری آذربایجان فعلی و آذربایجان حقیقی ایران بوده است که پس از قرار داد ترکمانچای توسط ایران و روسیه به دو بخش تجزیه شدند و مطابق با این نظر ,کشور کنونی آذربایجان و آذربایجان ایران دو بخش از یک کشور تاریخی هستند که توسط ایرانیان اشغال شده بودند و لازم است قسمتهای آن باردیگر به یکدیگر ملحق شوند .

در ادامه ی این مطلب مجموعه ای از نقشه های تاریخی برای رد این ادعا و دانستن حدود و نامهای تاریخی آذربایجان به صورت فایل متنی نمایش داده می شود .پس از دریافت فایل برای دیدن جزییان بیشتر از امکان بزرگنمایی بهره گیرید

تدوین از Zrgshnsp

تصاویر از این نشانی برداشته شده است همینطور در انتهای این مطلب سه نقشه ی مربوط به قرن نوزدهم موجود است .
دانلود فایل متنی نقشه های تاریخی و آذربایجان

2 -a cavab verin Azərbaycan Tarixi xəritələr

  • ایدین deyir:

    bro va bebin korosh ro koja koshtan va be daste ki
    vagean ke ye daneshmande ojobeyee hasti

  • admin deyir:

    مرجع نقشه ها ایرادی ندارد و در هر مورد اینکه هر نقشه از کدام مجموعه آمده در کتاب توضیح داده شده؛ مطلب را هم از کتابخانه گوگل نقل کردم و زبان نوشته هم ارمنی نیست و انگلیسی است. من نمی دانم شما چه جیز را ارمنی می خوانید و کدام سایت ناسیونالیست ارمنی است خود کتاب هم در نیویورک چاپ شده البته کتاب در مورد نقشه های مربوط به ارمنستان است اما این موضوع ربطی به اعتبار اسنادی که مرجعش ذکر شده ندارد. در مورد نام آذربایجان هم منطقه ی اران در قدیم آذربایجان خوانده نمی شد بدیهی است که در نقشه ها هم چنین چیزی نیامده باشد.